Postajališče v Cirkovcah ostaja, kjer je

V strahu, da bi železniško postajališče Cirkovce premestili na novo lokacijo, so se domačini združili v civilni iniciativi. Zdaj vse kaže, da je njihov strah odveč in postajališče ostaja, kjer je

“Prestavitev železniške postaje v Cirkovcah, ki je bila v preteklem letu celo deloma posodobljena, nekaj sto metrov vzhodneje od zdajšnje postaje, se nam krajanom Cirkovc, Spodnjih in Zgornjih Jablan, Starošinc, Mihovc in Dragonje vasi zdi nepotrebna in se z novo lokacijo ne strinjamo,” so v javnem pismu zapisali člani Civilne iniciative proti prestavitvi železniške postaje Cirkovce. Kot pojasnjujejo krajani, naj bi se neželena sprememba lokacije zgodila v okviru projekta Elektrifikacija in rekonstrukcija žele­zniške proge Pragersko-Hodoš. “Do­mačini ob tej železniški progi, z vlakom se vozijo predvsem dijaki in starejši občani, nismo bili pravoča­sno obveščeni o spremembi, zato smo se zdaj obrnili na občinsko vodstvo in župana Kidričevega obvestili, da se ne strinjamo s predlagano rešitvi­jo. Prestavitev predstavlja večjo ogro­ženost na poti do železniške postaje, kjer ni pločnikov, cestišče je zelo ozko in obremenjeno s po večini kmetijski­mi stroji, zaradi stanovanjskih hiš tudi razširitev ceste ni mogoča. Počutimo se ogoljufane in manjvredne, občutek imamo, da se pri predvideni premesti­tvi železniške postaje upoštevajo inte­resni nekaterih posameznikov.”

Da ni tako in da bo občina zago­varjala želje občanov, zatrjuje Anton Leskovar, župan občine Kidričevo, in pojasnjuje: “V mesecu ali dveh priča­kujemo, da bo, po več letih priprav in usklajevanj, naposled potrjen naš ob­činski prostorski načrt. V njem je re­snično predvidena sprememba lokacije železniškega postajališča v Cirkovcah, to pa zato, ker je (bilo) to predvide­no tudi v enem od členov državnega prostorskega načrta, tega pa moramo upoštevati tudi v naših občinskih na­črtih. Odločitev, kje bo (ob)stala že­lezniška postaja v Cirkovcah, tako ni bila v lokalni pristojnosti, bom pa sam naredil vse, da bodo krajani zadovolj­ni, vendar ta hip ne moremo ukrepati mimo države: Leskovar še dodaja, da bo odločanje o prihodnosti omenjene postaje, če bo taka volja občanov, kot točko dnevnega reda uvrstil tudi na sejo kidričevskega občinskega sveta, pa naj odločijo občinski svetniki.

Člani civilne iniciative so v bran obstoječi železniški postaji v Cirkov­cah zbrali 280 podpisov, sestali pa so se tudi z mag. Dejanom Jurkovičem iz sektorja za planiranje in vodenje inve­sticij na ministrstvu za infrastruktu­ro in prostor ter ga seznanili s svojimi pogledi na morebitno prestavitev že­lezniškega postajališča v Cirkovcah. “V času javne razprave smo res predlaga­li, da se postajališče Cirkovce presta­vi na novo lokacijo zaradi uskladitve s predvidenim potekom drugega tira, vendar smo na predlog prejeli veliko pripomb in smo že v letu 2009 spre­jeli odločitev, da postajališče Cirkov­ce ostaja na sedanji lokaciji, kar je bilo sprejeto tudi z državnim prostorskim načrtom,” odgovarja Jurkovič, ki je članom civilne iniciative še sporočil, da “ne vidimo potrebe in ne razloga po ustanovitvi civilne iniciative, saj bo peron, v skladu s sprejetim držav­nim prostorskim načrtom, ostal na obstoječi lokaciji, s tem da ga bomo v sklopu sedanjih projektov podaljšali”. Nespremenjena, dodajajo v sektorju za planiranje in vodenje investicij, ostaja predvidena lokacija novega drugega tira, ki ostaja na levi strani sedanjega tira in bo v času gradnje drugega tira, ki pa v tem trenutku ni opredeljena v nobenih planih, peron treba prestaviti na desno stran proge in na levi strani novega tira zgraditi dodaten peron.

Slavica Pičerko Peklar

Objavljeno v Večeru, v torek, 11.6.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013061105925589

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: