“Gotof je” zdaj tudi županu Kidričevega

Pri železniški postaji v Cirkovcah se je na pobudo dveh civilnih gibanj in dveh krajevnih odborov zbrala dobra stotnija pro­testnikov, ki so zahtevali predčasne volitve, župan Anton Leskovar pa jim je odgovarjal, da so jih zlona­merni posamezniki zavedli

“Občina smo mi, zato župan Anton Le­skovar ‘gotof je’!” je puntarsko pozival plakat na ponedeljkov protest. Na žele­zniški postaji v Cirkovcah se je zbralo več kot sto nejevoljnih občanov občine Kidričevo, predvsem iz Cirkovc in Jablan, ki so glasno pozivali k odstopu župana Antona Leskovarja in k pred­časnim volitvam. Shod sta organizirali Civilna iniciativa za ohranitev železni­ške postaje v Cirkovcah in nestrankar­sko gibanje ZA Kidričevo, ob njih pa še krajevna odbora Cirkulan in Jablan. Nabralo se je kar nekaj očitkov. Tako so nasprotovali prestavitvi postajali­šča in ukinitvi železniškega prehoda v Cirkovcah, visokim cenam kanalščine, zahtevali so čisto pitno vodo in vzpo­redne občinske ceste ob železnici – te, ki sob načrtu, da bi kmetovalce preveč oddaljile od njihovih njiv.

“Obe civilni gibanji sta se združili, ker imamo enotno stališče do občin­ske politike v naši občini, v kateri se gre župan Leskovar nekakšnega samo­voljnega šerifa,” je bil odločen Branko Štrucl, vodja nestrankarskega giba­nja. “Ne upošteva volje ljudi, krati nam osnovne človekove pravice, to je pravi­ce do referenduma, občinski svet pa je tako ali tako privesek dvostrankarske­ga vodenja občine, nekakšen volilni stroj župana. Odločeni smo, da takšno politiko, ki razdvaja ljudi in ne dela v korist vseh občanov, prekinemo.”

Občinsko podjetje pralnica denarja?

V nestrankarskem gibanju so prepri­čani, da je občinsko podjetje Vzdr­ževanje in gradnje, ustanovljeno na pobudo župana Leskovarja, preko iz­branih izvajalcev, prijateljev in sorodnikov nekakšna pralnica denarja. “Z najvišjimi položnicami kanalščine v državi naj bi mi občani, ki plačuje­mo te visoke zneske, zdaj pokrivali še korupcijsko občinsko podjetje,” je bil oster Branko Štrucl. “Od vsega začetka smo opozarjali na škodljivo priključi­tev vrtca v Kidričevem in Cirkovcah k osnovnima šolama v obeh krajih – na škodo naših otrok in staršev. Za zdaj smo preprečili izgradnjo centra za ne­varne odpadke, za katerega se je župan še posebej zavzemal. Odločeni smo, da tej občinski strahovladi rečemo odloč­no: ‘Dovolj vas imamo!”‘

Domačemu podjetju več kot ptujski komunali?

Kaj naj bi se dogajalo okoli kanalščine, je natančneje pojasnil Samo Gajser, predsednik Krajevnega odbora Cir­kovce: “Pred kratkim smo prebivalci občine Kidričevo dobili položnice za odvajanje in čiščenje odpadnih vod, ki so še dodatno obremenila že tako zelo obremenjene osebne račune go­spodinjstev. Prvotne cene storitev so sprejeli občinski svetniki na seji v marcu 2013. Zaradi burne reakci­je občanov so nato svetniki po izdaji računov določili 40-odstotno zniža­nje. Iz tega se vidi, da je bila prvotna cena storitev nastavljena preko palca, se pravi brez stroškovnih analiz, ki bi pokazale, koliko denarja dejansko potrebujemo za pokrivanje stroškov sistema kanalizacije. Najbolj sporna je kanalščina za gospodinjstva, ki še niso priključena na kanalizacij­ski sistem, ker je sekundarni del šele v izvedbi. Pri teh se vidi, da se plača občinski firmi Vzdrževanje in gra­dnje od tri- do šestkrat več, kot bi za enako storitev plačali prejšnji vzdrže­valki Komunali Ptuj. Ta zaračuna en­kratno praznjenje greznice, odvisno od prostornine, od 80 do 120 evrov, občinskemu podjetju bi za isto storitev plačali od 300 do 500 evrov.”

Na oder je pred protestnike stopil tudi župan Anton Leskovar, ki je orga­nizatorje protesta označil kot zlona­merneže, ki zavajajo ljudi, vse skupaj pa kot politično motivirano. Občina da z umestitvijo železniškega prehoda nima nič, ampak da so o tem odloča­li na ministrstvu za okolje in prostor. Prav tako se kanalščina plačuje po enotni metodologiji, ki bo veljala za vse ptujske občine. Župan je občanom obljubil vpogled v vse dokumente, ki bi potrjevali njegove besede, pa tudi zbor občanov, če bodo to želeli.

Očitke prijavili protikorupcijski komisiji

Naši sogovorniki iz civilnih gibanj so nam povedali, da so dejanja, ki jih očitajo županu, prijavili protikorupcijski komisiji. Kot je dejal Miroslav Greifoner, predsednik Civilne iniciative za ohranitev železniške postaje v Cirkovcah, v tem, da bi železniška postaja stala na novi lokaciji, vidijo župa­nov osebni interes. Podpiral naj bi namreč cirkovškega podjetnika Danila Medveda. Ta naj bi, če bi se odločili železniško postajo prestaviti na novo lokacijo, dobil za odkup zemljišča 250.000 evrov in dodatnih 100.000 evrov zaradi motenja posesti. Župan Leskovar je ta očitek zavrnil, češ da Medveda sicer pozna, a da z njim že dlje časa ni imel osebnih stikov, zagovarja pa tisto železniško postajo, ki je varnejša: Danilo Medved nam je po telefonu dejal, da bo dal samo izjavo, ki bo overjena pri notarju in ki bo v celoti objavljena, češ da z dosedanjimi objavami njegovih izjav v medijih ni zadovoljen.

Slavko Podbrežnik

Objavljeno v Večeru, v sredo, 7.8.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013080705943600

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: