So državni uradniki zahtevali prirejeno varnostno študijo?

Kljub nasprotovanju večine občanov občine Kidričevo se je država na osnovi varnostne študije odločila, da bo železniško postajališče pri Cirkovcah gradila na novi lokaciji, člani civilne iniciativa pa pravijo, da jih država ves čas zavaja

“Do 22. maja so nam odgovorni na Direkciji za železnice iz Maribora ves čas zatrjevali, da lahko uveljavimo svojo voljo in dosežemo, da ostane železniška postaja tam, kjer je že 102 leti,” je na včerajšnji tiskovni konferenci na železniški postaji Cirkovce povedal Leon Pišek, član Civilne iniciative za ohranitev železniške postaje Cirkovce. “A se je pozneje izkazalo, da so nas ves čas zavajali. Anton Le­skovar, župan občine Kidričevo, in odgovorni na direkciji so zlahka pre­zrli tradicionalno mestno postajali­šča, predvsem pa 280 podpisnikov, ki zahtevamo, da postajališče ostane tam, kjer je. Med nami so tudi tisti, ki bi jim bilo novo postajališče bliže kot obstoječe. Nasproti nam stoji sto tistih, ki zahtevajo novo postajali­šče in ki jih je k temu podžgal Danilo Medved – prav ta, ki bi s prodajo ze­mljišča za postalo od tega imela tudi koristi. Sedaj se na direkciji izgovarja­jo na varnostno študijo, ki sojo zahte­vali šele po 22. maju. Tjaša Gregorič iz ministrstva za infrastrukturo in prostor nam je nedvoumno pojasni­la, da se v vseh tovrstnih primerih ne presoja o višji varnosti, ampak o mi­nimalni varnosti, ki jo izboljšujejo z ustrezno signalizacijo.”

Da je lahko prav varnostna študi­ja vprašljiva in da bi lahko govorili celo o koruptivnem dejanju, so včeraj javno povedali vsi trije nosilci tiskov­ne konference – ob Leonu Pišku še Miroslav Greifoner, predsednik civilne iniciative, in njen član Franc Pišek. Kot so pojasnili, so se o varnostni študij, izdani julija letos, pogovarjali z mag. Edvinom Hadžiahmetovićem iz SŽ – projektivnega podjetja Ljublja­na, ki naj bi jim po telefonu dan po tem, ko so študijo prejeli, povedal, da so mu na direkciji dali navodila, da iz­pelje študijo tako, da bo iz nje razbra­ti, da je varneje postajališče izgraditi na novi lokaciji. Projektant naj bi jim  celo zatrdil, da je o tem pripravljen pričati na sodišču, če bi se civilna ini­ciativa odločila tudi za sodno pot do­kazovanja svojega prav.

Včeraj smo poklicali na sedež pod­jetja SŽ – projektivno podjetje Lju­bljana in prosili za pogovor zmag, Edvinom Hadžiahmetovićem, da bi nam ta pojasnil svojo plat zgodbe pogovora s člani civilne iniciative. Vendar so nam na podjetju pojasnili, daje odsoten. Prav tako smo želeli tr­ditve preveriti na ministrstvu za in­frastrukturo in prostor, kjer so nam pojasnili, da direkcije kot organa mi­nistrstva ni že od leta 2011. Predlagali so nam, da pokličemo včeraj odsotno Matejo Pisko, tajnico sektorja ministrstva za železnice v Mariboru, ki da nas bo napotila na odgovorne za pro­blematiko.

Mag. Hadžiahmetović je v zaključ­ku svoje študije zapisal, da sta spre­jemljivi obe lokaciji postajališča, ker da izpolnjujeta minimalne varnostne zahteve: ‘Je pa res, da je z uporabni­škega in varnostnega vidika več pred­nosti pri novi lokaciji postajališča.”

V civilni iniciativi menijo, da ni nobeden od zaključkov v skladu z de­janskim stanjem. Na obstoječo posta­jo se veže vsaj 800 občanov, ki živijo v Starošincah, Spodnjih in Zgornjih Jablanah, Pongercu, Mihovcah, Dra­gonji vasi in Cirkovcah. Nova lokacija pada odpira številna nova vprašanja umestitve v prostor in z odkupom zemljišč dodatne stroške. V postop­ku pridobivanja gradbenega dovo­ljenja ji namreč nasprotujejo lastniki zemljišč v neposredni bližini, ki so stranke v postopku, in celo podjetje Eles, ker da bi zato, da bi lahko pre­peljali svoje proizvodne enote, ki jih uporabljali za vzdrževanje električne­ga omrežja, potrebovali znatno večjo višino podvoza, kot je predvidena v projektu. Tako se denimo skupi­na krajanov Cirkovc v bližini pred­videne lokacije v začetku septembra sprašuje, zakaj so cenilci zemljišč že na terenu, čeprav še ni določeno, kje bo postajališče.

V civilni iniciativi, ki nasprotu­je prestavitvi postajališča, so brez uspeha prosili za sestanek z Alenko Bratušek, predsednico vlade, in Samom Omerzelom, ministrom za infrastrukturo in prostor. Kakorkoli: odločeni so, da bodo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja nasprotovali načrtovani novi lokaci­ji postajališča, če to ne bo uspelo, se bodo lotili izpodbijanja gradbenega dovoljenja in v skrajnem primeru šli na sodišče.

Miril in zavajal?

Da bi lahko uradniki iz ministrstva res namenoma zavajali člane civilne iniciative za ohranitev železniške postaje Cirkovce, priča dopis, ki jim ga je 22. maja poslal mag. Dejan Jurkovič iz ministrstva za infrastrukturo in prostor. V njem jih miri z besedami: “V času javne razgrnitve smo res prišli s predlogom, da se postajališče Cirkovci prestavi na drugo lokacijo – zaradi uskladitve s predvidenim potekom drugega tira -, vendar smo na predlog prejeli veliko pripomb in smo že v letu 2009 sprejeli odločitev, da bo postajališče Cirkovce ostalo na sedanji lokaciji, kar je bilo sprejeto tudi z Državnim prostorskim načrtom (DPN). Glede na zgoraj navedeno ne vidimo potrebe in ne razloga po ustanovitvi civilne iniciative, ker bo peron v skladu s sprejetim DPN ostal na obstoječi lokaciji.” (sip)

Slavko Podbrežnik

Objavljeno v Večeru, v torek, 17.9.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013091705956223

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: