Bo blato iz Dogoš končalo v Bolcarjevi jami?

V občini Kidričevo so zgroženi zaradi informacije o tem, da naj bi okoli 17.000 ton odpadnega blata iz čistilne naprave v Dogošah prepeljali v Bolcarjevo jamo na območju katastrske občine Pleterje. Ker gre za vodovarstveno območje, temu odločno nasprotujejo, zato so že zagrozili z državljansko nepokorščino.

V omenjeni informaciji je bilo zapisano, da »je inšpektorat za okolje odločil, da mora mariborska občina z deponije v centralni čistilni napravi v Dogošah odstraniti 17 tisoč ton začasno deponiranega odpadnega blata. Testno naj bi že v prihodnjih dneh odstranili 350 ton blata, ki naj bi končalo na deponiji v Kidričevem, saj naj bi se Nigrad, ki naj bi začel odstranjevati blato, dogovoril za sprejem blata z enim od samostojnih podjetnikov v lasti družine Bolcar iz Spuhlje.« Prevzemnik blata naj bi tudi zatrdil, da imajo ustrezno dovoljenje, vendar avtorjem informacije ni uspel pridobiti nadaljnjih podatkov o tem, kdo je dovoljenje izdal in kam naj bi blato odlagali.

V občini Kidričevo so bili nad informacijo šokirani in ogorčeni, med prvimi, pa je tokrat reagiral župan Anton Leskovar, ki nam je ves zgrožen pojasnil:

»Občina Kidričevo opozarja pristojne institucije, da skladno z uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-Ptujskega polja na območju Občine Kidričevo ni dopustno odlaganje blata iz čistilnih naprav ne na gozdnih, ne na kmetijskih in ne na nekmetijskih zemljiščih. Pa tudi uporaba blata iz čistilnih naprav v umetno pripravljenih zemljinah ni dovoljena. Ko smo izvedeli za šokantno informacijo, smo takoj pričeli vse potrebne aktivnosti, saj v nobenem primeru ne bomo dopustili, da bi prišlo do uresničitve navedb iz medijev, torej do odlaganja strupenega blata na vodovarstvenem območju.«

Že doslej negativne izkušnje z izdajatelji dovoljenj

Ob tem v občini Kidričevo dodajajo, da želijo izpostaviti negativne izkušnje lokalne skupnosti na področju izdaje okoljevarstvenih dovoljenj, zato so s posebnim dopisom pozvali vse pristojne državne institucije, da ustrezno ukrepajo, da ne bo prišlo do odlaganja na vodovarstvenem območju.

»Svoje negativne izkušnje lahko podkrepimo s konkretnima primeroma, ko sta kljub navedeni uredbi o vodovarstvenem območju bili izdani okoljevarstveni dovoljenji za vnos umetno pripravljene zemljine, katere del bi bili tudi mulji oziroma blato iz čistilnih naprav,« ogorčen dodaja župan Leskovar in pojasnjuje, da je občina Kidričevo zaradi tega že dvakrat ukrepala:

»V letu 2010 je občina podala pritožbo zoper okoljevarstveno dovoljenje za vnos umetno pripravljene zemljine, ki ga je 23. junija 2010 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor (ARSO). Navedeno dovoljenje, ki se nanaša na parcele v k. o. Pleterje, je dovolilo, da se v umetno pripravljeno zemljino v tretjinskem deležu vnaša blato iz centralne čistilne naprave Maribor. Občina Kidričevo in tudi 17 občin Spodnjega Podravja so takoj podale pritožbo, ker po uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-Ptujskega polja na vodovarstvenem območju ni dovoljena uporaba blata iz čistilnih naprav.«

Kot smo poročali, ste imeli podobne težave tudi v primeru »sanacije« gramoznice v Starošincah.

»Res je, že januarja letos je občina podala predlog tudi za ničnost okoljevarstvenega dovoljenja v delu, ki se nanaša na vnos umetno pripravljene zemljine na parcele v k. o. Starošince, ki ga je 23. junija izdala Agencija Republike Slovenije za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor. Tudi to dovoljenje je na parcelah v k. o. Starošince dovolilo, da se v umetno pripravljeno zemljino vmešava blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda. Občina Kidričevo je podala predlog za ničnost, ker po uredbi o vodovarstvenem območju ni dovoljena uporaba blata iz čistilnih naprav.

Glede na to, da se pri lastniku parcel v k. o. Pleterje, za katere je naša lokalna skupnost in 17 občin Spodnjega Podravja že podala navedeno pritožbo zoper izdano okoljevarstveno dovoljenje, in ker se pri prevzemniku blata, navedenem v medijih, pojavlja isti priimek iz naselja Spuhlja, obstaja resna bojazen, da bi na lokaciji teh parcel prišlo do vnosa blata iz čistilne naprave. Zato ponovno javno pozivamo vse pristojne institucije, da čim prej ustrezno ukrepajo, da na vodovarstvenem območju v nobenem primeru ne bo odloženo blato iz čistilne naprave, saj bi to pomenilo grožnjo in resno nevarnost zoper zdravje naših občanov. In to ne zgolj na območju omenjenih parcel v k. o. Pleterje, temveč na celotnem vodovarstvenem območju. Nedopustno je ogrožati obstoječi bazen podtalnice, ki je vir pitne vode naših občanov in občanov drugih občin Spodnjega Podravja, zato bomo v naši lokalni skupnosti z vsemi možnimi sredstvi varovali najosnovnejšo naravno dobrino, pitno vodo.«

Občani grozijo z državljansko nepokorščino

Občina Kidričevo je s svojim odločnim protestom in trdno odločenostjo, da tega dobesedno umazanega in zdravju nevarnega posega ne bo dovolila, seznanila tudi Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencijo RS za okolje ter vlado Republike Slovenije.

Kot je včeraj pojasnil župan Anton Leskovar, so na svoje zahtevke 6. aprila že prejeli pisni odgovor ARSO, ki ga je podpisal generalni direktor dr. Silvo Žlebir. V njem je zapisano, da je ARSO 30. marca prejel obvestilo stranke Vekton, d. o. o., da bodo 13. aprila pričeli vnašati umetno pripravljeno zemljino skladno z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, izdanim 23. junija 2010. Na podlagi pritožb 17 občin in enega komunalnega podjetja je ARSO to okoljevarstveno dovoljenje po nadzorstveni pravici razveljavila. Vekton je na upravno sodišče vložilo tožbo, to pa je 6. septembra 2011 stranki ugodilo, s čimer je okoljevarstveno dovoljenje, izdano 23. junija 2010, postalo pravnomočno. ARSO je k projektu nasipavanja gozdnega zemljišča, ki ga je aprila 2010 izdalo podjetje PGK Mirko Šprinzer, s. p., junija 2010 izdal vodno soglasje. To je bilo izdano tudi na osnovi ocene kakovosti umetne zemljine, ki jo je izdelalo podjetje ERICO, d. o. o., iz katere je razvidno, da zemljina iz pedološkega in kemičnega vidika ustreza za nasipavanje zemljišč. A vodno soglasje je MOP po nadzorstveni pravici 18. avgusta 2010 razveljavilo. Glavni razlog za to je bil, ker je umetna zemljina, s katero naj bi zasipavali gozdno zemljišče, vsebovala tudi blato iz čistilne naprave Maribor, kar pa ni bilo jasno razvidno iz projekta, za katerega je bilo izdano vodno soglasje. Z izdajo vodnega soglasja je po mnenju ARSO prvostopenjski organ kršil določilo uredbe o vodovarstvenem območju Dravsko- Ptujskega polja, kjer je prepovedano gnojenje zemljišč z blatom iz čistilnih naprav.

Ker je Vekton vložil tožbo le za okoljevarstveno dovoljenje, ne pa tudi za vodno soglasje, je slednje ostalo razveljavljeno, zato stranka nima veljavnega soglasja za nasipavanje gozdnega zemljišča. Posledično je inšpektorat za kmetijstvo 3. aprila letos sklical delovni sestanek in poleg vseh ugotovitev glede ravnanja z blatom iz čistilne naprave in njegovo odstranitvijo so zapisali, da pomeni vnos zemljine brez vodnega dovoljenja kršitev veljavnih predpisov, v katerih je zapisano, da mora stranka vnos zemeljskega izkopa na lokacijo izvesti tako, da pri tem ni ogroženo človeško zdravje ter brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevala okolje. Vnos zemljine za zasipavanje degradiranega gozdnega zemljišča mora biti izveden v skladu z zakonom o vodah pod pogoji iz vodnega soglasja, da bi se sanirala zemljišča v k. o. Pleterje, to pa je po nadzorstveni pravici MOP-a razveljavljeno. Sicer pa na občini Kidričevo poudarjajo, da so trdno odločni: če bi kdorkoli začel v omenjeno jamo navažati odpadno strupeno blato, bodo nemudoma ukrepali in aktivirali tudi razburjene občane, ki so v takem primeru zagrozili tudi z državljansko nepokorščino!

Kidričevo, 13.04.2012

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/bo-blato-iz-dogos-koncalo-v-bolcarjevi-jami

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: