Rekonstrukcija ceste MIHOVCE-PLETERJE

Občina Kidričevo je pristopila k rekonstrukciji ceste v Pleterjih (od Medola) do konca Mihovc (do križišča proti Cirkovcam) v dolžini okrog 1600 m.

Udarne jame, mrežaste razpoke, porušitev robov vozišča, neravnine ali posedanje vozišča, kot posledica neurejenosti spodnjega ustroja, neurejeno odvodnjavanje, slaba utrjenost bankin in brežin, direktno ogroža prometno varnost.

Planirana investicija ne predvideva samo dviga kvalitete vožnje za uporabnike z namenom razvoja cestnega omrežja na prostoru lokalne skupnosti, temveč tudi izboljšanje dostopnosti do gospodarskih subjektov in gospodinjstev v bližnjih naseljih.

Rekonstrukcija ceste zajema:

Kompletna voziščna konstrukcija se rekonstruira z odstranitvijo bankin obojestransko globine 0,4m ter se material zamenja z novim tamponom. Ob tako pripravljenem planumu je potrebno izvesti nadgradnjo zgornjega ustroja z lomljencem v debelini 40 cm in komprimacije 100 Mpa.

Ob saniranih bankinah se kompletna voziščna konstrukcija preplasti z izravnavo cca 150 kg/m2 nosilne mase AC 22 base B 50/70 A3. Ta ista plast pa se prevleče z zaporno plastjo AC 11surf B 70/100 A3 v deb 4cm.

Razširjeni del vozišča se predhodno dokrpa z nosilno maso AC22 base B 50/70 v deb 6 cm, vključno potrebne mulde.

S tem posegom se kompletna trasa višinsko dvigne za 10 cm .

Vozišče se odvodnjava neposredno delno na okoliške površine, delno z muldami in prečnimi propusti, delno z odprtimi odvodnimi jarki. Planum spodnjega ustroja se odvodnjava s plitvimi drenažami, ki so izvedene iz raudril drenažnimi cevmi.

Na mestih s plitvimi drenažami in ob vlažnih planumih se le ta zaščiti z geotekstilom 400g, kar bo natančno določal geomehanik ob prevzemanju planuma spodnjega ustroja.

Odvodnjavanja ni možno voditi do recipientov, zato se na primernih lokacijah izvedejo ponikalnice s predhodnim peskolovilcem.

Za izboljšanje prometne varnosti je predvidena postavitev prometnih znakov, ki na celotni trasi opozarjajo na nevarne in druge elemente. Vsi prometni znaki so osnovne velikosti in so nameščeni na samostojnih drogovih.

NORMALNI PROFIL CESTE

– utrjena bankina         0,75 m
– vozišče 2 x 3,10        6,20 m
– mulda                            0,50 m
– utrjene bankina         0,50 m ali 0,75m
skupaj:             7,95 m

Občina Kidričevo je izvedla javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih del. Na osnovi prispelih ponudb je bila najugodnejša ponudba Cestnega podjetja Ptuj d.d. v višini 355.346,80 EUR.

Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu občine za leto 2012 ter s strani države v skladu z 21. členom Zakona o financiranju občin.

Rekonstrukcija ceste bo pripomogla k večji prometni varnosti in pretočnosti ceste na tem odseku.

Prav tako bo realizacija investicije pripomogla k višji kakovosti bivanja, k ohranjanju poseljenosti in razvoja obravnavanega območja in regije.

Vir: www.kidricevo.si

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: