Postajališče v Cirkovcah ostaja, kjer je (3)

V odgovor na pismo g. Maksa Medve­da, v katerem želi širšo javnost sezna­niti tudi z drugimi argumenti, moram povedati, zakaj je v okviru moderniza­cije proge Pragersko-Hodoš prišlo do zapleta in ideje o prestavitvi postaja­lišča Cirkovce na drugo lokacijo.

V času javne razgrnitve je na mi­nistrstvu za infrastrukturo in prostor res prišlo do predloga, da se postajali­šče prestavi na drugo lokacijo zaradi uskladitve s predvidenim potekom drugega tira, vendar so na predlog prejeli veliko pripomb in so že v letu 2009 sprejeli odločitev, da postajališče Cirkovce ostaja na sedanji lokaciji. To je bilo sprejeto tudi z Državnim pro­storskim načrtom (DPN). Postajališče bo, v skladu s sprejetim Državnim prostorskim načrtom, ostalo na obstoječi lokaciji, v sklopu sedanjih projektov pa ga bodo podaljšali.

Zato ne bo potrebno plačati pripra­ve in izdaje nove dokumentacije, ne bo prišlo do dveletnega zamika gra­dnje, kot g. Medved našteva v pismu in zavaja prebivalce. Res pa je, da bi se v primeru prestavitve postajali­šča igrali z našimi financami in bi do tega prišlo. Za novo lokacijo bi namreč morali kupiti zemljo in urediti dostop (vse to na obstoječi lokaciji že imamo) ter pripraviti in izdati novo dokumen­tacijo. Na novi lokaciji tudi ne bi bilo varnosti, ker je cesta nepregledna in ozka, postajališče bi bilo, ob poveča­nem prometu tovornjakov, neposre­dno pred halo Danila Medveda.

Vse to je v teh časih, ko državo pe­stijo finančne težave, nesprejemljivo – in čas je že, da se končajo razni ma­nevri posameznikov, ki skušajo iz dr­žavne blagajne pridobiti čim več zase, na ta način pa škodijo drugim.

Leon Pišek, Cirkovce

Objavljeno v Večeru, v četrtek, 20.6.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013062005928553

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: