Referendumski odpoklic župana?

Nestrankarsko gibanje ZA Kidričevo začelo zbirati podpise za razpis referenduma o odpoklicu župana. Kaj bo z njimi naredil župan, se še ne ve, ve pa se, da civilna iniciativa ne podpira prestavitve železniškega postajališča Cirkovce

“Začenjamo zbirati podpise za razpis referenduma, s katerim želimo na najbolj demokratičen način preveriti, ali smo občani Kidričevega za to, da župan Anton Leskovar ostane na čelu občine. Ko bomo zbrali 280 podpisov, bomo te izročili zdajšnjemu županu, ta pa mora v 14 dneh odgovoriti na našo zahtevo. Če se ne bo odzval, kot pričakujemo, bomo zahtevo za razpis referenduma posredovali tudi na ustavno sodišče, ki naj odloči, kako in kaj,” je na včerajšnji tiskovni konferenci, ki so jo sklicali v nestrankarskem gibanju ZA Kidričevo, poudaril predsednik Branko Štrucl in odpoklic župana utemeljil z razlogi, kot so načrtno “izkoriščanje krajanov Kidričevega z najdražjimi položnicami za kanalščino v državi”. Županu v gibanju očitajo tudi zagovarjanje postavitve že­lezniškega postajališča Cirkovce na lo­kaciji, ki jo podpira manjšina. “Župan je ustanovil občinsko podjetje Vzdrže­vanje in gradnje, ki je leglo korupcije, zavzema se za gradnjo centra nevar­nih odpadkov, ne podpira okoljevarstvenih in zdravstvenih raziskav, v nadzorne in druge odbore je postavil svoje ljudi, celo ženo svojega strankar­skega svetnika, škodljiva je bila pripoji­tev vrtca k osnovnima šolama,” navaja Štrucl, ki poudarja, da župan s svojim delovanjem ljudi razdvaja, češ, “če nisi naš, ne moreš delati za občino”.

Štrucl: korupcija, zadolženost občine

“Župan Leskovar je aroganten in na­silen, to je pokazal že kot občinski svetnik, ko je fizično napadel desetle­tnega otroka in ga poškodoval ter za to plačal kazen, kot župan pa s pozi­cije moči grozi in komaj zadržuje svoj bes,” je oster Branko Štrucl, ki je prepri­čan, da bi župan moral odgovoriti tudi na vprašanja o zadolženosti občine, o energetski sanaciji vrtca, kjer so stro­ški ogrevanja najvišji v državi, on pa je kot vodja gradbenega odbora nadziral omenjeno gradnjo. “O tem, ali podpre­ti referendumski odpoklic župana, je treba razmisliti tudi v luči stanovanj­skih razmer v barakarskem naselju in nekdanjem taborišču, v katerih še vedno bivajo naši ljudje;’ sokrajane k odgovornemu ravnanju poziva vodja nestrankarskega gibanja ZA Kidričevo, ki dodaja, da bo referendum stal od 40 do 50 tisoč evrov, kar pa je “nič v pri­merjavi s škodo, ki jo povzroča župan”.

“Na ponedeljkovem zboru vaščanov v Cirkovcah se župan Leskovar niti ni hotel pogovarjati o lokaciji železniške­ga postajališča Cirkovce, češ da je vse dogovorjeno. Za nas, ki tam živimo, ni tako in naredili bomo vse, da prepre­čimo začetek gradnje postajališča na novi lokaciji,” pa je napovedal Franc Pišek iz Civilne iniciative za ohrani­tev postajališča Cirkovce. “Sprememba lokacije je politični dogovor, korupcija, saj so nam še maja, ko smo ustanovili civilno iniciativo, na ministrstvu zagotavljali, da takega gibanja ne potrebu­jemo, saj postajališče ostane, kjer je. Za vsem stojijo člani družine Medved, kot nam je znano, pa gre za tihi dogovor z županom.

Župan: delamo dobro

Dobro uro po tiskovni konferenci ci­vilnih iniciativ je srečanje z novinarji sklical tudi župan Kidričevega Anton Leskovar, ki je uvodoma kategorično zavrnil “vse obtožbe in namigovanja” ter dodal, da so zadnje ankete pokaza­le, da občani kot zelo dobro in dobro ocenjujejo njegovo delo in pa delo ob­činske uprave in občinskega sveta. Le­skovar je srečanje z novinarji izkoristil za predstavitev večjih občinskih pro­jektov in poudaril, da so v času nje­govega vodenja občine za različne

investicijske projekte namenili 8,8 mi­lijona evrov, ki so jih oplemenitili s 4,4 milijona evrov nepovratnih sredstev.

“Občina in ministrstvo za infra­strukturo sta se s civilno iniciativo v juliju dogovorila, da naj bo železniško postajališče na lokaciji, ki je z varno­stnega vidika primernejša. Izdelana je bila presoja varnosti in ta je poka­zala, da je ustreznejša nova lokacija,” je bil včeraj kratek kidričevski župan. Zavrača tudi vse očitke o pranju de­narja v občinskem javnem podjetju in dodaja, da so samo stroške košnje bankin močno zmanjšali, in čeprav tega dela ne opravlja občinsko podje­tje, pač pa izbrani izvajalec iz občine, so ti lani znašali dobrih pet tisoč evrov, kar je več kot pol manj kot v preteklo­sti. Tudi zadnja novoletna okrasitev je občino Kidričevo stala pet tisoč evrov in ne deset tisoč kot nekdaj.

Na vprašanje, kaj bo naredil z refe­rendumsko pobudo za svoj odpoklic, je župan Leskovar odgovoril, da je “zbira­nje podpisov povsem legitimna stvar pobudnikov”, sam pa bo še preučil, kaj z njimi narediti.

Odločila je varnost ljudi

“Kljub večkratnim pozivom, naj se krajani poenotijo o lokaciji železniškega postajališča Cirkovce, jim to ni uspelo. Na julijskem sestanku smo se dogovo­rili, naj odloči varnostni vidik, projektantska presoja varnosti pa je pokazala, da kaže postajališče prestaviti. Obstoječi nivojski prehod bo ostal zavarovan z avtomatskimi zapornicami, ministrstvo pa bo nakup zemljišča, ki je v lasti Danila Medveda, na novi lokaciji za del dostopne poti in del parkirišča ter za izgradnjo podvoza, stal približno 50 tisoč evrov,” so pred tednom sporočili z ministrstva za infrastrukturo in prostor. “Ugotovili smo tudi, da je izde­lana projektna dokumentacija recenzirana in da je bila izdelana v času, ko Damir Topolko še ni bil vodja sektorja za železnice in ko Anton Leskovar ni bil župan občine Kidričevo, zato načeloma zavračam očitke o kakršnihkoli osebnih interesih, bomo pa zadevo vsekakor še podrobneje pregledali,” pa je povedal minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel.

Slavica Pičerko Peklar

Objavljeno v Večeru, v sredo, 28.8.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013082805949729

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: