Oba vrtca priključili matičnim šolam

Osrednji del 14. seje so svetniki občine Kidričevo posvetili projektu vizije in strategije, ki daje prednost okoljski osveščenosti, kljub nasprotovanjem pa so dokončno potrdili odloka o ustanovitvi OŠ Borisa Kidriča Kidričevo in Cirkovce in s tem vrtca v obeh krajih priključili tamkajšnjima šolama.

Obsežnemu projektu vizije in strategije – VIS občine Kidričevo, ki sta ga na seji v četrtek, 24. maja, predstavila vodja projekta mag. Bojan Mažgon in prof. dr. Vito Borek z mariborskega inštituta za trajnostni razvoj Palemid, so namenili kar dve uri. Projekt, ki so ga pričeli novembra lani s posebnimi delavnicami, je nastal predvsem zato, da bi se pri razvoju občine zmanjšal vpliv dnevne politike in povečala udeležba občanov na podlagi vrednot in dejanskih možnosti. Projekt predstavlja tudi prispevek k aktualnim dogajanjem v Evropski uniji, kjer si prizadevajo za večjo prisotnost civilne družbe pri odločanju in razvoju lokalnih skupnosti. V njem je sodelovalo 261 prebivalcev občine Kidričevo, 101 občan iz sosednjih občin ter 100 prebivalcev drugih krajev v Sloveniji. Vsebina projekta je sestavljena iz analize stanja z ocenitvijo konkurenčnosti, razvojnih prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti občine Kidričevo. Poleg tega so podani tudi pogledi prebivalcev sosednjih občin na konkurenčnost občine Kidričevo, ki je razmeroma dobra. V primerjalni proračunski analizi je opravljena primerjava prihodkov in odhodkov 10 primerljivih slovenskih občin v obdobju 2000 do 2010, pri čemer je občina Kidričevo uvrščena razmeroma dobro.

Kot najpomembnejše vrednote se v občini pojavljajo inovativnost, podjetnost, tehnološki razvoj, okoljska osveščenost ter pritegovanje talentiranih posameznikov v občino. Na podlagi nabora ukrepov lahko občina pripravi tudi »projekte na zalogo«, s katerimi lahko že pripravljena pričaka ugodne priložnosti ter ustvarja ugodno klimo za njihovo realizacijo.
Po ugotovitvi študije so osnovne razvojne možnosti občine Kidričevo predvsem kmetijstvo, obrt in podjetništvo, turizem in gospodarstvo, bolj kot hitrost njegovega izvajanja je pomembna smer, med vrednotami občine pa je na prvem mestu okoljska osveščenost. Slišali pa smo tudi, da stopnja zaupanja občanov v občino ni dobra, zato so pripravljavci projekta VIS priporočili vodstvu občine, »naj igra z odprtimi kartami, kajti ljudje, ki imajo občutek, da jih nihče ne posluša, se počasi vsega naveličajo«.

Večina svetnikov je projekt VIS ugodno ocenila in tako vodstvo občine kot pripravljavce pohvalila. Milan Fideršek je ob tem menil, da je bil obisk občanov na delavnicah v glavnem dober, razen v naselju Kidričevo. Andrej Napast je bil posebej vesel ugotovitve, da je treba dati mladim več pozornosti in veljave, Zoran Žunko pa je ugotovil, da so na podlagi ugotovitev študije v prejšnjem mandatu vendarle storili veliko in da je prejšnji župan s svojo vladajočo koalicijo občino Kidričevo dobro vodil. Zaradi vsega tega so soglasno potrdili sklep, s katerim so projekt »VIS Kidričevo« sprejeli kot orodje, s katerim bo občina izvajala strategijo razvoja s ciljem uresničitve vizije, ki temelji na vrednotah prebivalcev.

Vrtca pod okriljem osnovnih šol

Po krajši prekinitvi seje, ki jo je po dobrih dveh urah odredil župan Anton Leskovar, so sklepe sprejemali kot po tekočem traku. Kljub nasprotovanju nekaterih svetnikov, vodstva vrtca Kidričevo in občanov so s preglasovanjem v drugi obravnavi dokončno potrdili odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Osnovna šola Borisa Kidriča Kidričevo, ki vključuje v enoten zavod še enoto Vrtca Kidričevo, ter Osnovna šola Cirkovce, ki vključuje v enoten zavod še enoto vrtca Cirkovce. Dosedanja ravnateljica kidričevske šole bo po novem dobila dva pomočnika ravnatelja; prvi bo skrbel za šolo, drugi pa za vrtec. Ravnateljica OŠ Cirkovce pa bo imela le enega pomočnika za tamkajšnji vrtec. Posledično so potrdili tudi predlagane normative in dodatne oddelke v vrtcu Kidričevo. Kot je pojasnil predsednik odbora za družbene dejavnosti Marjan Bezjak, so glede na potrebe po večjem številu vpisanih otrok, kot je prostih mest v vrtcu, upoštevali določilo pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih, ki lokalni skupnosti dovoljuje, da lahko najvišje število otrok v oddelku poveča za največ dva otroka. V enoti vrtca Cirkovce so za šolsko leto 2012/13 potrdili 4. in 5. oddelek, v enoti vrtca Kidričevo pa 9. in 10. oddelek.

Kljub pripombi Antona Habjaniča, da je sporno, če svetnica Ivanka Korez, ki je ravnateljica OŠ Cirkovce, glasuje o potrditvi svoje delovne uspešnosti, so z večino glasov vladajoče koalicije, torej tudi z glasom Ivanke Korez, potrdili predlagano delovno uspešnost ravnateljice OŠ Cirkovce, ki znaša po oceni 86 odstotkov. Na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so za predsednika krajevnega odbora Strnišče imenovali Antona Topolovca, soglasno so potrdili predlog, da ob letošnjem občinskem prazniku podelijo plaketo občine Kidričevo nogometnemu klubu Aluminij. Ob tem je župan svetnike seznanil z odločitvijo, da bo grbe občine Kidričevo ob prazniku dodelil mlademu potapljaču Antoniju Kodermanu, fundaciji Nazaj na konja iz Starošinc ter motorističnemu klubu Tulipan ob 10-letnici delovanja. S posebnim sklepom so Športni zvezi občine Kidričevo dovolili uporabo imena občine Kidričevo, brez pripomb pa so potrdili tudi končno poročilo nadzornega odbora o pregledu poslovanja Turističnega društva občine Kidričevo.

Preden so se razšli, je župan svetnike seznanil, da bo osrednja prireditev ob 15. prazniku občine Kidričevo tudi letos združena s proslavo dneva državnosti v nedeljo, 24. junija, ob 15. uri v dvorani restavracije PAN Kidričevo. Po slovesnosti bo v prireditvenem šotoru v parku mladosti tradicionalno srečanje občanov, tudi letos pa bodo pekli vola na žaru. Seznanil jih je tudi, da je na razpis za direktorja občinske uprave prispelo 21 vlog, med katerimi jih je pogoje izpolnjevalo le 12, med njimi pa je za direktorja občinske uprave izbral Damjana Napasta. Svetnike in občane pa je povabil, da se jim 6. junija pridružijo na predstavitvi hrvaške občine Crikvenica, s katero že dalj časa uspešno sodelujejo.

Kidričevo, 29.05.2012

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/oba-vrtca-prikljucili-maticnim-solam

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: