Kdo dobi odškodnino – občina ali Brencl?

Zadnja letošnja seja sveta občine Kidričevo je poleg težav s koncesijo za oskrbo z vodo in opravljanjem gospodarskih javnih služb ponovno odprla vprašanje usode odlagališča odpadnih gum v Lovrencu. Na odškodninski zahtevek se tako že pripravljajo v občini, napoveduje pa ga tudi Albin Brencl; vendar se še ne ve, ali bo tožil državo, upravno enoto ali občino.

Še preden so se v četrtek, 8. decembra, lotili 16 točk dnevnega reda, je Zoran Žunko opozoril, da je bilo več kot 600 strani gradiva, poslanega po elektronski pošti, preobsežno, saj je to za neprofesionalne svetnike prevelik zalogaj in ga niso uspeli predelati. Tudi zato ne, ker so nekaj strani prejeli šele dan pred sejo, zato je županu predlagal, da nekaj točk umakne iz obravnave. Župan se je zaradi izjemne obsežnosti dnevnega reda sicer opravičil ter priznal, da so nekaj gradiva res poslali šele dan pred sejo, vendar je večino svetnikov prepričal, da je sprejem nekaterih dokumentov za občino pomemben, in so dnevni red z večino glasov potrdili.

Kmetje zahtevajo odškodnino

Precej razprave so namenili programu oskrbe s pitno vodo, ki ga je predstavil Marjan Gregorinčič iz Komunalnega podjetja Ptuj, kjer skrbijo za njegovo izvajanje. Pojasnil je, da je vodovodni sistem v Kidričevem eden najstarejših, saj je bil zgrajen skupaj z naseljem že okoli leta 1950, zato so pripravili podroben 15-letni program investicij, vreden okoli 26 milijonov evrov, v katerem je predvidena zamenjava cevovodov, predvsem tistih iz salonitnih cevi, vir sredstev pa naj bi bila omrežnina.

Milana Fiderška je zanimalo, kako je z izplačilom odškodnin za kmete, ki imajo kmetijska zemljišča na prvem vodovarstvenem območju in ne smejo uporabljati fitofarmacevtskih sredstev, Gregorinčič pa mu je pojasnil, da so jim v letošnjem letu izplačali že okoli 80.000 evrov odškodnin, katerih vir je omrežnina. Na vprašanje Antona Habjaniča, od kdaj imajo v občini dva koncesionarja za pitno vodo, saj se spominja, da so lani koncesijo dali le Komunalnemu podjetju Ptuj, ne pa tudi Komunali Slovenska Bistrica, je župan pojasnil, da so pozneje sprejeli spremembo odloka, v katerem so za del občine v naselju Gaju pri Pragerskem koncesijo podelili tudi Komunali Slovenska Bistrica.

Svetnik Stanislav Lampič je menil, da v 15-letnem investicijskem programu pogrešajo podrobnejši terminski plan. Predstavnica Komunale Slovenska Bistrica Jožica Dobaj je zatrdila, da so prvi, ki bi kmetom v prvem vodovarstvenem območju želeli plačati odškodnino, vendar je ne morejo, ker ni vira, iz katerega bi jo plačali. Podžupan Milan Strmšek pa je poudaril, da bi po zakonu izvajalci morali kmetom plačati odškodnino; kje bodo vzeli denar, pa ga ne zanima.

Ko je višji pravni svetovalec Egon Repnik zatrdil, da je s pravne plati vse v zvezi z dodelitvijo koncesije za oskrbo z vodo obema podjetjema v skladu z zakonom, so na predlog župana oba predlagana programa oskrbe z večino glasov potrdili.

Bodo odlaganje plačevali po teži?

Ko so se lotili poslovnega načrta izvajanja varstva okolja na območju občine, je župan Anton Leskovar poudaril željo občine, da bi čim prej prešli na zbiranje odpadkov po novem sistemu od vrat do vrat. Z župani na območju Spodnjega Podravja naj bi se že dogovorili za skupni razpis za vse štiri gospodarske javne službe, tako da bi se v primeru ugodnejšega ponudnika lahko pripetilo, da bo v prihodnje te dejavnosti opravljal morda tudi drugi izvajalec. Za sedaj te dejavnosti tudi v občini Kidričevo opravlja podjetje Čisto mesto.

Tudi kidričevskim svetnikom sta poslovni načrt gospodarskih javnih služb varstva okolja predstavila direktor Čistega mesta Janez Letnik in svetovalec Igor Mohorič. Slednji je med predstavitvijo novega sistema zbiranja in odvoza odpadkov povedal, da bo s 15. decembrom v MO Ptuj to dejavnost opravljalo podjetje Javne službe Ptuj, v preostalih občinah Spodnjega Podravja pa naj bi jo še naprej opravljali delavci Čistega mesta. Vendar je tudi kidričevskim svetnikom je predlagal, da naj se z upravljavcem CERO Gajke pogodijo, da bi v bodoče odlaganje odpadkov v tem centru plačevali po toni odloženih odpadkov, kot to že počnejo drugod.

Predsednica odbora za okolje in požarno varnost Ivanka Korez se je s predlaganim poslovnim načrtom sicer strinjala, menila pa je, da bi morali mešane odpadke odvažati več kot 17-krat, Zoran Žunko pa je dodal, da imajo v Gaju pri Pragerskem prek Komunale Slovenska Bistrica sistem odvoza odpadkov od vrat do vrat že lep čas dobro vpeljan. Nato so svetniki predlagan poslovni načrt Čistega mesta soglasno potrdili.

Skoraj brez razprave so v drugi obravnavi sprejeli odlok o proračunu občine za leto 2012, v katerem je predvidenih 7,8 milijona skupnih prihodkov in okoli 8,3 milijona skupnih odhodkov. Soglašali so tudi s spremembami in dopolnitvami odloka o urejanju javne razsvetljave v občini in ga sprejeli po hitrem postopku. V letošnjem letu je Občina Kidričevo ustanovila družbo Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje, d. o. o., ki bo skrbelo tudi za javno razsvetljavo za potrebe kidričevske občine. S tem so ustvarili pravno osnovo, da se lahko koncesija podeli neposredno temu javnemu podjetju. Zorana Žunka je sicer motilo, ker dajejo koncesijo za dejavnosti občinskemu javnemu podjetju, ki bo potem verjetno po domače izbiralo izvajalce, saj je po njegovem pri tem možno veliko nepoštene igre, a z večino glasov je bil predlog sprejet.

Iz istega vzroka so kljub nekaterim pripombam v prvi obravnavi soglašali tudi z odlokom o urejanju in čiščenju javnih površin na območju občine, saj je predvideno, da bo v bodoče tudi to dejavnost opravljalo občinsko javno podjetje. Kljub nasprotovanju Antona Habjaniča so z večino glasov v prvi obravnavi soglašali tudi s predlogom odloka o podelitvi koncesije za urejanje in čiščenje javnih površin v občini, brez posebnih težav pa so potrdili tudi predlog odloka o vzdrževanju občinskih cest in drugih površin v občini.

Ker je dejanska cena projekta za izgradnjo sekundarne kanalizacije Kidričevo – sistem Apače za okoli 400.000 evrov nižja od predvidene, so soglašali z novelacijo investicijskega programa.

Čeprav na statutarno-pravni komisiji predloga niso potrdili, so svetniki po skrajšanem postopku, za samo en glas več, sprejeli predlog pravilnika o sofinanciranju letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, prav tako letni načrt kulturnih programov v letu 2012, za kar naj bi namenili dobrih 34.000 evrov, pa tudi letni program športa v letu 2012, po katerem naj bi za dejavnost športnih društev namenili okoli 54.000 evrov.

Bo kratko potegnila občina ali Brencl?

Precej vroče razprave so namenili še vedno nerešeni problematiki predelave odpadnih avtomobilskih gum v gramoznici v Lovrencu. Kmalu po drugem katastrofalnem požaru v tej gramoznici je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) podjetju AP Albin Promotion razveljavilo prvotno izdano gradbeno dovoljenje za predelavo starih gum, ker da za izdajo takih dovoljenj ni pristojno ministrstvo, ampak upravna enota. S tem so vso odgovornost za nadaljnjo usodo te problematike prenesli na upravno enoto, kot je pojasnila direktorica Skupne občinske uprave Alenka Korpar, pa je UE Ptuj prav zaradi tega zaprosila Občino Kidričevo za razlago nekaterih občinskih prostorskih aktov. V teh pa je med drugim zapisano, da je sanacija zemljišč na vodovarstvenih območjih možna le s pretvorbo v kmetijske površine, za tako dejavnost, kot jo opravlja podjetja Albin Promotion, pa gradbenega dovoljenja ni mogoče izdati, ker občina nima izdelanega podrobnega prostorskega načrta. Torej tudi ni pravne osnove oziroma ustreznega akta, na podlagi katerega bi lahko Upravna enota izdala gradbeno dovoljenje.

Ob tem je Jože Medved poudaril, da je bilo v zvezi s to problematiko največ napak storjenih na MOP, ki je prvotno gradbeno dovoljenje izdalo nezakonito, opozoril pa je tudi na to, da podjetje AP kljub vsemu na ostanke pogorelih gum še naprej navaža na stotine ton odpadnih gum, kar pomeni ekološko katastrofo. Predsednica odbora za varstvo okolja Ivanka Korez je predlagala, da na MOP pošljejo zahtevo za pojasnila o tem, kako bo na vse to reagiralo ministrstvo. Da je MOP gradbeno dovoljenje izdalo nezakonito, je menil tudi Anton Habjanič ter dodal, da je treba ukrepati previdno in odločno, saj je bila s požari ter nepravilno predelavo in odlaganjem odpadnih gum občini Kidričevo povzročena velika materialna škoda, zato bi bilo treba izdelati ustrezno strokovno mnenje, na podlagi katerega bi vložili zahtevke za povrnitev škode tako na MOP kot na podjetje Albin Promotion.

Župan Anton Leskovar je pojasnil, da so v zvezi s to problematiko na občini plačali že dve strokovni pravni mnenji, saj si vsi želijo, da bi odpadne gume zaradi nepravilne predelave oziroma sanacije spravili iz gramoznice, kajti o tej pereči problematiki prihajajo vprašanja že tudi iz Bruslja. Ker pa je Anton Habjanič še naprej vztrajal pri zahtevi, da naj občina po novo nastali situaciji ponovno pridobi pravno mnenje, ki naj odgovori na vprašanje o možnostih za vložitev kazenski zahtevkov zoper Ministrstvo za okolje in prostor ter zoper podjetje Albin Promotion, so svetniki njegov predlog z večino glasov podprli.

Ob tem smo neuradno izvedeli, da tudi podjetje Albin Promotion že napoveduje odškodninske zahtevke, vendar še ni povsem jasno, ali bodo tožili državo, Občino Kidričevo ali Upravno enoto Ptuj.

Martin Ozmec

Kidričevo, 13.12.2011

Vir: http://www.tednik.si/kdo-dobi-odskodnino—obcina-ali-brencl

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: