Zakaj omejitve v ptujskem vodovodu

Omejitve so nujne zaradi dejstva, da večji pretoki vode v omrežju povzro­čajo dvig usedlin in s tem motno vodo iz pip. Nujni so posodobitev omrežja, novi cevovod čez Dravo in namestitev filtrov za mangan in železo

Zakaj je Komunalno podjetje Ptuj med redkimi upravljavci javnih vodo­vodov, ki so ljudi pozvali k omejeva­nju porabe vode iz javnega vodovoda, ko pa je podtalnico Dravskega polja minula zima izdatno napolnila, smo včeraj vprašali direktorja mag. Janka Širca.

“Tudi mi si želimo prispevati svoj delež k dvigu zavesti o varčevanju z vodo in ohranjanju zalog podtalni­ce. Čeprav je res, da se za pretirano zmanjšanje njenih zalog na Dravskem polju res ne gre bati. Toda verjetno se strinjate, da glavni namen javnega vodovoda z zdravo pitno ni, da z njo polnimo velike bazene in zalivamo travo ter peremo avtomobile. Še večji problem pa je, da v tej suši, saj razu­mem stisko kmetov, nekateri kar pri­klapljajo svoje cevi na naše hidrante in porabijo vodo za zalivanje poljščin ali vrtnin. Te vode nikoli ne dobimo pla­čane;” je odgovoril.

V zadnjih dneh so poostrili nadzor nad hidranti, ki so nekaterim pred­stavljali brezplačno pomoč pri teža­vah s sušo. Komunalni inšpektorji so v zadnjih tednih veliko na terenu in zaznavajo precej kršitev. Tiste, ki “zlo­rabljajo” javno vodovodno omrežje, že kmalu čakajo opozorilna pisma. “Nikoli pa ne bomo omejevali porabe vode ali kaznovali nikogar, ki mu gasilci pomagajo zaradi resnične-ga pomanjkanja pitne vode, presah­njenega studenca ali porabljene vode iz zbiralnic deževnice. Takrat gre za razumljivo potrebo prikrajšanih gospodinjstev. Gasilska društva samo prosimo, da zadevo ustrezno evi­dentirajo in nam sporočajo podatke o količinah, za kar seveda ne bomo komplicirali s kakšnimi plačili,” pojasnjuje Širec. Vendar je poziv k omejeni porabi vode iz javnega komunalnega omrežja predvsem ukrep, ki je nujen zaradi tehničnih pomanjkljivosti in dotrajanosti sistema. “Zaradi pove­čane porabe vode in starega sistema namreč pride do nezaželenega dvi­govanja usedlin, ki povzročijo, da je voda iz pip pogosto kalna,” je še poja­snil Širec.

In prav zato so nujne naložbe, ki se jih bodo skupaj s podjetjem lotile posamezne občine. Zamenjali ali ob­novili bodo 160 kilometrov omrežja in ga tehnično posodobili in zmanj­šali izgube vode. Naložba bo vredna 30 milijonov evrov. Pomembno pa bo k izboljšanju sistema prispeval tudi načrtovani novi cevovod pod Dravo, ki bo poslej nameščen pod Puhovim mostom. Sedanji cevovod je star 35 let in nihče natančno ne ve, kaj se v njem dogaja. Pomembni cilji so še usposo­bitev novega globinskega vodnjaka v Brstju ter oprema omrežja in črpališč tudi s filtri, ki odstranjujejo usedline mangana in železa.

Ptujsko vodovodno omrežje sicer oskrbuje s pitno vodo 75 tisoč pre­bivalcev v 23 občinah. Napaja se iz sedmih površinskih in petih globin­skih vodnjakov v glavnem vodnem črpališču v Skorbi, kjer letno načrpa­jo do 3,5 milijona kubičnih metrov vode za kakih 24 tisoč odjemnih mest.

Boljši časi za ptujsko komunalo

Tatjana Hočurščak Sternad, vodja financ v Komunalnem podjetju Ptuj, je prepri­čana, daje podjetje, kije zdaj že v 98-odstotni lasti občin, izplavalo iz krize, v katero je zabredlo leta 2010. Vzrok je bil, ocenjuje, predvsem v stečajih dveh gradbenih firm, njihovih največjih dolžnic.

“Letos načrtujemo prihodek v višini 9,5 milijona evrov, stroškov pa za 9,33 milijona, torej že pričakujemo nekaj malega, kakih 130 tisoč evrov, do­bička, Gleda nato, da je imelo podjetje pred tremi leti 1,5 milijona evrov pri­manjkljaja, je to vsekakor dobra napoved,” pravi finančnica.

Bistveno so v treh letih zmanjšali stroške in tudi število zaposlenih, z 212 na 145, predvsem z upokojitvami in prerazporeditvami. Zanimivo je, da so morali v zadnjem letu zaradi izvajanja novih projektov zaposliti dva­najst ljudi.

Darja Lukman Žunec

Objavljeno v Večeru, četrtek, 8.8.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013080805943933

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: