Ali slogan SLS občine Kidričevo »Za naš kraj in lepši jutri« res drži?

Sprašujem se ali se »kmečki lobi« stranke SLS, kot so ga nedavno poimenovali v eni od civilnih iniciativ v občini, s svojim ravnanjem in delovanjem, ki je v nasprotju z njihovim predvolilnim sloganom, kar sama ne oddaljuje od ljudi.

Poglejmo primer. V Domu krajanov v Mihovcah je dne 21.1. 2011 potekal sestanek, na katerem so se izbirali kandidati za vaški odbor za vasi Mihovce in Dragonja vas. Prisotnih je bilo kakšnih štirideset do petdeset vaščanov obeh vasi, podžupan g. Strmšek in tajnica občine. Po kratki uvodni splošni debati smo prešli na zbiranje kandidatov za tri mesta članov krajevnega odbora. Med predlogi, ki so jih podali vaščani obeh vasi ni bilo nikogar iz stranke SLS. Ko sta vidni član stranke SLS in dolgoletni član krajevnega odbora g. Sagadin in njegov kolega g. Klasinc videla, da tokrat ne bosta predlagana, sta drug drugega predlagala kar sama.

Volitve članov v krajevne odbore so vedno bile predmet številnih polemik, po eni strani zaradi netransparentnosti postopka, po drugi pa zaradi popolne neučinkovitosti krajevnih odborov, tako da se je svojčas že razmišljalo, da bi to institucij, preko katere imajo vaščani možnost vstopati v odločitve občine, kar razpustili. Na moje konkretno vprašanje na omenjanem sestanku, po kakšnem ključu na občini določijo člane, nam je g. podžupan pojasnil, da prav točno ne ve, ampak da obstaja neka komisija (komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja), ki člane izbere po strankarskem ključu. Takoj se je že v naprej vedelo kdo bo med izbranimi in kakšna bo ponovno njihova vloga. V konkretnem primeru bosta to kandidata, ki ju ni želel predlagati nihče od vaščanov in sta se za to morala predlagati kar sama. Seveda je to povsem legalno, toda ali je tudi še »okusno«? Ali se ni nekaj podobnega dogajalo tudi ob imenovanju občinskega odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ko so vsa mesta zasedli ponovno in samo »naši«? Ali se v občinskem odboru Ljudske stranke ne zavedajo, da s takimi in podobnimi potezami ne delajo v duhu tega, kar so zapisali na svojem volilnemu sloganu: »Za naš kraj in lepši jutri«?

Civilne iniciative na področju občine, ki jih je na srečo vedno več in so vse bolj dejavne, si bodo vsekakor še naprej prizadevale za prednostno obravnavo nekaterih infrastrukturnih problemov, saj so ti za ljudi pomembni in bi morali biti tudi na prvem mestu, ko o njih razpravljajo politiki. Seveda, če bodo politične strukture občine še naprej ignorirale zahteve in interese občanov, bodo nedvomno tudi civilne iniciative še stopnjevale svoje delovanje in pritiske. Na občini se morajo predstavniki vseh frakcij in strank zavedati, da so po zakonodaji odgovorni predvsem ljudem, ki tukaj živijo in da so z izvolitvijo dobili mandat, da ljudem pomagajo pri reševanju problemov, ki jih v našem okolju nikakor ne manjka. Morda tudi zato, ker mnogi ne znajo dojeti tega, kar sami obljubljajo na predvolilnih sloganih ali pa ker nastop v politiki razumejo predvsem kot priložnost za zasledovanje svojih lastnih interesov.

Lep pozdrav!

Anton Peršuh

One Response to Ali slogan SLS občine Kidričevo »Za naš kraj in lepši jutri« res drži?

 1. sterntal pravi:

  V statutu občine Kidričevo o ustanavljanju in delovanju krajevnih odborov piše naslednje:

  VI. KRAJEVNI ODBORI

  58. člen

  (1) Občinski svet ustanovi krajevne odbore kot svoja delovna in posvetovalna telesa.

  (2) Župan skliče zbore občanov za posamezne kraje, za katere se odbor ustanavlja, na katerem občani podajo in potrdijo predloge za kandidate za člane krajevnih odborov.

  (3) Člane krajevnih odborov imenuje in razrešuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

  59. člen

  Krajevni odbori zlasti dajejo mnenja o zadevah lokalnega pomena, ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena, izdelujejo programe dela, ki se nanaša na zadeve lokalnega pomena in opravljajo druge naloge.

  60. člen

  Občinski svet lahko s sklepom prenese na krajevni odbor opravljanje določenih zadev iz pristojnosti občine. Za ta namen določi občinski svet tudi ustrezna sredstva, če je to potrebno.

  61. člen

  Občinski svet si lahko predhodno pridobi mnenje krajevnega odbora, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese območja, za katero je ustanovljen krajevni odbor.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava / Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava / Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava / Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava / Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: