Odpadne pnevmatike morajo iz jame

Nekdanja gramoznica pri Lovrencu na Dravskem polju, ki jo je po pogodbi z občino Kidričevo ter v skladu z izdanimi dovoljenji in soglasji z mletjem odpadnih pnevmatik začelo v letu 2007 sanirati podjetje Albin promotion, že več kot pol leta sameva. Ker je po drugem požaru deponiranih pnevmatik v letu 2008 podjetje do maja lani ostalo brez vseh dovoljenj, se je bilo primorano iz občinske nekdanje gramoznice umakniti, občina in okoljska inšpekcija pa zdaj od podjetja zahteva­ta, da okoli 80 tisoč kubičnih metrov odpadnih pnevmatik iz nekdanje gra­moznice odstrani. »To je narobe svet,« pravi lastnik podjetja Albin promoti­on Albin Brencj. In še: »Občina mi je s služnostno pogodbo naročila, država z dovoljenji pa odobrila, da gume pri­peljem in z njimi saniram gramoznico, danes, ko so mi brez krivd nega razlo­ga dovoljenja odvzeli, pa tako občina kot država prek inšpekcije zahtevata, da pnevmatike na lastne stroške od­stranim.«

Občina Kidričevo, ki svoje jame od podjetja Albin promotion ni želela prevzeti, po mnenju župana Antona Leskovarja za nastalo situacijo ni od­govorna: »Mi smo za naše zemljišče z namenom, da ga sanira, dali le slu­žnost gospodu Brenclu, dovoljenja za vnos pa so mu dali na državnem nivoju, tako da bo krivca treba iskati drugje, ne v občini Kidričevo.« Okolj­ski inšpektor Vladimir Kaiser pa svoje odločbe, v katerih zahteva odstra­nitev pnevmatik, utemeljuje s tem, da je podjetje, čeprav je jamo vrnilo lastnici, torej občini Kidričevo, še vedno imetnik pnevmatik in jih zato mora odstraniti: »Podjetje bo imetnik pnevmatik, vse dokler jih ne bo pre­dalo pooblaščeni osebi, torej zbiral­cu, predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov,« pravi Kaiser. Opozarja pa: »Če ne bomo odstranili vseh gum iz te jame, bo evropska komisija vložila tožbo zoper Slovenijo na evropskem sodišču.« Kot smo v Večeru že pisali, je evropska komisija Slovenijo pred dvema dnevoma obvestila, da ima dva meseca časa, da ustrezno ukrepa, dru­gače bo zadeva romala na Sodišče EU.

Lastnik podjetja Albin promotion pojasnjuje: »V Bruslju je prijava zaradi nepravilne predelave, ker je bilo evrop­ski komisiji zamolčano, da imamo za vgradnjo izdano tehnično soglasje in da pnevmatike predelujemo v novo surovino, gradbeni material, polnilo.« Brencl je odgovornim v državi ponu­dil tudi možnost, da sanacijo zaklju­či, a se niso strinjali, inšpektor pa je odločbo o odstranitvi pnevmatik iz nekdanje gramoznice nadgradil s skle­pom o dovolitvi izvršbe. »Inšpekcijski organ mora kot predstavnik države za odstranitev zagotoviti sredstva, o no­silcih stroškov postopka pa se odloča kasneje, največkrat pa se naložijo zavezancu,« pravi Kaiser, ki upa. da bo lahko že do poletja resorno ministr­stvo z razpisom začelo iskati izvajalca za odvoz pnevmatik.

Ker podjetje Albin promotion večmilijonskega stroška ne bo zmoglo, se 125 zaposlenih že boji za službo, saj je v tem primeru stečaj neizbežen. Zato bodo v podjetju Albin promoti­on skušali evropski komisiji dokaza­ti, da sami za nastalo situacijo niso odgovorni, s čimer se strinja tudi dr. Rajko Knez s Pravne fakultete Univer­ze v Mariboru, ki meni, da je odgovo­ren tisti, ki je opravljanje dejavnosti preprečil. »Če je država izvajalcu od­vzela gradbeno dovoljenje, ker mu ga je izdalo ministrstvo, ki za to ni bilo pristojno, je po mojem mnenju odgo­vornost pri državi, saj izvajalec zato ne more biti odgovoren,« pravi Knez in dodaja, da bi država že iz načel pre­prečevanja in zmanjševanja nadaljnje škode ter subsidiarne odgovorno­sti države pri varstvu okolja morala deponijo sanirati takoj, šele nato pa iskati morebitnega krivca in mu napr­titi stroške.

Tomaž Karat

Objavljeno v Večeru, 23.3.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekslo2013032305898040

Advertisements

One Response to Odpadne pnevmatike morajo iz jame

  1. Branko tudi pravi:

    Pozdravljeni
    V veliki meri je odgovoren prav sedanji župan občine Kidričevo Anton Leskovar, ki se je prvi zavzemal za dodelitev služnostne poti g.Brenclju, danes pa govori čisto drugače,IN najbolj ironično pri vsem tem je, da je požar, ki je bil katastrofalen večjih razsežnosti gasil prav on, tako je tudi krivec zastrupljanja naših ljudi prav župan, ki spletkari z družbo Saubermacher, ki je lastnik tega centra nevarnih odpadkov in takšnega človeka boste spet volili NAROBE OBRNJEN SVET.
    Branko Štrucl
    vodja gibanja

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: