Kvaliteta pitne vode

Kvaliteto pitne vode na našem področju lahko spremljajmo na spletni strani vodooskrbe Komunale Ptuj http://www.komunala-ptuj.si/vodooskrba/kvaliteta-pitne-vode.

V Komunali Ptuj so ob tem zapisali:

Ptujski vodo oskrbni sistem oskrbujemo s pitno vodo iz črpališča v Skorbi iz sedmih plitvih in petih globinskih vodnjakov. Dodatno k temu pomagajo k izboljšanju hidravličnih razmer in kvalitete pitne vode globinski vodnjaki v Novi vasi pri Ptuju, Lancovi vasi, Desencih, Podvincih, Gerečji vasi in Župečji vasi. Pitno vodo v omrežju sestavljata podtalnica dravskega polja in globinska podtalnica v razmerju 2:1.
Kvaliteto pitne vode na celotnem vodo oskrbnem sistemu nadzorujemo z rednim jemanjem vzorcev vode in analizami le-teh v črpališču, v vodohranih in pri končnih porabnikih na omrežju. Razen odvzema vzorcev vode imamo v črpališču nameščen biološki indikator z mladicami postrvi za neprekinjen nadzor nad kvaliteto pitne vode.

S strani Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor je letno odvzetih preko 1200 rednih vzorcev vode, od tega preko 850 za mikrobiološke analize ter preko 350 za kemijske analize. Mikrobiološki izvidi kažejo, da je na celotnem omrežju ustreznih več kot 97 % vzorcev. Neustrezni izvidi so v glavnem posledica defektov na omrežju in posledica obnovitvenih in vzdrževalnih del na cevovodih in vodohranih. Takšne primere takoj saniramo z izpiranjem in ponovnim preverjanjem. Mikrobiološki izvidi vzorcev vode iz plitvih in globinskih vodnjakov izkazujejo 100 % ustreznost. Kemijsko ustreznih je prav tako več kot 97% vzorcev. Dodatno k tem analizam v okviru notranjega nadzora izvedemo še preko 200 analiz vode na nitrate. S tem spremljamo uspešnost mešanja vode iz plitvih in globinskih vodnjakov. Vsebnosti nitratov nikjer na omrežju ne presegajo dovoljene vrednosti 50 mg/l, na področjih dislociranih globinskih vodnjakov pa so manjše od 20 mg/l. Zaradi visokega deleža mikrobiološko ustreznih izvidov vzorcev vode, le-te nikjer na omrežju ni potrebno klorirati.

Vsebnosti pesticidov atrazina in desetil atrazina se gibljeta med 0,03 in 0,15 mikrogrami na liter vode in ne odstopata od slovenskega povprečja. Pitna voda iz vodooskrbnega sistema Ptuj je zdravstveno ustrezna in primerna za uporabo.

Aktualne kemijske analize najdete na: http://www.komunala-ptuj.si/vodooskrba/kvaliteta-pitne-vode

Advertisements

One Response to Kvaliteta pitne vode

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: