Ob poletnem mrtvilu…

Tudi tistim, ki med letom tega ne opazijo, v času poletnih počitnic ne uide, da v občini Kidričevo še posebej slabo skrbijo za mlade. V občini praktično ni delajočih in aktivnih mladinskih združenj ali društev, ki bi jim v njihovem prostem času lahko ponujale kakšne aktivnosti. Med šolskim letom nekaj potrebam po tem zadostijo šole s svojimi programi, v času poletnih počitnic pa v glavnem zavlada popolno mrtvilo. Saj ne, da si mladi ne bi znali sami poiskati načinov, kako se prebiti skozi obveznosti prosta poletna meseca, vsekakor pa morajo biti zelo izvirni, saj za prostočasne dejavnosti niti infrastrukture ni ravno na pretek.

Občino pozivamo, da intenzivno prične delovati tudi v tej smeri in ustanovi ali pomaga pri ustanovitvi kakšnega mladinskega centra ali zavoda, ki bi se lahko ukvarjal s tem segmentom družbenega življenja, ki v tem trenutku v naši občini praktično ne obstaja.

..ponovno o kopališču

Tisti, ki smo že nekoliko starejši, vedno znova z nostalgijo in obžalovanjem zremo v propadajoče (čeprav še vedno pod budnim očesom varnostnikov in vzdrževalcev) in že leta zaprto kopališče v Kidričevem. Navkljub občasnim pozivom, da se glede te sramote v središču naše občine nekaj ukrene (zadnji tak je bil ob zadnjih županskih volitvah, o katerem več na koncu prispevka), se zadeva ne premakne iz mrtve točke. Iz družbe Talum so nam po povpraševanju kaj namerava družba z omenjenim prostorom, v imenu mag. Danila Topleka, pomočnika predsednika Uprave, na kratko sporočili: »kompleks letnega kopališča Kidričevo je v lasti družbe Talum in  bo v prihodnosti uporabljen za realizacijo razvojnih načrtov družbe.«

Na žalost tovrstni primeri v naših krajih niso izjema (o tem smo na naših straneh že obširno pisali »Mrtva« nepremičnina, »mrtva« skupnost… ). Lastnik ima po zakonu seveda pravico, da po svoji volji razpolaga s svojo lastnino, čeprav bi si ravno v tem primeru, glede na vse okoliščine, občina in podjetje že zdavnaj morala priti nasproti in ukreniti nekaj v dobro skupnosti. Po eni strani bi lahko podjetje tudi samo uvidelo, da je del kopališča (posebej del s športnimi objekti) še vedno uporaben in bi ga z minimalnimi stroški lahko odprlo za širšo javnost, (ker že sicer razglaša svojo skrb za mlade v teh krajih, recimo v Zamisliti se bodo morali tudi na NZS). Gledati te objekte izza ograje kako jih neuporabljene prekriva trava, je bilo še posebej boleče zadnji dve leti, ko v Kidričevem na račun gradnje športne dvorane ni bilo enega samega športnega igrišča. Tudi kakšno partijo mini golfa bi verjetno lahko kdo še odigral, če bi za to bila ponovno priložnost. Po drugi strani pa za takšne in podobne pobude posluha očitno nima niti občina, ki bi takšne in drugačne podjetnike morala spodbujati (seveda še kako drugače kot zgolj prijateljsko), da v kolikor gospodarska pobuda propade, za nepremičnino poskrbijo še kako drugače kot da jo prepustijo zobu časa in drugim srečnim ali nesrečnim okoliščinam. Seveda pa so tu tudi mladi, ki bi lahko v svoji skupnosti nastopali veliko bolj aktivno in ambiciozno, ter se, če že pristojni za to nimajo posluha, poskušali organizirati sami…

——————–

P.S.

Veliko neznank o kidričevskem kopališču

Kopališče v Kidričevem je nekoč slovelo kot eno najbolj urejenih in dobro obiskanih

V letno kopališče v Kidričevem so ljudje s širšega območja Ptuja in Maribora pred desetletji radi zahajali, ker sta ga odlikovali čistoča in senca iglavcev. Ko je, poleg otroškega in prvotnega bazena za odrasle, kopališče dobilo še olimpijski bazen, je postalo kraj druženja za mlade, saj tudi cena vstopnic ni bila pretirana v primerjavi z drugimi bazeni, denimo v bližnjih termah. Pred več kot desetletjem je kopališče zaprlo vrata, saj naj zanj ne bi bilo več mogoče zagotoviti virov za vzdrževanje in strojno opremo, prav tako pa so bili neuresničljivi načrti za njegovo prenovo. Ker občinsko vodstvo v preteklem mandatu ni bilo pripravljeno sodelovati s Talumom pri iskanju vlagatelja oziroma rešitev za naložbo, je kopališče ostalo zaprto vse do danes. Pri vhodu vanj je napisano, da ga varuje varnostno podjetje, a je nekaj šip pri nekdanjem vhodu in slaščičarni polomljenih. Kolikor dovoljuje pogled v notranjost kopališča, je videti, da sta denimo trava pokošena in okolica počiščena. Igrišče za mini golf, ki je pred njegovo ograjo, pa je povsem zanemarjeno in opuščeno.

Realnost obljub kandidatov

Zato ni čudno, da se v občini Kidričevo te dni domala vsi županski kandidati v svojih programih pridušajo, kako bodo kot morebitni župani poskušali vse, da bi nekdanje kopališče v Kidričevem znova oživili. Mnenja o tem, kdo naj bi prispeval denar za obnovitev in ponovni zagon, so različna. V zahtevi za oživitev kopališča je najbolj neposreden in radikalen županski kandidat Damjan Medved. Prepričan je namreč, da naj bi bila to dolžnost podjetja Talum, ki je v letu 1978, takrat še kot Tovarna glinice in aluminija, od krajevne skupnosti Kidričevo dobilo kopališče z vsemi objekti in opremo v brezplačni prenos. Iz tega sklepa, da naj bi bil za njegovo ponovno oživitev odgovoren predvsem Talum in kopališče postavlja v samo žarišče volilnega programa. Spet drugi kandidati omenjajo, da je kopališče dandanes predvsem breme in da morata občina in podjetje vsekakor na strpen način poskušati najti skupen jezik za reševanje tega zapleta. Podžupan Jože Medved kot županski kandidat pravi, da se “v mandatu od 2006 do danes o kopališču na občini ni nič govorilo, kakor tudi ne dogovarjalo z vodstvom Taluma”, in tako, četudi dejaven podžupan, prav nič ni seznanjen s kakršnimi koli projekti zanj. Prav tako županski kandidat Anton Leskovar, ki je sam zaposlen v Talumu, meni, da je treba voditi strpne pogovore s podjetjem in videti, ali lahko podjetje in občina s skupnimi močmi naredita kak konkreten korak za ponoven zagon kopališča.

Razmere so se spremenile

Včeraj smo za odgovor povprašali še predsednika uprave Taluma mag. Danila Topleka. “Talum Kidričevo oziroma njegova družba Vital sta prenehala opravljanje kopališke dejavnosti zaradi dotrajanosti infrastrukture, ki ni več izpolnjevala osnovnih tehničnih in varnostnih zahtev, predpisanih za tovrstne objekte. Izdelane ocene stanja so pokazale, da zahtev ni mogoče izpolniti z manjšimi popravili in predelavami obstoječe opreme, temveč le s posegi, ki praktično pomenijo novogradnjo. Projekt izgradnje novega kopališko-rekreacijskega centra je v Talumu še vedno aktualen, vendar je predmet presoje kot vsak drugi projekt. Samo v primeru zagotovljene ekonomike vlaganj in zagotovljenih pogojev za uspešno poslovanje je mogoče pristopiti k njegovi realizaciji. Tega, da bi Talum, tako kot v preteklosti, pokrival stroške investicije, obratovanja in vzdrževanja kopališča na račun svoje osnovne dejavnosti, seveda ni mogoče pričakovati. Pri presoji ekonomske upravičenosti takega projekta se je treba zavedati tudi spremenjene situacije v bližnji okolici, kjer so se na osnovi naravnih danosti, tj. termalne vode, razvili kopališki centri, ki jih v času obratovanja letnega kopališča v Kidričevem še ni bilo, vsaj ne v takšnem obsegu in kvaliteti. Ocenjujemo pa, da bi morebitna realizacija obetavnega projekta Megalaxia v bližnji gramoznici in realizacija ogromnih vlaganj arabskih šejkov v dodatne kopališke kapacitete v okolici Ptuja lahko privabila dovolj velike množice turistov, ki bi lahko zapolnile tudi kapacitete v Kidričevem načrtovanega kopališkega kompleksa,” nam je pojasnil Toplek.

DARJA LUKMAN ŽUNEC

Objavljeno v Večeru, v četrtek, 16.9.2010

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2010091605575509

One Response to Ob poletnem mrtvilu…

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: