Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, ki so bila podana na 20. redni seji.

Gospod Medved je na prejšnji seji vprašal kako je z ureditvijo ceste, katera je bila uničena ob navozu materiala s strani Železnice. Ta cesta še vedno ni urejena, na njej je veliko udarnih jam, tako, da skoraj ni prevozna.

Odgovor:

Po zagotovili izvajalca bo cesta urejena do 15.6. 2013.

Odgovor pripravil: Igor Premužič

Gospod Milan Strmšek, je glede novega semaforja, ki je postavljen pri Unuku v Zg. Jablanah povedal, da je dober, ni pa dobro nastavljen.

Odgovor:

Znak je postavil izdelovalec in je postavljen po veljavnih predpisih. Tudi preglednost iz smeri železnice je ustrezna.

Dodatno 22.5.2013: Kontaktirali smo dobavitelja, ki bo opravil ogled na terenu v prihodnjih dneh in preveril delovanje.

Odgovor pripravil: Igor Premužič

Gospod Marjan Hergan je vprašal kdo vzdržuje podvoz obvoznice Pragersko v Stražgonjci. Baje je polno vode, in je neprevozen.

Odgovor:

Cesta v podvozu je občinska in jo vzdržuje CP Ptuj. Je pa težava zaradi visoke podtalnice. Poskušali smo že z črpanjem vendar je bil dotok podtalnice premočen. Takoj ko bo mogoče bomo okvaro odpravili.

Odgovor pripravil: Igor Premužič

Gospoda Danila Lendera, zanima, kaj je s cesto od Taluma proti zbirnemu centru, cesta je v razsulu in moramo nekaj narediti.

Odgovor:

Navedena cesta se je v okviru rednega vzdrževanja cest pokrpala z asfaltom (samo udarne jame).

Odgovor pripravil: Igor Premužič

Gospa Ivanka Korez je imela pripombo na odlaganje odpadkov. Ko smo imeli akcijo čiščenja okolja 23. 3. je bilo v akcijo vključenih okoli 200 občanov, ki so čistili v občini. Pokazala se je bistvena razlika od tiskih, ki so vozili odpadke v Pragersko in tiste, ki so jih vozili v Kidričevo. Na terenu smo odpadke zbirali ločeno. V Pragerskem so vse stehtali in jih ločeno odložili, v Kidričevem niso odpadkov tehtali in vse so odlagali na isti kop. Ne ve ali so se potem odpadki ločevali ne.

Odgovor:

Zbirni center Kidričevo ne razpolaga z opremo za tehtanje odpadkov. Odpadke pripeljane v akciji očistimo občino so naknadno ločevali delavci iz podjetja Vzdrževanje in gradnje.

Odgovor pripravil: Igor Premužič

Gospod Danijel Zajc: Gramoznica, ki jo je sanirala železnica, in za katero je bilo rečeno, da bo pokrita z zemljo 10 do 15 cm, temu ni tako.

Odgovor:

Občina Kidričevo je dovolila vnos zemeljskega izkopa (zemljina, kamenje), kateri je nastal ob delih na posodabljanju trase obstoječe železniške proge Pragersko-Ptuj. Za vnos je izvajalec pridobil okoljevarstveno dovoljenje št. 35458-39/2012-4 z dne 21.8. 2012, ki je vsebovalo oceno kakovosti zemljine. Navoza humusa dogovor ni vseboval. Omenjeno zemljišče je opredeljeno za proizvodnjo dejavnost in trenutno še ni odločitve ali se bo omenjeno zemljišče uporabljajo za proizvodnjo ali kmetijsko dejavnost.

Odgovor pripravil: Igor Premužič

Gospod Danijel Zajc je imel pripombo, na obveščanje o sejah delovnih teles. Danes je bila seja odbora za gospodarsko infrastrukturo, pa obvestila o seji niso dobili.

Odgovor:

Se opravičujem in mislim, da je to bila izjema, ki se več ne sme ponovit.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Danilo Lendero; Predlagal je, da se uredijo kabli Telekoma, ki visijo nizko v Apačah.

Odgovor:

Telekom Slovenije nima sredstev za vzdrževanje omrežja oz. se zelo slabo odziva na pozive. Prav tako nočejo sodelovat pri obnovah cest, kjer bi lahko trajno rešili njihove probleme z omrežjem.

Trenutno opravljajo samo nujna vzdrževalna dela.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Milan Fideršek je vprašal in ga zanima, kam gredo naše smeti, če gredo kam drugam ali v Ptuj. Kot drugo, če je možno, da se prometni znaki in količki za sneg uredijo, ti danes ležijo kjerkoli.

Odgovor:

Smeti se še zmeraj vozijo v ZC Gajke na Ptuj. V teku je razpis za izbiro novega koncesionarja in nove lokacije. Na tem razpisu je dopuščena možnost, da se izbere drugo odlagališče.

Prometni znaki in količki so se uredili. V primeru, da se je kakšen spregledal, bi prosili za povratno informacijo.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Franc Planinšek: Predlagal je, da se preveri zasedenost garaž v Kidričevem. V tej vezi je predlagal, da se pozove tiste, ki so se odselili ali garaž ne uporabljajo, da jih prodajo drugim, ki bi jih želeli kupiti.

Odgovor:

Garaže so v zasebni lasti in je zelo težko preverjat, če so dejansko v uporabi. Po evidenci DURS-a za prodajo nepremičnin vsako leto par garaž menja lastnika.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Franc Planinšek je povedal, da z odgovori, ki jih je dobil ni zadovoljen. Predlagal je, da se v odgovore zapiše več informacij. Zanima pa ga, kdaj je bila poslana zahteva za  višinsko oviro.

Odgovor:

Glede višinske ovire se je najprej obvestil vzdrževalec cest, ki je imel pomisleke o primerni lokaciji za takšno oviro. Po iskanju primerne rešitve se je 25.4.2013 poslal zahtevek na Direkcijo za ceste o postavitvi ustrezne višinske ovire.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Vir: http://www.kidricevo.si/

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: