Vrtcev ne bodo priključili šolam (za sedaj)

Svetniki občine Kidričevo so kljub prepričevanju župana Antona Leskovarja zavrnili predloga odloka o ustanovitvi javnih zavodov OŠ Cirkovce in OŠ Kidričevo, saj nasprotujejo, da bi vrtca v Kidričevem in Cirkovcah priključili k šolama v obeh krajih; glasno pa je bilo tudi zaradi izbrisa Borisa Kidriča iz imena OŠ Kidričevo.

V četrtek, 1. marca, so se svetniki najprej lotili poslovnih načrtov za odvajanje in za čiščenje komunalne in padavinske vode, ki jih je predstavil Damir Kmetec iz Komunalnega podjetja Ptuj. Ker cene za odvajanje odplak ne pokrivajo amortizacije, sedaj razliko pokrivajo iz občinskega proračuna, a dolgo ne bo šlo več tako. A so cene za to dejavnost še vedno zamrznjene. O vsem tem so se podrobneje seznanili že na odboru za gospodarsko infrastrukturo, je zatrdil predsednik odbora Andrej Napast in ugotovil, da varovanje podtalnice ni zastonj. V občini Kidričevo so lani samo za delovanje nove čistilne naprave plačali okoli 95.000 evrov, zato tega stroška ne more nositi le občina, ampak ga bo treba prevaliti tudi na ramena uporabnikov.

Nekoliko previdnejši je bil Zoran Žunko, ki je menil, da bo letos kriza še večja, zato občanov ne bi bilo dobro še dalje obremenjevati; predlagal je, da bi polovico stroškov pokrili uporabniki, polovico pa še naprej občina. Kljub temu je župan Anton Leskovar predlagal, da sprejmejo ceno, ki jo je predlagalo Komunalno podjetje Ptuj, saj bodo po njegovem mnenju v občini le tako tudi v bodoče investirali v gradnjo kanalizacije. Ob tem je poudaril, da je priključnina na kanalizacijo med nižjimi, saj znaša od 350 do 450 evrov, medtem ko je v drugih občinah tudi po 1200 evrov. Ob tem je Marko Perger ugotovil, da ni logično, da je cena kanalščine za gospodarske subjekte nižja kot za gospodinjstva, Jože Medved pa je bil zaskrbljen, da zaradi krize mnogi ne bi bili sposobni plačati višjih cen, zato je tudi on predlagal, da bi razliko v ceni še naprej krila občina. Eden najmlajših svetnikov Goran Bezjak je ob tem dodal, da je posebej težko krajanom naselja Kidričevo, saj so jim nedavno potrdili višje cene ogrevanja, sedaj pa povišujejo še cene kanalščine; mnogi se zaradi nizkih prejemkov komaj preživljajo, zato se boji, da bi se pojavili novi neplačniki.

Kljub temu pa so poslovna načrta za opravljanje, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske dejavnosti z večino glasov potrdili. Nova cena izvajanja te dejavnosti je 0,03808 evrov za kubični meter odpadnih voda, k tej ceni pa mora uporabnik prišteti omrežnino, ki je letos 6,64 evrov mesečno. Tako naj bi uporabniki za 15 m³ odpadne vode mesečno plačevali okoli 20 evrov.

Vrtcev (za sedaj) ne bodo priključili šolam

V drugi obravnavi so soglasno potrdili letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, v katerem so opredeljeni predvideni nakupi, prodaja in menjava posameznih zemljišč, zapletati pa se je pričelo, ko so se v prvi obravnavi lotili predlogov odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov OŠ Cirkovce in OŠ Kidričevo.

Kot je pojasnil Marjan Bezjak, ki vodi odbor za družbene dejavnosti, so na občinskem svetu že maja lani sprejeli sklep o združitvi obeh vrtcev vsakega k svoji šoli, zato so po navodilih šolskega ministrstva pripravili ustrezne spremembe odlokov o ustanovitvi obeh zavodov. Zoran Žunko je v imenu svetniške skupine LDS povedal, da so odločno proti temu, da vrtec združijo s šolo, saj ni za to nobenih opravičljivih argumentov. Podobno je razmišljal tudi Franc Planinšek (SLS), ki je župana in svetnike vprašal, kaj bodo storili, če bi se po združitvi vrtcev s šolami stroški le še povečali. Po njegovem poslovanje šol že sedaj meji na rdeče številke, če pa bi jim pridružili še 15 oddelkov vrtca, bi stroški zagotovo prerasli prihodke.

A je župan pojasnil, da vrtcem ne gre tako hudo, kot se govori, saj so lani kar dvakrat predlagali povišanje cen varstva otrok, pa občina na srečo njihovi zahtevi ni ugodila, saj se je ob zaključnem računu pokazalo, da so vrteški prihodki za 10.000 evrov višji od odhodkov. Da združevanje vrtcev s šolami ni najbolj pametna in racionalna poteza, je menil tudi Jože Medved (NSi) ter dodal, da so tudi ob ustanovitvi občinskega javnega podjetja govorili o racionalnosti, pa imajo ti že tri vodilne ljudi. A svoje razprave ni dokončal, saj ga je župan prekinil, češ da to ni razprava o vsebini odlokov. Kljub temu pa je očitno, da so mnenja o tej zadevi še vedno preveč deljena, saj predlog odloka o ustanovitvi OŠ Cirkovce ni bil sprejet.

Ime Borisa Kidriča ni (več) primerno?

Podobno je bilo tudi, ko so se lotili predloga podobnega odloka o ustanovitvi OŠ Kidričevo, ko je prvi vzkipel Marko Perger (SD), ki je županu in občinski upravi pričel očitati: „Ne razumem, kdo in zakaj si je drznil v vseh dokumentih šole in tudi v osnutku odloka samovoljno izbrisati ime Borisa Kidriča, po katerem nosi šola ime že polnih 60 let. Tega si ne bi smeli dovoliti. To me nehote spominja na povezavo z izginotjem Kidričevega doprsnega kipa.“ Pergerja je takoj podprl Zoran Žunko (LDS) ki je dodal, da so tudi v njegovi svetniški skupini proti ukinitvi imena brez pravega razloga.

Župan je razpravo spet poskušal pomiriti: „To smo storili zato, ker mi je že več občanov predlagalo, da naj se ime kidričevske šole spremeni. V Ptuju so že takoj po letu 1991 spremenili imena šol, ki so nosila imena po narodnih herojih; tudi nekdanja TGA je umaknila ime Borisa Kidriča, pa ni bil nihče proti. Tudi ustavno sodišče je prepovedalo imenovanje ulice po Titu. Kar pa se tiče tega, da ste odstranitev imena povezali z izginotjem spomenika Borisu Kidriču, pa je podlo od vas.“ Kljub temu je razprava, ki jo je načel Perger, povzročila, da so z 8 glasovi proti zavrnili tudi ta predlog odloka.

Potem ko so po skrajšanem postopku sprejeli spremembe odloka o občinskih cestah, so potrdili tudi investicijsko dokumentacijo za rekonstrukcijo lokalne ceste Cirkovce–Lovrenc, odsek Mihovce–Pleterje. Gre za 1600 m dolg osek ceste, katerega modernizacija je ocenjena na skoraj 398.000 evrov, s sprejetjem dokumentacije pa so ustvarili pogoje za prijavo na razpis za pridobitev državnih in evropskih sredstev. Na predlog komisije za volitve in imenovanja ter na lastno željo Bogdana Škafarja so soglašali z njegovo razrešitvijo z mesta člana sveta zavoda OŠ Kidričevo, pa tudi kot člana krajevnega odbora Strnišče in člana odbora za gospodarsko infrastrukturo. Za nadomestnega člana odbora za gospodarsko infrastrukturo so imenovali Francija Murka, za nadomestnega člana sveta zavoda OŠ Borisa Kidriča Kidričevo pa Gorana Bezjaka. Soglasno so potrdili predlog društva Invalid Kidričevo in 16. junij proglasili za dan invalidov in bolnikov občine Kidričevo, ob tem pa so pritrdili tudi Andreju Napastu, ki je predlagal, da do tega datuma v občinskem poslopju uredijo primeren dostop za invalide.

Zanimivo je bilo tudi med vprašanji in predlogi, saj smo med drugim slišali, da bodo predstavniki občine Kidričevo v petek, 2. marca, v Mariboru simbolno prevzeli dva cepiča najstarejše trte na svetu in ju posadili v dveh sosednjih vaseh. Svetnike so seznanili tudi s potekom pomembnejših občinskih investicij, pomembna novost pa je, da so v petek, 2. marca, v pritličju občinske stavbe odprli prostore krajevnega urada Kidričevo, ta teden pa bodo prav tako v pritličju odprli še občinsko blagajno, ki bo odprta vsako sredo, v njej pa bodo lahko občani v bodoče plačevali posamezne položnice brez provizije. Nov način ločenega zbiranja in odvoza odpadkov od vrat do vrat bodo v kidričevski občini pričeli v aprilu, vse občane pa vabijo, da se 24. marca množično udeležijo akcije Očistimo Slovenijo.

Kidričevo, 06.03.2012

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/vrtcev-ne-bodo-prikljucili-solam-za-sedaj

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: