Kakšno vodo pijemo in kakšno hrano jemo

Nestrankarsko gibanje za Kidričevo, ki ga vodi Branko Štrucl, je v torek, 10. januarja, na sedež Občine Kidričevo dostavilo pisni poziv županu in svetniškim skupinam, da zagotovijo proračunska sredstva za izdelavo celostne okoljevarstvene in zdravstvene študije o tej občini.

„Glede na porazne rezultate, ki smo jih na našo pobudo prejeli z onkološkega inštituta, inšpektorata za zdravje – območne enote Maribor ter inštituta za varovanje zdravja, smo se v nestrankarskem gibanju odločili, da v okviru naših prizadevanj za dvig kvalitete življenja naših občanov spodbudimo Občino Kidričevo, naj zagotovi sredstva za ustrezne okoljevarstvene in zdravstvene raziskave. Čas je, da že enkrat izvemo resnico o tem, kakšno hrano pridelujemo, kakšno vodo pijemo in kakšen zrak dihamo,“ je pojasnil vodja nestrankarskega gibanja Branko Štrucl.

„Trdno smo prepričani, da onesnaženost okolja v naši občini zaradi posledic industrije in kmetijstva presega zakonsko dopustne vrednosti. Gre za onesnažen zrak, zemljo in vodo, posledično pa predvsem za obolenja dihal, rakava obolenja in visoko stopnjo umrljivosti. Vse to je dokazljivo.

Dejstvo je, da je okoljskim dejavnikom, ki vplivajo na razvoj bolezni, mogoče pripisati od 15 do 20 odstotkov vseh smrti v Evropi. Kaj pa pri nas, v Sloveniji? Onesnaženost okolja še vedno zahteva nedopusten bolezenski davek, merjen v prepogosto prezgodaj končanih življenjih. Onesnaženost, skupaj s kemičnimi, fizikalnimi in mikrobiološkimi dejavniki ter z bistveno spremenjenim načinom življenja precej vpliva na čedalje več resnih težav in konkretnih obolenj.

Naselje Kidričevo ter nekaj okoliških vasi so glede onesnaženosti izredno degradirano območje predvsem zaradi starih in nesaniranih ter tudi najnovejših premalo nadzorovanih posegov v ta prostor. Na onesnaženost nas dnevno opozarjajo prebivalci, ki pogosteje obolevajo zaradi bolezni dihal. Pri republiškem inštitutu za varovanje zdravja opozarjajo, da so astmi, alergijam, nevrološkim razvojnim motnjam in nekaterim vrstam raka, ki so posledica onesnaženega okolja, najbolj izpostavljeni naši otroci.“

Kakšen je torej vaš predlog županu oziroma svetnikom občine Kidričevo?

„Da ne bomo le brez dokazov ponavljali, da je Kidričevo z bližnjo okolico nadpovprečno onesnaženo, predlagamo troje: najprej vključitev občine Kidričevo v projekt Živimo zdravo, ki ga financira ministrstvo za zdravje, ali vključitev v mednarodni projekt Kidričevo – zdrava občina v povezavi z Zavodom za varovanje zdravja Maribor, ki naj opravi raziskavo o pogostosti prej omenjenih bolezni med predšolskimi in osnovnošolskimi otroki. Nadalje predlagamo, naj občina vztraja, da država čim prej vključi Kidričevo v statistično obdelavo biomonitoringa kemikalij v ljudeh, ki ga koordinira Urad RS za kemikalije. Kot zadnje predlagamo, da občina sofinancira celostno študijo zdravstvenih in okoljskih podatkov ter s tem pridobi oceno povezanosti med boleznimi in stopnjo onesnaženosti zunanjega zraka.“

Svoje pobude ste podkrepili tudi z zakonodajo ter imeni nekaterih uglednih strokovnjakov?

„Nova okoljska direktiva o industrijskem onesnaževanju bo v naš pravni red sicer vnesena do januarja 2013, vendar v našem gibanju menimo, da sankcije, ki jih predvideva za kršitelje, ne bodo pripomogle k boljšemu zdravju naših občanov in občank. Zato na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Odloka o javnem redu in miru v Občini Kidričevo, predvsem pa za učinkovito varovanje zdravja in boljšo kvaliteto bivanja vseh občanov dajemo pobudo, da naša lokalna skupnost sistematično pristopi k problemu zdravja naših ljudi in to z dopolnilnimi dejavnostmi in projekti, ki bodo temeljili na raziskanih izhodiščih. K taki odločitvi so nas spodbudili ugledni strokovnjaki: prim. doc. dr. Alenka Kraigher, predstojnica Centra za nalezljive bolezni in okoljska tveganja, Borut Koderman z inšpektorata za okolje in prostor ter strokovnjakinji z onkološkega inštituta prof. dr. Maja Primic Žakelj in doc. dr. Vesna Zadnik. Prepričan sem, da lahko s skupnimi močmi uresničimo nekaj dobrega za vse nas!“

Kakšno pa je vaše mnenje o sanaciji divjih odlagališč v občini, o čemer smo pisali pred časom?

„Glede na to kar je v Štajerskem tedniku povedal nekdanji občinski svetnik Janko Baštevc ter seveda glede na podatke, s katerimi razpolagamo, sem prepričan, da je nujno potrebna temeljita sanacija vseh divjih odlagališč tako v gramoznih kot v drugih jamah in gozdovih, saj se ve, da se v njih nahajajo tudi strupene in okolju nevarne snovi. Poleg industrijskih odpadkov žlindre, pepela in luga je v teh divjih odlagališčih cela vrsta raznih kemičnih spojin in fitofarmacevtskih sredstev, ki so škodljiva za okolje in predvsem za zdravje ljudi. Tudi tu bo treba enkrat jasno povedati, ali si resnično želimo boljšega zdravstvenega stanja naših občanov ali o tem samo govorimo. Če nekaterim ni mar za sebe in svoje zdravje, storimo nekaj, da bodo imeli boljše pogoje za življenje vsaj naši potomci!“

Da obstaja realno upanje za skorajšnje bolj zdravo življenje občanov v kidričevski občini, je zagotovil tudi župan občine Kidričevo Anton Leskovar, ki je bil včeraj nad predlogi Nestrankarskega gibanja za Kidričevo navdušen:

„Občina Kidričevo pozdravlja pobudo Nestrankarskega gibanja, saj sta čist zrak in čisto okolje bistvenega pomena za zdravje ljudi in oboje je postalo glavna skrb tudi na evropski in mednarodni ravni. Za to smo v občini že v lanskem letu pristopili k mednarodnemu projektu raziskovanja virov onesnaževanja; gre za mednarodni operativni program za jugovzhodno Evropo 2007–2013. Vsekakor nam je vodilo dvig okoljske ozaveščenosti in vzpostavljanje dialoga z vsemi zainteresiranimi, seznanjanje s posledicami onesnaženosti zraka in okolja ter varovanje posameznikovih pravic do zdravega življenjskega okolja.“

Kidričevo, 13.01.2012

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/kaksno-vodo-pijemo-in-kaksno-hrano-jemo

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava / Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava / Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava / Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava / Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: