Izbrana vprašanja in odgovori svetnikov, podanih na 10. redni seji občinskega sveta

Gospod Milan Fideršek je opozoril na  industrijsko cesto, ki  vodi v gramoznico Pleterje. Lastnikom so odvzeli zemljišča za širitev, podrli so tudi drevesa, les so odpeljali, lastnikom pa niso plačali odškodnine. Potrebno bi bilo preveriti, kaj se je tukaj dogajalo.

Odgovor:
Občina je leta 2008 urejala pravne odnose med CP Ptuj in lastniki v zvezi z ureditvijo nove ceste. Občina je vodila postopke odmere (plačali so koncesionarji) in odkupov zemljišč, ki so bila istočasno prenesena v javno dobro. Vse je bilo v celoti izvedeno tako kot je bilo dogovorjeno in za nas je bila zadeva zaključena. Težava je nastala pri izvedbi asfaltiranja, ko je CP Ptuj kot izvajalec ignoriral obstoječe mejnike, ki so označevali traso, in cesto na določenih mestih še dodatno razširil. Zato je bila izvedena še naknadna odmera po dejanskem stanju, s katero smo ugotovili še nadaljnje širitve ceste. Odkupi teh parcel zatem niso bili izvedeni, ker se investitorji (CP Ptuj, GP Ptuj, Podlesnik in Kuhar) niso mogli sporazumeti kako to rešiti, ali z odkupom ali z rezanjem asfalta in vzpostavitvijo prvotnega stanja. Torej Občina na noben način ni vpletena v zadevo in ni nikogar s poseganjem v lastnino ni oškodovala, zato bodo morali oškodovani lastniki zadevo končno sami urediti s koncesionarji v gramoznici (predvsem CP Ptuj), ker jih občina ne more prisiliti v odkup.

Odgovor pripravil;
Egon Repnik

Gospod Branko Valentan Glede postavitve prometnega znaka v smeri Podlož,  je podal pobudo, da se postavi prometni znak divjad na cesti, takšen sklep je bil sprejet tudi na seji sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 29. 9. 2011.

Odgovor:
Prometna znaka sta naročena in bosta postavljena v januarju 2012.
Odgovor pripravil;
Igor Premužič

Gospod Branko Valentan je vprašal, ali lovstvo spada v gospodarski turizem in zakaj se uničujejo zatočišča za živali na območju Dravskega polja. Podirajo se drevesa, polnijo se jarki z gradbenim in drugim materialom. Gre za kraj Mihovce.

Odgovor:
V navedenem primeru se je izvedel posek grmičevja in dreves v okviru vzdrževalnih del na melioracijskem sistemu. Prav tako so prepovedana vsa nadaljna dela na zasipu jarka.

Odgovor pripravil;
Igor Premužič

Gospod Danilo Lendero je predlagal, da se okraski po občinah pregledajo, saj sedaj, po okrasitvijo ne gorijo vse luči.
in
Gospod Jožef Medved  je povedal, da bi bilo smiselno, da bi bilo več okraskov, predvsem v centrih,  saj bi potem takšna okrasitev imela smisle.

Odgovor:
Pred postavitvijo okraskov je bilo obnovljenih 50 neuporabnih okraskov, ki so bili prejšnja leta uničeni. Tako občina sedaj razpolaga z 170 okraski, ki smo jih poskusili enakomerno porazdelit po celotni občini. Zavedamo se, da je število premajhno, tako bomo vsako leto izdelali/naročili dodatne okraske.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Milan Strmšek, je predlagal, da se Bombekova jama v Starošincah ogradi. Govori se, da se bodo v jamo odlagal mulj iz kanala. Lokalna skupnost bo verjetno pozvana, da poda soglasja oziroma ali  se o tem kaj ve.

Odgovor:
Investitor si je leta 2008 pridobil okoljevarstveno dovoljenje za odlagajanje mešanice zemlje in tiskarskega mulja v opuščeni gramoznici. Občina ni bila stranka v postopku, ker gre v celoti za privatna zemljišča in ni izdajala soglasij. Glede na pogosta vprašanja in govorice glede izvedbe, se je krajevni odbor Starošince odločil povabit investitorja, da predstavi načrt in potek  sanacije. Krajevni odbor bo zasedal 16.1.2012 ob 19:00, kamor so tudi vabljeni vsi krajani.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gradivo je v celoti dostopno na http://www.kidricevo.si/povezava.aspx?pid=300

Vir: http://www.kidricevo.si/

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava / Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava / Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava / Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava / Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: