Kakšna bo usoda 49.000 ton odpadnih gum?

Lastnik družbe Albin Promotioin Albin Brencl nas je v ponedeljek obvestil o presenetljivi odločitvi: »Zaradi nenehnih pritiskov ter administrativnih in drugih oviranj za vedno zapuščamo delovišče za predelave odpadnih gum v Lovrencu na Dravskem polju.« Tako je usoda okoli 49.000 ton odpadnih gum še bolj negotova.

Svojo poslovno odločitev je vidno razburjen Albin Brencl podkrepil z – po njegovi trditvi – zelo tehtnimi in upravičenimi razlogi:

»Potem ko smo prejšnji teden izgubili vsa dovoljenja v zvezi s predelavo odpadne gume v nekdanji lovrenški gramoznici, sem ugotovil, da tudi komercialno tega posla ne zdržimo več. Zato sem se tudi za morebitno vnovično pritožbo nisem odločil, saj sem prepričan, da bi bila nesmiselna, ampak sem sklenil, da je najpametneje, če se iz tega projekta popolnoma umaknem. O svoji odločitvi smo obvestili tudi občino Kidričevo in tako se po mojem mnenju pravne možnosti za dokončanje projekta končujejo.«

Na vprašanje, ali druge možnosti res ni bilo več, je Brencl odgovoril:

»Poglejte, mislim, da smo v tem času gradbeno dovoljenje za predelavo odpadne gume v gramoznici izgubili kar 78-krat. Zadnjič smo ga izgubili decembra lani, kmalu zatem pa smo iz upravne enote Ptuj prejeli negativno odločbo, z obrazložitvijo, da zaradi tega, ker občina Kidričevo še nima izdelanega občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN. V pravnem jeziku to za nas pomeni, da na gradbišču v Lovrencu spet ne smemo ničesar več delati, zato smo predelavo morali prekiniti.«

A v lovrenški gramoznici je ostalo nakopičenih več tisoč ton odpadnih gum. Kaj boste storili z njimi, kdo je pravzaprav sedaj lastnik teh gum?

»Tega pa vam ne znam povedati. Mi smo iz teh odpadnih gum s predelavo pridobivali novo surovino – drobljeno gumo, ki je zelo dober gradbeni material. V iskanju rešitev sem prišel do zame zelo dobre poteze, saj sem za vseh 49.000 ton odpadnih gum v Lovrencu že sklenil pogodbo o prodaji s kupcem v Pakistanu, a nam slovenska carina ni dala izvoznega dovoljenja, češ da gre za surovino. In tako je tudi ta posel, ki bi zadevo čudovito rešil, v dobro vseh, zaradi zapletenih administrativnih ukrepov enostavno propadel.

Ta primer jasno kaže, da je Slovenija zabredla v administrativni šok in dokaz več, da te države ne vodi vlada, ampak neki direktorati, ki jih je cela vrsta. O vsem odločajo razni direktorati, žalostno pa je, da za svoja dejanja ne prevzemajo nobene odgovornosti. In posledica vsega tega je, da na tem delovišču v Lovrencu v resnici nikoli nismo mogli prav funkcionirati. Ker pa je z nastopom nove vlade nastopila še dodatna zmeda, saj za to področje odgovarjata kar dve ministrstvi, je vse skupaj postalo tako zapleteno, da smo bili prisiljeni, da ta projekt popolnoma opustimo.«

To pomeni, da delovišče v lovrenški jami popolnoma ukinjate, kaj pa bo s tistimi, ki so tam zaposleni?

»V tem trenutku že intenzivno iščemo možnosti za prerazporeditve, po vsej verjetnosti pa vseh 12 tam zaposlenih delavcev ne bomo uspeli zadržati. Občino Kidričevo smo sprva obvestili, da jim bomo delovišče uradno predali v sredo, 20. junija, vendar se je tudi pri predaji nekoliko zapletlo, saj so pričela deževati razna opozorila in prepričevanja.«

Na občini Kidričevo so presenečeni

Odločitve podjetja Albin Promotion, da se iz delovišča v Lovrencu popolnoma umakne, je Občino Kidričevo vsekakor presenetila. Direktor občinske uprave Damjan Napast nam je o tem posredoval izjavo za javnost, v kateri so potrdili, da je občina 13. junija prejela obvestilo družbe Albin Promotion, s katerim družba izjavlja, da ne more nadaljevati dejavnosti predelave odpadkov na premični napravi in zahtevala, da občina 20. junija zemljišče v opuščeni gramoznici prevzame nazaj v posest. Hkrati je Občina Kidričevo prejela tudi odločbo z dne 12. junija 2012, s katero je ARSO zavrnila vlogo družbe Albin Promotion za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov. Iz obrazložitve citirane odločbe ARSO izhaja, da je bila vloga za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja zavrnjena zato, ker niso izpolnjene zahteve Pravilnika o skladiščenju izrabljenih gum glede skladiščenja v zunanjih skladiščih, hkrati pa družba Albin Promotion ni izkazala izpolnjevanja zahtev navedenega pravilnika glede varstva pred požarom.

In kako boste na občini sedaj ukrepali, očitno ste sedaj vi na potezi?

»Občina Kidričevo z veliko zaskrbljenostjo spremlja nastalo situacijo. Najprej zato, ker družba Albin Promotion nima ustreznih dovoljenj za predelavo odpadkov, torej na lokaciji opuščene gramoznice upravlja nelegalno odlagališče odpadnih gum, še zlasti, ker te odpadne gume niti niso skladiščene skladno z veljavnimi predpisi. Še več, na podlagi ugotovitve pristojnega oblastnega organa, da odgovorne osebe družbe Albin Promotion niso izvedle ustreznih ukrepov varstva pred požarom, je mogoče zaključiti, da obstaja velika požarna ogroženost celotnega širšega območja opuščene gramoznice.
Odveč je opozoriti, da bi požar v opuščeni gramoznici povzročil veliko katastrofo, ne samo na okoljskem področju, temveč tudi na širšem gospodarskem območju. Prek opuščene gramoznice namreč potekata glavna električna voda do industrijskega območja skupine Talum, ki bi ju požar v opuščeni gramoznici lahko poškodoval in tako prekinil električno oskrbo tovarne, kar bi imelo katastrofalne posledice, saj bi izpad električne energije imel za posledico ustavitev livarskih peči.

Občina Kidričevo zato poziva vse pristojne oblastne organe, da nemudoma ukrepajo in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za preprečitev požara in za zagotovitev varnosti ljudi, okolja in premoženja. Občina Kidričevo trenutno sicer tudi preučuje posledice nastale situacije na podlagi pogodbe o sanaciji opuščene gramoznice, sklenjene z družbo Albin Promotion v letu 2007, ter bo na podlagi analize pravnih in okoljskih strokovnjakov sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito okolja in občanov občine Kidričevo. »Kljub vsemu upam, da bo mogoče najti neko razumno sporazumno rešitev nastale situacije in da bo družba Albin Promotion prostovoljno takoj odstranila vse odpadne gume in ostale odpadke, ki jih je pripeljala v opuščeno gramoznico. Če sporazuma ne bo, pa bomo morali odločno reagirati, da se prepreči nastanek škode,« je pojasnil župan občine Kidričevo Anton Leskovar.

Lovrenc na Dravskem polju, 22.6.2012

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/kaksna-bo-usoda-49-000-ton-odpadnih-gum

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava / Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava / Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava / Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava / Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: