Čas debelih krav je že zdavnaj minil

Svetniki občine Kidričevo so na zadnji seji z rebalansom nekoliko znižali letošnji proračun, kar je nekatere razburilo, pa tudi pri predlogu proračuna za prihodnje leto je bilo slišati nekaj očitkov na račun župana. Ta je nekatere sprejel, druge pa odločno zavračal, češ da je čas debelih krav že zdavnaj minil.

Še preden so se v četrtek, 17. oktobra, lotili dnevnega reda 17. seje, je Anton Habjanič (LDS) pripomnil, da ni bilo primerno, da bi o načrtih razvojnih programov odločali na korespondenčni seji, saj so to za občino izjemno pomembni dokumenti, o katerih bi veljalo tehtneje razpravljati in odločati; navsezadnje gre za proračunska sredstva, ki naj bi jih zanje namenjali. Župan Anton Leskovar se je tokrat s Habjaničevo pripombo strinjal in pojasnil, da se je s sprejemom zelo mudilo zaradi razpisov, zato so o tem odločali na korespondenčni seji.

Z rebalansom, ki so ga sprejeli v nadaljevanju, so nekoliko znižali letošnja proračunska sredstva. Kot je pojasnila računovodkinja Tatjana Kačičnik, so prihodke znižali s 7,870.325 na 6,730.212 evrov, kar je manj za 14,5 odstotka. Nižji so predvsem zaradi znižanja dohodnine, kar je posledica sprejetja zakona o uravnoteženju javnih financ in novih polletnih izračunov povprečnin, nižji so transferni dohodki ter sredstva iz državnega proračuna in Evropske unije, nekoliko pa so povišani na račun prodaje zemljišč. Na drugi strani so za 18,3 odstotka znižali občinske odhodke (z 8,349.086 na 6,817.287 evrov) na račun zvišanja tekočih odhodkov, zniževanja transfernih odhodkov, največji del, dobrih 1,5 milijona, pa zaradi nižje realizacije načrtovanih projektov oziroma njihove prestavitve na poznejše obdobje. Gre za nerealiziran nakup programske opreme mobilne aplikacije, načrtovano revitalizacijo gramoznice Strnišče, ureditev središča Cirkovc, gradnjo zdravstvenega doma Kidričevo, obnovo dvorca Šterntal ter gradnjo kanalizacije v Spodnjem Gaju in Stražgonjci.

Kljub znižanju proračunskih sredstev je vodja vladajoče koalicije Milan Fideršek (SDS) župana in občinsko upravo pohvalil, da dobro gospodarijo, saj se tudi po vaseh lepo vidi, da se veliko dela in spreminja na bolje. Anton Habjanič se s tem ni strinjal, saj je menil, da nikakor ne more biti pohvalno, če občinski proračun znižujejo z lanskih skoraj deset na dobrih šest milijonov, pri čemer je bil tudi lanski izkoristek proračuna samo 65-odstoten. Župana je vprašal, zakaj prihodki niso realizirani, ali zaradi neučinkovitosti ali zaradi dejanske nezmožnosti. Ob tem je spomnil na dejstvo, da jim je v prejšnjih mandatih uspelo pridobiti več državnih in evropskih sredstev, in župana vprašal, zakaj zdaj niso tako uspešni. Župan je to kritiko odločno zavrnil in Habjaniču očital, da očitno ne pozna vsega, kar se dogaja v občini. Dejstvo, da je bil proračun v prejšnjih letih višji, pa je pripisal le večjemu zadolževanju ter se pohvalil, da v prejšnjih mandatih niso nobenega projekta realizirali pod predvideno ceno, v njegovem mandatu pa jim je uspelo precej znižati ceno gradnje kanalizacije v Apačah, in čeprav je čas debelih krav že mimo, jim je uspelo znižati tudi nekatere druge investicije. Pojasnil je še, da imajo na občini pripravljenih okrog 15 projektov, čakajo samo še na ustrezne razpise, da bi lahko pridobili državna ali evropska sredstva.

Habjaničevi kritiki župana in občine se je tokrat pridružil še Jože Medved (NSi), saj je tudi on menil, da pohvala županu ni primerna, kajti letošnja sredstva za investicije so znižali za poldrugi milijon evrov, zato se je po njegovem mnenju treba zamisliti nad slabo pripravljenimi projekti, kar je po njegovem glavni vzrok za neuspeh.

Prihodnje leto za investicije več kot šest milijonov

V prvi obravnavi so potrdili tudi predlog proračuna za leto 2013, v katerem načrtujejo za dobrih 26 odstotkov več prihodkov, 8,5 milijona, in za 43 odstotkov višje odhodke – dobrih 9,7 milijona. Kot je poudaril župan, naj bi dobrih šest milijonov evrov namenili za investicije, od tega okrog 272.000 za gradnjo infrastrukture ob komasacijah, dober milijon za ureditev cest v Apačah, za revitalizacijo gramoznice v Strnišču 208.000 evrov, za ureditev središča Cirkovc 438.000, za obnovo dvorca Šterntal dobrih 895.000, za energetsko sanacijo stavb okrog 300.000, za sekundarno kanalizacijo Cirkovce približno 956.000 ter za gradnjo zdravstvenega doma Kidričevo okrog 936.000 evrov. Župan je ob tem poudaril, da kljub krizi in zniževanju sredstev iz državnega proračuna načrtujejo za delovanje društev skoraj enako višino sredstev kot letos.

Svetnik Andrej Napast (SLS) je v načrtu razvojnih programov pogrešal načrt za drugo fazo ureditve središča Cirkovc, Anton Habjanič pa je izrazil zaskrbljenost, ker se za načrtovano ureditev dvorca Šterntal in gradnjo zdravstvenega doma Kidričevo še dodatno zadolžujejo za okrog 1,5 milijona evrov, pri čemer je menil, da gre le za reševanje gradbeništva. Pojasnil je tudi, da ima vizijo razvoja Kidričevega kot centra za razvoj športa in rekreacije, kar bi lahko dosegli z gradnjo športnega hotela, ustreznega stadiona ter z ureditvijo tekaških poti skozi okoliške gozdove. Po njegovem je to edina realna razvojna perspektiva občine, saj se občina z domačim gospodarstvom očitno ne zna dogovoriti o morebitnih skupnih razvojnih projektih. Posebno moteče je zanj to, da načrtujejo prihodnje leto za razvoj podjetništva in obrti v občini le borih 20.000 evrov in da za naselje Njiverce v prihodnjem letu ni predvideno nič. Župan je Habjaniču odvrnil, da govori na pamet, kajti če kdo, potem se je on v zadnjem obdobju o konkretnem sodelovanju veliko pogovarjal z direktorji največjih družb v občini – Taluma, Boxmarka, Silkema in drugimi. A Habjanič je menil, da je premalo, če se je z njimi le pogovarjal, moral bi se namreč dogovoriti o konkretnem sodelovanju.

Jože Medved (NSi) je menil, da je trditev, da se ne bodo dodatno zadolževali, le metanje peska v oči, sicer pa je tudi on menil, da proračun ni pripravljen tako dobro, kot je bilo slišati. Da je dvojni padec na razpisu za pridobitev sredstev za obnovo središča Cirkovc preveč, je menil tudi podžupan Milan Strmšek (SLS) ter se zavzel za to, da bi ta kraj čim prej dokončno uredili. Kljub temu so predlog proračuna za prihodnje leto svetniki v prvi obravnavi potrdili in ga dali v javno obravnavo.

Zaradi sprejetja odloka, na podlagi katerega sta se enoti vrtcev Kidričevo in Cirkovce pripojili k osnovnima šolama, so sprejeli sklep o prenehanju mandata dozdajšnjim članom sveta Vrtca Kidričevo Francu Planinšku, Petri Hadler in Sandri Ogrizek. Ker je Vrtec Kidričevo prenehal delovati kot samostojni zavod, so potrdili tudi sklep o njegovi delitveni bilanci, pri čemer so upoštevali pripombo svetnice Ivanke Korez (SDS), tudi ravnateljice šole v Cirkovcah, in k sklepu dodali, da se denarna sredstva med obema vrtcema razdelijo po dogovoru z ravnateljicama obeh šol. Ob tem je Anton Habjanič župana opozoril na prekoračitev pooblastil, saj naj bi v imenu občine poslal zahtevek za izbris Vrtca Kidričevo iz sodnega registra, še preden je bil o tem sprejet ustrezen sklep. Župan je priznal, da je pri tem dejansko šlo za napako, ob tem pa svetnike spomnil, da so mu naložili, naj to čim prej reši.

Na seji so še prisluhnili vlogi UKC Maribor in za nakup avtobusa za odvzem krvi na terenu namenili 3300 evrov, za elektorja za volitve člana državnega sveta in predstavnika predlagatelja pa so izvolili Milana Fiderška in Andreja Napasta.

Kidričevo, 26.10.2012

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/cas-debelih-krav-je-ze-zdavnaj-minil

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: