Občina se bo selila v dvorec

Občina Kidričevo je v preteklem letu na javnih razpisih pridobila dva milijona evrov nepovratnih sredstev, zdaj pričakujejo še 1,3 milijona evropskega denarja

V občini Kidričevo bodo te dni začeli gradnjo novega zdravstvenega doma in stanovanjskega objekta v skupni vrednosti 2,3 milijona evrov. “Odločili smo se za investicijo skupaj z zasebnim partnerjem, gradbenim podjetjem GP Project Ing s Ptuja, ki bo izvajalec del in bo v prvem in drugem nadstropju novega poslovno-stanovanjskega objekta zgradil devet stanovanj.

Občina pa mora za izgradnjo zdravstvenega doma zagotoviti slabih 700 tisoč evrov,” je razložil Anton Leskovar, župan občine Kidričevo, ki je prepričan, da je izbrana lokacija novogradnje, ta bo stala na mestu nekdanjega vrtca, med domom upokojencev in lekarno, dobro premišljena. “Po koncu gradnje, kar naj bi se zgodilo v drugi polovici prihodnjega leta, bo občina pridobila lastninsko pravico v zdravstvenem domu, zasebni partner pa v stanovanjih,” je pojasnil kidriče­vski župan in dodal, da so že začeli gradnjo sekundarne kanalizacije za naselja Cirkovce, Jablane, Pongerce, Šikole in Stražgonjca v vrednosti 1,4 milijona evrov in tudi za to investicijo pridobili polovico potrebnega denar­ja iz evropskih sredstev za regionalni razvoj.

“Naše vodilo pri pripravi projektov in odločitvi, kaj bomo delali, je prido­bitev nepovratnih sredstev. V zadnjem letu smo zagotovili dobra dva milijona evrov evropskega denarja. Za obnovo dvorca Sternthal, kamor bomo po popolni obnovi preselili prostore občine in dvorec odprli za delovanje društev, javne prireditve in druženja, smo na javnem razpisu ministrstva za gospo­darski razvoj in tehnologijo pridobili dobrih 900 tisoč evrov nepovratnih sredstev. V prihodnje bomo uredi­li tudi okolico dvorca in zato iz tam­kajšnjih starih, propadajočih stavb preselili kakih 50 stanovalcev, ki jim že iščemo primerna stanovanja. Z ne­povratnim evropskim denarjem gra­dimo tudi sekundarno kanalizacijo, izvajamo agromelioracije v vredno­sti 110 tisoč evrov, v teku je urejanje učilnice v naravi v nekdanji Boldirje­vi jami, za kar smo pridobili 22 tisoč evrov nepovratnih sredstev, k pro­jektu pa se je vključil tudi Talum, ki tam namešča klopi in drugo infrastrukturo iz aluminija,” je omenil Le­skovar in dodal, da so tudi tržnico uredili z denarjem, pridobljenim na enem od evropskih razvojnih razpi­sov, na ta način so sofinancirali lan­skoletno prednovoletno dogajanje v Kidričevem in začeli urejanje med­generacijskih kotičkov v Lovrencu na Dravskem polju in Cirkovcah, kar bo občino stalo 33 tisoč evrov, za to pa smo pridobili 25 tisoč evrov nepovra­tnih evropskih sredstev.

“V občini veliko pozornost na­menjamo pripravi dokumentacije za projekte, s katerimi lahko kandidira­mo na evropskih razvojnih razpisih, in računamo, da bomo v prihodnje pridobili vsaj še 1,3 milijona evrov za različne infrastrukturne projek­te, ki pomenijo dvig kvalitete življenja naših ljudi. Prevladalo je namreč spoznanje, da je treba vlagati ne le v infrastrukturni razvoj, pač pa želimo našim prebivalcem omogočiti sode­lovanje v različnih medgeneracijskih projektih in zato kot občina vabimo tudi na različna druženja,” je še dejal župan Kidričevega in dodal, da bodo v starem zdravstvenem domu v priho­dnjih letih uredili nekaj stanovanj, pri­tličje pa namenili ureditvi dnevnega centra za starejše občane, kjer pa naj bi se družili tudi mladi. “Center, ki ga snujemo, bo namenjen našim ljudem, ki bodo tam ob različnih vodenih ak­tivnostih preživljali prosti čas, ponu­dili pa jim bomo poceni topel obrok, saj je socialno stisko vse bolj občutiti tudi v naši občini,” je dodal Anton Le­skovar.

Slavica Pičerko Peklar

Objavljeno v Večeru, v soboto, 1.6.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013060105922320

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: