Oživljanje opuščenih gramoznic

V vročih poletnih dneh veliko ljudi poišče ohladitev na neurejenih kopališčih, eno izmed takšnih v naši bližini je v gramozni jami Pleterje. Kljub opozorilom, da je kopanje v gramoznicah nevarno ali celo prepovedano, kopalcev v teh dneh ne manjka. Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje zatrjujejo, da Zakon o vodah na naravnem vodnem javnem dobru, v katerega uvrščamo tudi gramoznice, omogoča splošno rabo vsakomur. To pomeni, da lahko vsak rabi vodno dobro pod pogoji, ki jih določa zakon, če se s takšno rabo le neznatno vpliva na količino in kakovost voda oziroma splošno stanje voda in če s tem ne omejuje ali onemogoča enakih pravic drugih in izvajanje vodnih pravic. Splošna raba obsega zlasti rabo vodnega dobra za pitje, kopanje, potapljanje, drsanje ali druge osebne potrebe, če takšna raba ne zahteva uporabe posebnih naprav, kot so vodne črpalke, natege in podobno, ali zgraditve objekta in naprave, za katero je treba pridobiti dovoljenje, skladno s predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov. Prav tako zakon dovoljuje rabo priobalnega zemljišča, ki je neposredno povezana s splošno rabo, to pomeni zadrževanje na priobalnem zemljišču in odlaganje predmetov za kopanje, potapljanje, drsanje, plovbo in podobno, če se lastniku ali drugemu posestniku priobalnega zemljišča s takšno rabo ne povzroča škoda. Zaradi zagotavljanja splošne rabe je zakon celo predpisal, da mora lastnik ali drug posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča dopustiti vsakomur neškodljiv prehod čez svoje zemljišče do vodnega dobra ter dopustiti splošno rabo vodnega dobra. Na vodnem ali priobalnem zemljišču zato ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru.

Opuščene gramoznice, kamor ljudje žal še vedno odlagajo odpadke, predstavljajo velik ekološki problem. Teh na Dravskem polju ni malo. Ker mnoge jame segajo vse do gladine podtalnice, je problem še toliko večji. S projekti revitalizacije bi ponovno oživili ekosistem v gramoznicah, hkrati pa bi jim dali novo vsebino.

Eden izmed prvih takšnih na našem območju je ureditev gramoznice v Strnišču. V prihodnosti naj bi jim sledili še drugi projekti. Občina Kidričevo na območju še delujoče gramoznice Pleterje predvideva projekt oživitve z izgradnjo športno-rekreacijskega centra.

Po vzoru avstrijskih gramoznic, ki so v veliko primerih doživele revitalizacijo v smislu razvoja turizma, tudi v občini Kidričevo v gramoznicah vidijo potencial za razvoj športno-rekreacijskih dejavnosti in turizma. V prvi vrsti pa je revitalizacija potrebna za zagotavljanje varnosti tistih, ki se sedaj zadržujejo na teh območjih, v vročih poletnih dneh v gramoznicah namreč ne manjka kopalcev. Dolgoročni načrti občine na območju gramoznice v Pleterjah med drugim predvidevajo vlečnico za deskanje na vodi in veslaško progo. Projekt, ki naj bi bil izveden v več fazah, želijo uvrstiti na seznam projektov za razvoj regij. Trenutno je v pripravi podrobni prostorski načrt, ki ga občina Kidričevo pripravlja v usklajevanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Zavodom za varstvo narave in agencijo ARSO. Po besedah župana Antona Leskovarja so idejne zasnove že pripravljene, podrobni prostorski načrt pa naj bi bil sprejet marca drugo leto.

Gramoznica Strnišče – učilnica v naravi

Dobro prakso oživitve opuščene gramozne jame predstavlja Učilnica v naravi, ki je projekt za ohranjanje narave ob istočasni rabi prostora, v okviru katerega se je že v preteklem letu začela revitalizacija gramoznice v Strnišču. V očiščeni gramoznici je že možno izvajati osnovne edukacijske oblike ter se mirno sprehoditi. Interes lokalne skupnosti je, da se lahko ob gramoznici za učne namene razvijajo še dodatne dejavnosti, kot so kolesarske poti in podobno. Trenutno so urejene dostopne poti in označevalna infrastruktura, v bližnji prihodnosti bo projekt še nadgrajen. Že jeseni je predvidena postavitev označevalnih tabel, ki jih bo finančno podprlo podjetje Talum.

Kidričevo, 19.8.2013

Patricija Kovačec

Vir: http://www.tednik.si/ozivljanje-opuscenih-gramoznic

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: