Po železni cesti skozi Cirkovce

Kaže, da železniško postajališče Cirkovce ostaja na stoletje stari lokaciji. Zapletlo naj bi se bilo zaradi časovno (ne)usklajenega sprejemanja prostorskih načrtov.

V času, ko se krajani Cirkovc in okoliških vasi zavzemajo za ohranitev železniškega postajališča v svoji vasi, kjer se vlaki ustavljajo že 102 leti, in dokazujejo, da je prestavitev postajališča, kot je bilo načrtovano med modernizacijo železniške proge med Pragerskim in Hodošem, nekaj sto metrov vzhodneje, nepotrebno, so se na dogajanje odzvali tudi na ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Po sestanku na občini Kidričevo je ta, kot je bilo dogovorjeno, na omenjeno mi­nistrstvu poslala svoje poglede na dogajanje. “Državni prostorski načrt (DPN) za elektrifikacijo in rekon­strukcijo železniške proge, ki poteka tudi skozi občino Kidričevo, je velja­ven že od leta 2009, vendar pa mi kot občina v skladu z veljavno zakonoda­jo nimamo možnosti vplivanja na že sprejete akte oziroma na že veljavne državne prostorske načrte,” je pouda­ril Damjan Napast, direktor občin­ske uprave Kidričevo, in dodal, da so na ministrstvo poslali dopis, v kate­rem so tudi zapisali: “V fazi sprejema­nja DPN za modernizacijo železniške proge Pragersko-Hodoš je bila jasno izražena želja po ohranitvi obstoječe lokacije, ki pa ob sprejetju DPN ni bila upoštevana. V nadaljevanju je občina Kidričevo izhajala iz sprejetega DPN in v skladu s tem izdala tudi projek­tne pogoje in potrdila dokumentacijo. V občini ostajajo zagovorniki in na­sprotniki nove lokacije železniškega postajališča Cirkovce, zato se občina ne more opredeliti za lokacijo, s katero bi bili zadovoljni vsi občani. Želimo pa si, da bi bila lokacija železniškega postajališča izbrana na osnovi stro­kovnih podlag, ki bodo prvenstveno zagovarjale varnost vseh občanov in drugih udeležencev v prometu.”

Damjan Napast je še dodal, da pri­čakujejo, da odločitev o lokaciji žele­zniškega postajališča ne bo vplivala na že oddani predlog občinskega pro­storskega načrta, ki hkrati z veljavno zakonodajo povzema veljavni DPN. Z ministrstva za infrastrukturo in pro­stor so ta teden, še preden so preuči­li vsebino dopisa iz občine Kidričevo, sporočili, da bodo vodili aktiven in konstruktiven dialog z vsemi dele­žniki v procesu ustrezne postavitve postajališča v Cirkovcah in da bodo iskali najboljše rešitve, kar je že pred tednom poudaril tudi Dejan Jurkovič iz sektorja za planiranje in vodenje in­vesticij na ministrstvu za infrastruk­turo in prostor. Slednji je tudi spomnil, da je bila pred leti resnično načrtova­na prestavitev postajališča, in sicer zaradi uskladitve s predvidenim po­tekom drugega tira, a so že leta 2009 sprejeli odločitev, da postajališče Cir­kovce ostaja na zdajšnji lokaciji.

SLAVICA PIČERKO PEKLAR

Objavljeno v Večeru, v petek, 21.6.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013062105929108

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava / Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava / Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava / Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava / Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: