Odgovori na vprašanja svetnikov

Na 2. redni seji občinskega sveta, ki je bila dne 9. decembra 2010 so bila podana nekatera zanimiva vprašanja in pobude svetnikov. Odgovori nanje so zanimivi tudi glede na to, kar smo že pisali na naši strani. Celoten seznam vprašanj in odgovorov lahko najdete v dokumentu na http://www.kidricevo.si/dokument.aspx?id=630, izpostavljamo pa naslednje:

Pobuda svetnika g. Milana Strmška:

Kar se tiče izgradnje kanalizacije v občini, meni, da občinska uprava ni naredila vsega, predvsem, kar se tiče nadzora nad to investicijo. Štiri mesece smo se vozili po nezakrpanih prekopih cest. Če bi izvajalcu naročili, da mora prekope urediti, bi to naredil. V bodoče bi se ti prekopi morali izvajati sproti in do tega, kar je bilo sedaj, več ne bi smelo prihajati.

O tem smo lahko brali v https://sterntal.wordpress.com/2010/11/19/zvezdna-dolina-opozarja-na-ubijalski-promet/

Izvajalec  Nizke gradnje Ptuj d.d. oziroma njegov podizvajalec, ki je zadolžen za asfaltiranje posegov v ceste,  v skladu z dogovorom in zahtevami na tedenskih skupnih koordinacijskih sestankih ter urgencami s strani občine, ni izpolnil le-teh v dogovorjenih rokih.

Z ozirom na to, so vaše kritike in opozorila upravičena, saj so ceste in prekopi v slabem stanju in predstavljajo nevarnost za udeležence v cestnem prometu.

Z direktorjem podjetja NGP d.d. smo tedensko opravili ogled celotne trase novozgrajenega kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, kjer smo opozorili na razmere na naših cestah.

V spomladanskem času, ko bodo vremenski pogoji za asfaltiranje,  bomo takoj ponovno pregledali razmere in se dogovorili za sanacijo prekopov in cestišč.

Odgovor pripravil:

Herbert Glavič

Gospod Franc Planinšek je vprašal

kdaj smo kot občina dobili gradbeno dovoljene za ureditev centra Cirkovc in kako daleč je legalizacija ureditve igrišča v Pleterjah.

O tem smo lahko brali v https://sterntal.wordpress.com/2010/12/30/problematika-sportne-infrastrukture-v-vaseh-obcine-kidricevo/ in https://sterntal.wordpress.com/2010/11/26/cas-je-za-ureditev-vaskih-sredisc-cirkovcani-se-ze-veselijo/

Gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno. Vloga je podana na UE Ptuj, vendar še ni popolna, ker nam manjka služnostna pogodba lastnika zemljišča Telekoma in Pošte. Po preverbi je Telekom podpisal pogodbo in jo posredoval pošti v podpis.

Po pridobitvi služnostnih pogodb pričakujemo izdajo gradbenega dovoljenja, predvidoma v prvi polovici februarja.

Za legalizacijo igrišča v Pleterjah so ustavljene vse aktivnosti, ker ni pridobljeno strinjanje strank v postopku – sosedi. O zadevi so bili obveščeni 10.4.2010 župan in podžupana.

Aktivnosti vezane na igrišče Pleterje:

Občinska uprava je v maju 2004 na zahtevo vodij svetniških skupin pričela z potrebnimi aktivnostmi za izgradnjo asfaltiranega platoja v Pleterjah. V ta namen si je pridobila edino možno dovoljenje (zaradi zelo kratkega časa 20 dni), in sicer lokacijsko informacijo za širitev ceste. Plato bi se uporabil za izvedbo občinskega praznika 2004, kasneje pa bi služil kot površina na kateri bi se izvajala rekreacija, predvsem  kot igrišče za mali nogomet. Ob tem je občinska prava takratno vodstvo občine opozorila, da je za pridobitev uporabnega dovoljenja, potrebno igrišče zgraditi na podlagi gradbenega dovoljenja, kar pa v tistem trenutku ni bilo možno, saj se je zemljišče nahajalo v območju kmetijskih zemljišč.

Površina se je uporabljala za rekreacijo do 25.10.2006, ko smo prejeli opozorilo od RS, Ministrstva za okolje in prostor, Inšpektorat za okolje in prostor, da moramo v roku 8 dni odstraniti 2 gola, katera sta bila postavljena na asfaltirani površini z razlago, da smo s tem ko smo postavili gola na površino spremenili namembnost zemljišča parc. št. 917/5, k.o. Pleterje, iz ceste v športno igrišče.

Dne 18.5.2006 je RS, UE Ptuj Občini Kidričevo izdala odločbo, s katero nam je odmerila nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini takratnih 38.880,00 SIT zaradi nedovoljene gradnje varovalne ograje ter s posebnim sklepom naložila, da ograjo znižamo na višino 4,5 m. Dne 12.3.2007 smo prejeli od RS, Upravne enote Ptuj, sklep, s katerim se je ustavil postopek upravne izvršbe zaradi znižanja ograje, saj smo ograjo ustrezno znižali. Dne 7.11.2006 je Občine Kidričevo prejela tudi odločbo RS, Inšpektorata RS za okolje, s katero nam je naložil odstranitev 2 golov za mali nogomet ter vzpostavitev degradiranega zemljišča v prvotno stanje na lastne stroške, kar smo takoj izvedli.

V primeru zahteve po ponovni postavitvi športnih pripomočkov, npr. golov ali košev, je potrebno predhodno izdelati projektno dokumentacijo PGD, PZI, pridobiti vsa potrebna soglasja, ter opraviti tehnični prevzem objekta, kateremu sledi izdaja uporabnega dovoljenja. Za pridobitev navedene dokumentacije je potrebno zagotoviti v proračunu cca. 3.500 evrov.

V letu 2009 smo podjetju TMD Investi d.o.o. iz Ptuja naročili izdelavo projektne dokumentacije za legalizacijo igrišča. V zvezi z izdelavo PGD je bilo potrebno pridobiti soglasje lastnikov sosednjih zemljišč ter kulturnovarstvene pogoje. Dne 5.1.2010 smo prejeli  negativne kulturnovarstvene pogoje. Za pridobitev soglasja sosede se je zavezal takratni podžupan g. Planinšek Franc, ki le tega na občino še ni predložil. Če bi soseda vztrajala pri postavitvi posebne zaščitne ograje, kar je od Občine Kidričevo zahtevala že ob prvih pogovorih, bi samo to pomenilo cca. 50.000,00 EUR stroškov.

Sedaj je odločitev na strani občinskega sveta:

– ali nadaljevati z aktivnostmi na obstoječi lokacij, za kar je potrebno zagotovitvi sredstva v višini 50.000 evrov in potrebno dokumentacijo PGD-PZI v višini 5.000,00 evrov. Prav tako bi zaradi kulturno varstvenih pogojev morali prestaviti igrišče 15 m proti »S« (odmik od kužnega znamenja), kar bi dodatno zneslo cca 20.000,00 evrov.

– ali  zaradi višine stroškov bi bilo bolj smiselno iskati novo lokacijo za igrišče.

Odgovor pripravila;

Egon Repnik

Igor Premužič

Gospod Jožef Medved je podal pisna vprašanja

Plačilo pogodbenih obveznosti podjetja Albin Promotion

O tem smo lahko brali v https://sterntal.wordpress.com/2010/11/12/problematika-sanacije-lovrenske-gramoznice-s-pomocjo-odpadne-gume/ in https://sterntal.wordpress.com/2010/11/16/najvecje-odlagalisce-gume-v-sloveniji-ki-to-ni/

Glede na poročanje medijev, in pritiski lastnika podjetja Albin Promotion na občino Kidričevo zanima mene in tudi javnost, kako je s plačilom pogodbenih obveznosti občini Kidričevo s strani omenjenega podjetje. Glede na predvolilne obljube, sprašujem gospoda župana, kako je z dogovori z omenjenim podjetjem glede nadaljnje sanacije jame.

Glede plačila pogodbenih obveznosti podjetja Albin Promotion d.o.o. je stanje nespremenjeno glede na stanje terjatve Občine Kidričevo v prejšnjem mandatu občinskega sveta, in sicer terjatev Občine Kidričevo iz naslova neplačanih obveznosti odškodnine za služnost znaša 91.718,00 EUR brez stroškov in obresti. Za plačilo omenjene terjatve, pravdnih stroškov in zamudnih obresti še vedno poteka pravdni postopek na Okrožnem sodišču na Ptuju, ki še ni zaključen.

Z predstavniki podjetja Albin Promotion smo že navezali stike in se tudi dogovorili za sestanek, podrobnosti bodo znane, ko bodo primerne za javnost. Bi pa bil zelo vesel, če bi mi vi g. Medved podali poročilo vaših pogajanj oz. doseženih uspehih, ki bi jih uporabil pri nadaljnjih pogajanjih, saj ste kot podžupan v prejšnjem mandatu imeli vse vzvode v svojih rokah.

Odgovor pripravil:

Egon Repnik

Anton Leskovar

Gospod Stanislav Lampič je vprašal

glede povezave kabelskih sistemov. V Kidričevem programov preko KTV ne morejo spremljati tako, kot v Cirkovcah. Prav bi bilo, da bi se to uredilo.

O tem smo lahko brali v https://sterntal.wordpress.com/2010/12/10/obcina-kidricevo-in-informiranje-obcanov/

Gospod župan je povedal, da  o tem dogovori že potekajo.

Gospod Milan Strmšek je vprašal

glede gradbenega dovoljenja za investitorja v Šikolah, blizu vodovarstvenega območja. Vemo, da je ena faza že potekala, in sicer so arheologi svoje delo  opravili. Nedopustno je, da se v bližini 200 m od vodovarstvenega območja zgradil bencinska črpalka.

O tem smo lahko brali v https://sterntal.wordpress.com/2011/01/15/nismo-neuki-packi-ki-se-ne-zavedajo-posledic/

Gradbeno dovoljenje za bencinski servis je v pridobivanju. Vloga še ni bila dana na Agencijo RS za okolje za izdajo vodnega soglasja za nameravani poseg. Projekt je potrebno še popraviti glede na zahteve iz projektnih pogojev, ki jih je dala agencija in Komunala Slovenska Bistrica.

Odgovor pripravil;

Herbert Glavič


Vir: http://www.kidricevo.si/

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: