Občina Kidričevo je imela investicijsko borno leto

Županovega prepričanja, da občina ni brezglavo metala denarja skozi okno, ne podpirajo svetniki, ki so prepričani, da (pre)malo delati še ni varčno obnašanje

“V lanskem proračunskem letu smo planirali prihodke v višini devet milijonov evrov in nekoliko višje odhodke, v višini 9,9 milijona evrov, povečanje kapitalskih deležev v višini 7500 evrov, za odplačilo kreditnih dolgov smo rezervirali nekaj več kot 116 tisoč evrov in ob sprejemu proračuna načrtovali novo zadolžitev v višini dobrega milijona evrov. Konec oktobra – ob sprejemu rebalansa proračuna – smo prihodke znižali na 8,6 milijona evrov, odhodki pa so s sprejetjem rebalansa prihodke presegali zgolj za dva tisoč evrov, kar je pomenilo, da smo se tako izognili tudi dodatni zadolžitvi,” je konec preteklega tedna ob sprejemanju zaključnega računa svetnikom razlagala Tatjana Kačičnik, računovodja občine Kidričevo, in dodala, da so bili skupni prihodki realizirani v višini dobrih 78 odstotkov načrtovanih, še za deset odstotkov manjši so bili, glede na sprva sprejeti proračun, odhodki občine Kidričevo, ti so bili manj kot šest milijonov evrov.

Za polovico manj investicij

“Največji izpad prihodkov smo zaznamovali na strani transfernih prihodkov, ki so bili realizirani zgolj v višini 53 odstotkov načrtovanih, manjši od načrtovanih so bili tudi investicijski odhodki, saj so bili realizirani le 53-odstotno. Največji izpad se kaže pri investicijah v kanalizacijo, in to sekundarno kanalizacijo Kidričevo – sistem Apače, manj kot smo načrtovali, je bilo investicij tudi pri celovitem varovanju podtalnice. Lani se je manj naredilo tudi pri cestnih gradnjah v Apačah, kjer so načrtovane modernizacija, gradnja pločnika in javne razsvetljave. Ker je zastala gradnja kanalizacije, je bilo manj investicij tudi v obnove cest, nerealizirana je tudi ureditev naselij v Cirkovcah in v Lovrencu na Dravskem polju,” je dejala kidričevska finančnica.

Glede na leto 2010 so bili prihodki občine Kidričevo v preteklem letu nižji za skoraj 16 odstotkov, odhodki pa skoraj za 40 odstotkov, kar so svetniki ocenili za neuspeh. Tudi podatek, da je občina leto 2011 zaključila s proračunskim presežkom v višini 855 tisoč evrov, članov občinskega sveta ni potolažil. “Od tega zneska moramo odšteti še glavnico kreditov v višini 102 tisoč evrov in 7500 evrov kot povečanje kapitalskega deleža, prišteli smo še znesek prejetih vračil posojil v višini 799 evrov in na koncu beležili 746 tisoč evrov, ki smo jih prenesli v to proračunsko leto,” je svetnikom razlagala Kačičnikova in poudarila, da se občina Kidričevo lani ni dodatno zadolžila, kot je bilo načrtovano pred letom, ob sprejemanju občinskega proračuna.

Na osnovi sprejetega odloka in z vplačilom ustanovitvenega kapitala v višini 7500 evrov je občina Kidričevo kot stoodstotna lastnica lani ustanovila javno podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, ki je s tremi zaposlenimi delno zaživelo konec preteklega leta. Podjetje je začelo upravljati športno dvorano, poskrbelo za vzdrževanje javnih površin in javne razsvetljave ter za praznično okrasitev Kidričevega. Prvi podatki pa, tako župan Anton Leskovar, kažejo, da so storitve domačega podjetja oziroma izvajalcev stroške tovrstnih del vsaj prepolovile. “Podjetje je prvo poslovno leto zaključilo z dobičkom, saj je ustvarilo za dobrih dvanajst tisoč evrov prihodkov, polovico z vzdrževanjem dvorane, odhodkov pa je bilo nekaj manj, zato je podjetje doseglo celo dobiček v višini 130 evrov,” so razložili v občini Kidričevo.

Uspeh, ker se ni delalo?

Vsi omenjeni podatki o dobrem gospodarjenju z občinskimi sredstvi pa svetnikov niso prepričali. “Kaže, da smo delali odlično, a predstavljeni rezultati so nizki in kažejo, da niste tako dobri, kot ste obljubljali,” je župana ošvrknil svetnik Zoran Žunko, ki kar ni mogel razumeti “uspeha” v dejstvu, da je v občinskem proračunu denar ostal in se obenem marsikaj ni naredilo. “Nismo brezglavo metali denarja skozi okno!” je bil v razpravi jasen župan Anton Leskovar, oporekal mu je tudi svetnik Andrej Napast. “Občina je bila neuspešna pri pridobivanju državnih in predvsem evropskih razvojnih sredstev in nad tem dejstvom se je treba zamisliti.” Marjan Hergan pričakuje, da se bo z zaključnim računom podrobneje seznanil še nadzorni odbor, Antona Habjaniča pa so vznejevoljive terjatve do kupcev v višini 250 tisoč evrov, od tega so tiste do podjetja Albin Promition kar 90 tisoč evrov. “Bomo mi kdaj ta denar tudi zares videli, so kakšne možnosti za uspešno izterjavo?” je zanimalo Habjaniča, izvedel pa je, da je občina glede imenovanega podjetja v tožbi že od leta 2009 in da gre za terjatve iz obdobja nekdanjega vodstva občine Kidričevo.

 SLAVICA PIČERKO PEKLAR

Objavljeno v Večeru, v torek, 17.4.2012

Vir:  http://www.vecer.com/clanekpod2012041705773450

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: