V novi dvorani pogrešajo čistilko!

Če se po jutru dan pozna, potem se svetnikom Občine Kidričevo letos obetajo kratke, jedrnate in konstruktivne seje. Kajti na prvi letošnji seji občinskega sveta minuli četrtek so z desetimi točkami dnevnega reda opravili v dobri uri in četrt.

Ker po prvi obravnavi niso prejeli nobenih amandmajev, po besedah župana Antona Leskovarja sta prispeli le dve pripombi, so na omenjeni 11. redni seji v drugi obravnavi soglasno sprejeli Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju občine Kidričevo. Po županovih besedah gre za materialni akt občine, ki določa način izvajanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin. Do sedaj je bila praksa, da so javno službo vzdrževanja in urejanja javnih površin izvajali prek zunanjih pogodbenih izvajalcev, medtem ko so v zadnjih dveh letih javno službo izvajali pretežno v lastni režiji, in sicer v okviru režijskega obrata Občine Kidričevo. Po drugi obravnavi so dokončno potrdili tudi odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini, nato odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih površin ter odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih površin v občini. S sprejemom teh treh odlokov so svetniki zagotovili pravne pogoje, na osnovi katerih bodo lahko v občini podelili koncesijo za urejanje javnih površin, občinskih cest in javnih površin ter pokopališč, in sicer občinskemu javnemu podjetju. Na podlagi teh koncesijskih aktov bodo lahko sedaj izvedli javni razpis ali neposredno podelili koncesijo občinskemu javnemu podjetju Vzdrževanje in gradnje Kidričevo za obdobje petih let. V zadnjih dveh letih pa so to javno službo pretežno izvajali v lastni režiji, v okviru režijskega obrata Občine Kidričevo. Ker je lani občina Kidričevo ustanovila družbo Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje, d. o. o., so se odločili, da bo opravljalo dejavnost opravljanja pogrebnih storitev ter urejanja in vzdrževanja pokopališč za potrebe občine Kidričevo. Ob tem pa je dr. Antona Habjaniča zanimalo, kako bo občinsko javno podjetje vse te službe izvajalo, saj je prepričan, da kadrovsko ni dovolj močno, vprašanje pa je tudi, ali je opremljeno s potrebno mehanizacijo in stroji za opravljanje te dejavnosti. Župan je pritrdil, da občinsko javno podjetje verjetno res ne bo moglo opravljati vseh služb, tako bodo za opravljanje pogrebov in pokopov verjetno morali izbrati ustreznega koncesionarja, k urejanju javnih površin, ki ga opravlja občinsko podjetje, pa bodo poskušali vključiti še urejanje javnih cest v občini. Nekaj dejavnosti bodo opravljali s pomočjo javnih delavcev in študentskega servisa, če pa vsega ne bodo zmogli, bodo za kakšno dejavnost razpisali tudi koncesijo. Sicer pa za to na občini ne predvidevajo nobenih novih zaposlitev, saj je njihov cilj znižati vse stroške na vseh nivojih.

S potrditvijo dokumentacije oziroma DIIP-a za gradnjo kanalizacije v Kungoti pri Ptuju so ustvarili pogoje za objavo javnega razpisa za izbiro izvajalca del za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in črpališča pri gradu Ravno polje. Investicija je ocenjena na okrog 270.000 evrov, pri čemer naj bi občina Kidričevo zagotovila 170.000 evrov iz občinskega proračuna, preostali del pa naj bi pridobili iz evropskih virov. Če bo vse po načrtih predvidevajo, da bi lahko že oktobra letos na javno kanalizacijo priključili še zadnje gospodinjstvo v Kungoti.

Zemljišča prodajajo prepoceni, kupujejo pa predrago

V svet zavoda OŠ Ljudevita Pivka so imenovali Branka Karnežo iz Ptujske Gore, za članico sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ptuj pa Petro Hadler iz Njiverc. Z nekaterimi pripombami so potrdili tudi načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Kidričevo za leto 2012, po katerem naj bi z nakupom dveh parcel v Spodnjih Jablanah, vrednih 3.138 evrov, legalizirali že zgrajen gasilski dom v Jablanah. S prodajo več parcel v k. o. Apače, Lovrenc, Gerečja vas, Cirkovce in Zgornje Jablane, ki so v lasti občine Kidričevo in ocenjene na dobrih 120.000 evrov, pa naj bi uredili in poenostavil še nekaj drugih zadev. Ob tem je Daniela Zajca zmotilo dejstvo, da kmetijska zemljišča v lasti občine prodajajo preveč poceni, saj naj bi zanje iztržili le okoli 1,5 evrov za kvadratni meter, medtem ko naj bi za nakup potrebnih zemljišč občina morala raznim lastnikom plačati od 8 do 10 evrov na kvadratni meter. Takšna nesmiselna ekonomska logika je motila tudi Antona Habjaniča, še bolj konkreten pa je bil Jože Medved, ki je povedal, da o tej zadevi ne bo glasoval, ker mu v zvezi z nakupom in prodajo zemljišč ni vse popolnoma jasno, posebej pa je pogrešal razlagalce teh pomembnih premoženjskopravnih zadev.

Preden so se razšli, pa je župan Anton Leskovar svetnike seznanil, da so od upravljavca sistema daljinskega ogrevanja prejeli predlog povišanja cene v naselju Kidričevo, in sicer za okoli 15 odstotkov. Ker je menil, da je predlog upravičen, je sporočil, da bodo o predlogu glasovali na izredni seji sveta, ki bo 2. februarja. Med drugim je pojasnil tudi to, da je čistilna naprava v Apačah ponovno v poskusnem obratovanju, tako da naj bi občanom, ki so prek kanalizacije nanjo že priključeni, v aprilu ali maju že lahko pričeli zaračunavati storitev čiščenja komunalnih voda. Svetnike je seznanil tudi s pobudami Nestrankarskega gibanja za Kidričevo, ki ga vodi Branko Štrucl (o čemer smo že pisali) ter jih seznanil, da so odgovor na omenjene pobude že posredovali. Pri tem pa je izrazil trdno prepričanje, da bodo s svojim ravnanjem naredili več kot z morebitnimi analizami.

Med pobudami in vprašanji pa je posebej izstopal ogorčen očitek svetnika Marka Pergerja, češ da je sramota, ker v novi dvorani v Kidričevem še vedno ni urejeno čiščenje prostorov. Kot je zatrdil, je pred novim letom športna reprezentanca Kuvajta odpovedala najem dvorane za treninge prav zaradi nečistoče. Župan je očitek sprejel in obljubil, da bodo vprašanje čiščenja dvorane uredili prek javnih del, ob tem pa je Pergerju čestital za odlično organizacijo številnih in zelo odmevnih športnih prireditev v novi dvorani.

Kidričevo, 26.01.2012

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/v-novi-dvorani-pogresajo-cistilko

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: