Zanimivejši odgovori na nekatera starejša vprašanja svetnikov

30.8.2011

Gospod Branko Valentan je vprašal glede odvodnjavanja ceste pri avtobusnem postajališču pri baru Capri, kdaj se bo to uredili. Kdo bo v bodoče kosil travo v Apačah, ali športno društvo ali občina. Kaj je z razpisom glede lokalne ceste Apače v smeri Lancove vasi. Pobudo je dal, saj so pritiski s strani starejših občanov, da se pri Domu upokojencev v Kidričevo uredijo hitrostne ovire.

Hitrostnih ovir zaenkrat ne bomo postavljali, saj bomo v kratkem imeli na razpolago preko skupne občinske uprave radar za merjenje hitrosti, ter s tem tudi izrekanje kazni za prehitro vožnjo. Pozivajo se krajevni odbori, da predlagajo lokacije na katerih bi izvajali nadzor hitrosti.

Pri avtobusnem postajališču se bo preverila možnost izpusta vode na travno površino v kolikor pa to ne bo mogoče se bo zgradila dodatna ponikalnica. Razpis za cesto Apače – Lancova vas ni izveden, saj v letošnjem letu za to cesto ni zagotovljenih finančnih sredstev.

Društva so pomagala samo pri prvi košnji trave, vse nadaljne pa se izvajajo z režijskim obratom.

Odgovor pripravil Igor Premužič

Gospod Zoran Žunko je vprašal glede ureditve centra Cirkovc. Izdano je bilo gradbeno dovoljenje, prijavili smo se na razpis, stavba pa še vedno stoji. Stavbo bo potrebno do konca leta podreti. Če so kakšne druge informacije je potrebno povedati.

Občina Kidričevo je vlogo oziroma prijavo na razpis za Ureditev centra Cirkovce oddala 13.06.2011. S strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja smo prejeli poziv za dopolnitev. V ustreznem roku bomo vlogo dopolnili. Pogoji razpisa so jasni in ne dovoljujejo kakršnih koli posegov (npr. rušenje stavbe) pred prejemom sklepa.

Ogovor pripravila mag. Mojca Meško

Gospod Milan Fideršek je vprašal, kako je s podjetjem Nizke gradnje. Opravljen je bil ogled trase kanalizacije, Nizke gradnje so zbežale pomanjkljivosti, ki bi morale biti že odpravljene.  Informacije so, da imajo novo vodstvo, kar pomeni, da se bo potrebo očitno dogovoriti za sanacijo določenih del, ki niso bile urejene.

Podjetje Nizke gradnje Ptuj so v stečaju in tako ne morejo več odpravljati nepravilnosti. Trenutno si prizadevamo za  pridobitev dovoljenja, s katerim bi lahko opravili direktna pogajanja z ostalimi podizvajalci, ki bi projekt zaključi še v tem letu. Za sredo 31.8.2011 je bil sklican sestanek na ministrstvu z vsemi vpletenimi občinami o nadaljevanju projekta. Ministrstvo bo pripravilo pogodbo o sofinanciranju v višini 1.100.000,00 EUR. V naslednjem tednu bodo potekala neposredna pogajanja s podizvajalci, ki moralo zadeve dokončat do 31.10.2011. Ocenjena vrednost za dokončanje v občini Kdiričevo je cca. 160.000,00 EUR.

Odgovor pripravil Damjan Napast.

Gospod Anton Habjanič je povedal, da mu ni v interesu, da bi napadal župana, kot opozicija pa imajo pravico da opozarjajo na  kršitve. Danes je bilo rečeno, da je bilo vsem svetnikom dana možnost za sodelovanje. Ne ve, na kakšen sestanek je bili kot svetnik povabljen. Želi, da se mu v pisni obliki posreduje, kaj so se odgovor na sestanku, kjer je bila tematika gramoznica gum v Lovrencu. Kakšni so bili sklepi tega sestanka, kako daleč je izterjava dolga s strani Albin Promotion. Še naprej se vozijo gume v jamo, odvzeto je bilo tudi gradbeno dovoljenje. Občini je bilo ugodeno. Glede na pritožbo ga zanima, v kateri fazi je postopek sedaj, ali bo občina soglašala z izdajo novega gradbenega dovoljenja.

Župan je sklical neuraden sestanek s svetniki, na katerega so bili vabljeni vsi predstavniki svetniških skupin, ki bi naj poskrbeli za obveščenost ostalih svetnikov. Glavna tema sestanka je bilo iskanje rešitev, kako naprej po odvzemu gradbenega dovoljenja g. Brenclju. Sklenjeno je bilo, da občina vztraja pri odvzemu gradbenega dovoljenja.

Dne 15.7.2011 je bila občina obveščena o odločbi Vlade Republike Slovenije, ki odpravlja gradbeno dovoljenje. Dne 29.7.2011 je občina poslala dopis na MOP, kjer prosi za nadaljnja navodila oz. skupen sestanek z namenom skupnega reševanja zadeve.

Ponovni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja je tako pričela UE Ptuj in ko bodo potrebna soglasja s strani občine bo o tem odločal občinski svet.

Glede izterjave dolga teče pravdni postopek pred Okrožnim sodiščem na Ptuju. Zadeva še ni zaključena, je pa za 14. septembra 2011 ponovno sklicana sodna obravnava.

Odgovor pripravil Damjan Napast in Egon Repnik.

Gospod Andrej Napast je imel vprašanje. Na ogledu v podjetju Boxmark je bil govor glede odkupa zemljišča, kako je s tem. Kot drugo na seji krajevnega odbora Mihovce – Dragonja vas, je bila razprava tudi glede vožnje tovornjakov po naših cestah. Zanima ga, ali bo sestanek z vozniki oziroma avtoprevozniki. 

Opravljen je bil razgovor z obema večjima avtoprevoznikoma, ki uporabljata občinske ceste. Zavedata se problematike in sta obvestila svoje zaposlene o zmanjšanju hitrosti in pozornosti pri vožnji preko “prekopov”. Vaščani lahko sporočijo čas vožnje in registrsko številko tovornjaka na občino za lažje iskanje krivcev.

Odgovor pripravil Damjan Napast.

Gospod Jože Medved je vprašal: V Lovrencu so črtali črte na regionalni cesti vse prehode na lokalno cesto pa so zbrisali. Priključki na lokalno cesto pa niso urejeni. Cesta mimo gasilskega doma nima nobene črte, da se ne govori o parkirišča.

Talne označbe na prometnih površinah se bodo pričele obnavljati v začetku avgusta. Obnovile se bodo uničene označbe ob izgradnji kanalizacije, ter obstoječe slabovidne označbe. Dela na talnih označbah so bila zaključena 24.8.2011.

Odgovor pripravil Igor Premužič.

Gospod Milan Strmšek je vprašal kaj se dogaja na zemljišče ob obvoznici Pragersko in proti Račam, ki je v lasti Tuša. Zemlja je ostala, plevel se bohoti, kar pomeni, da se bo začel raznašati po polju. Predlaga, da se jih pozove, da se zadeva sanira.

Pripombe so posredovane g. Mitji Terčetu, direktorju TUŠ nepremičnine.

Ogovor pripravil Igor Premužič.

Vir: www.kidricevo.si/

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: