Če jaz nimam, tudi ti ne boš imel!

Po objavi sestavka z naslovom Bo odškodnino dobila občina ali Brencl nas je na nekaj novih dejstev v zvezi z odlagališčem odpadnih gum v Lovrencu opozoril nekdanji svetnik Občine Kidričevo Janko Baštevc, ki razkriva tudi nekatere druge zgrešene projekte v občini.

Janko Baštevc je prepričan, da bi sedanji župan in svetniki Občine Kidričevo morali najprej razmišljati o skrb vzbujajočih divjih odlagališčih, ki so tudi na občinskih zemljiščih tik ob sporni lovrenški gramoznici, ki naj bi se sanirala:

»Na Občini Kidričevo bi morali resno razmišljati o več kot desetih drugih opuščenih gramoznicah, v katerih je vsaj okoli 100.000 kubičnih metrov odpadkov, v glavnem nevarnih, saj gre za ostanke raznih škropiv ipd. Te so enostavno pokrili z zemljo, tako da so sedaj v resnici zamaskirane ‘ekološke bombe’, ki jih bomo pustili našim otrokom, ne da bi ti vedeli, kje so. Takšne ‘sanacije’ je financirala Občina Kidričevo, a si za to ni pridobila nobenega dovoljenja.«

Na to ste večkrat opozarjali tudi kot član sveta Občine Kidričevo, pa očitno ni veliko zaleglo?

»Na to sem opozarjal najprej kot občan, pozneje pa kot svetnik na sejah. Na zasute jame sem opozoril tudi na izredni seji občinskega sveta o lovrenški gramoznici v letu 2008 in gospa Podlipnik z ministrstva za okolje, ki je bila prisotna, je tedaj naročila, da se takoj izdela kataster zasutih jam v naši občini, ki bi bil podlaga za reševanje tega velikega okoljskega problema. A katastra zasutih jam še do danes nisem videl. Menim, da je odgovornost za njegovo izdelavo izključno v pristojnosti župana.«

Kakšno pa je vaše mnenje o zapletih okrog sanacije lovrenške gramoznice?

»Ta sanacija se je začela leta 2007 z odločbo okoljske inšpekcije, da mora občina jamo sanirati tako, da odstrani vse naložene odpadke, tj. dele avtomobilov, salonitne plošče, akumulatorje, plastenke, embalaže od škropiv, razne strupene snovi na za to določena odlagališča. Že površen izračun stroškov odrejene sanacije je pokazal, da je to prevelik zalogaj za občino. A pojavila se je družba Albin Promotion, ki je bila pripravljena jamo sanirati in jo zapolniti z nenevarnimi raztrganimi avtomobilskimi gumami in občini pomagati pridobiti lastninsko pravico v delu jame, katere lastnik je bil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. Družba Albin Promotion si je za sanacijo pridobila vsa z zakoni predpisana dovoljenja konec leta 2007.«

A vse se je bistveno spremenilo po velikem požaru gum v tej gramoznici. Zakaj?

»Odločilen je bil požar sredi leta 2008, ki je iz do tedaj gospodarskega in okoljskega projekta naredil političen problem. Kar nekaj lokalnih politikov je v požaru videlo svojo politično prihodnost. Na vsak način in z vsemi sredstvi so želeli odvzem dovoljenj, ki si jih je za sanacijo pridobila družba Albin Promotion. Najbolj se je pritiskalo na službe Ministrstva za okolje in prostor, ki je dovoljenja izdalo. Ker tam niso uspeli, so po besedah gospe Podlipnik z Ministrstva za okolje in prostor kljub dvema izvedeniškima mnenjema pravnih služb – eno so pridobili iz zelo znane ljubljanske odvetniške pisarne, a nobeno ni dajalo upanja na uspeh, čeprav smo jih plačali davkoplačevalci – nadaljevali po svojih poteh. Brez sklepa občinskega sveta so posegli po izrednih pravnih sredstvih v upravnem postopku in to tako, da so izdali lažni dokument. Ko je pristojni organ povprašal o verodostojnosti njihove trditve, pa so lažni dokument še enkrat potrdili. Dokaz, da je bil dokument lažen, je sodba Upravnega sodišča RS.«

Ministrstvo pristojno za nevarne odpadke, gume pa to niso. Tako se je zadeva še bolj zapletala?

»Tako je. V postopku pristojnosti izdaje dovoljenja je namreč Vlada RS z odločbo gradbeno dovoljenje odpravila po nadzorstveni pravici, a v svoji odločbi nikjer ne govori, da je bilo dovoljenje izdano nezakonito, kot to trdijo nekateri svetniki. Za občane je seveda dosti bolj udarno ‘nezakonito’, kot da bi rekli, da ga je izdal ‘nepristojen organ’. Svetniki pa ne povedo nič o tem, kar piše v obrazložitvi te odločbe. Bom pa povedal jaz.
Vlada RS na podlagi dokumentacije Ministrstva za okolje in prostor RS ugotavlja, da gradbenega dovoljenja ni izdal pristojni organ. Ministrstvo je pristojno za dovoljenja le, če gre za nevarne odpadke; v konkretnem primeru pa iz povzetkov tehničnih poročil projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da se predvidi vnos neoporečnega odpadnega gradbenega materiala, in sicer mletih gum, rečnega mulja, papirnega mulja, zemlje. Vsi ti odpadki so nenevarni. Tudi izrabljene avtomobilske gume se po uredbi o ravnanju z odpadki uvrščajo med nenevarne odpadke. Glede na to da gre torej za sanacijo opuščene gramozne jame z nenevarnimi odpadki, Ministrstvo za okolje in prostor RS ni bilo pristojno za izdajo gradbenega dovoljenja. Kot tedanji svetnik Občine Kidričevo sem na sejah občinskega sveta večkrat predlagal, da vse stranke tega projekta, torej predstavniki podjetja Albin Promotion, ministrstva za okolje in Občine Kidričevo, sedejo skupaj in se dogovorijo, kako dokončati začeti projekt sanacije gramozne jame Lovrenc. A na Občini ni bilo nobenega interesa.«

Kaj pa bi po vašem bilo sedaj najprimernejše?

»Glede na vse te materialne dokaze, ki obstajajo, bi se morali kidričevski občani vprašati, kakšno resnico jim govorijo izvoljeni svetniki. S svojimi javnimi izjavami o ‘ekološki bombi’ in ‘ogromni škodi’ jih namreč zavajajo, zamolčijo jim materialne resnice in svetnik v izjavi, kot je: ‘Med nami ni svetnika, ki bi mu ne bilo žal, da je glasoval za to, da smo dali služnostno pravico za sanacijo jame,’ očitno laže. Žalosten sem, da se v moji občini vedno dogajajo ‘veliki dogodki’ z vnaprej določenimi političnimi cilji. A mene več ni zraven. Prav zaradi tega lahko povem občanom resnico, ki ni zmeraj všečna.
Za konec v premislek še tole: živimo v občini Kidričevo – občini zamujenih priložnosti. Iz osebnih političnih interesov je bila preprečena gradnja sežigalnice, tako da je danes že pri pametnejših; preprečena je bila gradnja vojaškega centra v Apačah, ostalo nam je le strelišče; imamo ‘prazno’ obrtno cono; nikoli nismo zaživeli v sožitju s Talumom, ki je največji gospodarski subjekt naše občine – vse to v smislu pravih ‘Polancev’: če jaz nimam, tudi ti ne boš imel!?«

Verjamemo, da bodo vsa nova dejstva in trditve, ki nam jih je v zvezi z aktualno in izredno občutljivo okoljsko problematiko v občini Kidričevo razkril Janko Baštevc, sprožila še kakšno dodatno pojasnilo od tistih, ki so bili že tedaj in so še vedno zraven.

Kidričevo, 19.12.2011

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/ce-jaz-nimam-tudi-ti-ne-bos-imel

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: