Voda je dobra, ljudje pa preveč potratni

Pomanjkanje vode in občasna obarvanost bosta odpravljena, če bodo občine podprle projekt ZRS Bistre in Komunalnega podjetja Ptuj

“Postavitev novega vodohrana na vrhu Kicarja je edina prava rešitev težav z vodooskrbo v tem vse gosteje poseljenem območju na Ptuju,” pravi mag. Janko Širec, direktor Komunalnega podjetja Ptuj, in poudarja, da gre za večjo investicijo, ki pa bi jo lahko izpeljali, če se bodo ptujska občina in okoliške odločile za sodelovanje pri projektu. Ptujska komunala ga pripravlja skupaj z Znanstvenoraziskovalnim središčem (ZRS) Bistra Ptuj. “V občinah pripravljajo ta čas nabor pro­jektov, za katere je mogoče črpanje denarja iz evropskih skladov. Tokrat je evropski denar mogoče dobiti tudi za investicije v vodooskrbo, s pou­darkom na odpravi vodnih izgub. Na območju Kicarja je teh izgub, zaradi starega in dotrajanega vodovodnega omrežja, vedno več in tam brez kore­nite obnove primarnega vodovodne­ga omrežja razmer ne bomo rešili,” dodaja Širec. Skupaj s sodelavko dr. Ja­smino Filipič, kemijsko tehnologinjo, ki skrbi za vodenje projektov v ptuj­ski komunali, poudarja, da so zadnje težave z vodo, na katere so opozar­jali prebivalci Njiverc, posledica čez­merne porabe pitne vode in da je bila voda kljub rjavi obarvanosti pitna in nenevarna za zdravje. “Ljudje še vedno zelo potratno ravnajo s pitno vodo, v poletnih dneh se njena poraba izre­dno poveča, saj s pitno vodo polnijo bazene, zalivajo, perejo avtomobile, prihaja celo do koriščenja vode iz hi­drantov, čeprav to ni dovoljeno in je kaznivo. Zaradi večje porabe vode so se v občini Kidričevo dvignile use­dline, v vodi sta se pojavila železo in mangan, kar je bilo opazno v rjavi obarvanosti in usedlinah, vendar so te nenevarne. Takoj ko smo opazili, kaj se dogaja, smo preverili vzorce od­vzete vode v lastnem, za tovrstne raz­iskave akreditiranem laboratoriju in z dogajanjem takoj seznanili zdravstve­ni inšpektorat, vzorce pa poslali na dodatne analize na Zavod za zdravstveno varstvo v Celje. Vse preiskave so poka­zale, da je voda v našem vodovodnem omrežju dobra in pitna,” razlaga Filipi­čeva in dodaja, da je mogoče na spletni strani komunalnega podjetja spremlja­ti dogajanje na terenu, kjer prebivalce seznanjajo s potrebnimi ukrepi ob morebitnem zaznavanju nenavadne barve vode.

“Skrbimo za vodovodno omrežje v dolžini 1300 kilometrov, del našega vodovodnega sistema je resnično po­treben obnove, saj gre za sisteme, ki so bili zgrajeni pred desetletji, in tako imamo še vedno 60 kilometrov azbe­stnih cevi in pa 110 kilometrov plastič­nih cevi, kar na kvaliteto pitne vode posebej ne vpliva, saj so vse te cevi stare in že obložene z usedlinami, na­stajajo pa na teh delih omrežja številne poškodbe, posledica je velika izguba pitne vode. Prav zato zdaj župane na Ptujskem pozivamo, da med svoje pri­hodnje razvojne projekte vključijo že omenjeni projekt s področja varstva okolja, to je vlaganja v vodovodno omrežje, da bi tako zmanjšali vodne izgube in posodobili naš vodovodni sistem,” pojasnjuje Širec. Čeprav pitne vode na Ptujskem ta čas ne primanj­kuje, pa direktor komunalnega pod­jetja opozarja na težave, ki jih imajo zaradi okvare na globinskem vodnja­ku v Skorbi. “Ta je eden od desetih glo­binskih vodnjakov, kar šest jih je na območju občine Hajdina, ob teh pa v našem vodovodnem sistemu deluje še devet plitvih vodnjakov, sedem na ob­močju Skorbe, in njegovo nedelovanje nam povzroča skrbi, saj sami denarja za popravilo ne najdemo, in se posta­vlja vprašanje, kdo naj zagotovi denar za njegovo popravilo. Z občinami nam namreč še vedno ni uspelo podpisati sporazuma o vrednosti vodovodne infrastrukture in povsem nerealno je pričakovati, da bo finančno breme vzdrževanja kar 13 od skupaj 19 vo­dnjakov nosila zgolj občina Hajdina, ker ti pač ležijo na njenem teritorial­nem območju, a so vendarle name­njeni oskrbi s pitno vodo na celotnem ptujskem in celo širšem območju,” opo­zarja direktor Komunalnega podjetja Ptuj, ki je prepričan, da bodo občine, ki še zavirajo podpis sporazuma, vendar­le morale ugotoviti, da je sklenitev spo­razuma in delitev premoženja, s tem pa tudi prevzem obveznosti v dobro vseh in nujno za čimprejšnje normal­no delovanje vodovodnega sistema na Ptujskem.

Slavica Pičerko Peklar

Objavljeno v Večeru, v torek, 9.7.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013070905934469

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: