Zakaj je bila poleti omejena uporaba pitne vode?

Omejevanje porabe vode v letošnjem poletju je marsikoga neprijetno presenetilo, predvsem zaradi tega, ker ni bilo hidrološke suše. Ukrep prepovedi uporabe pitne vode za zalivanje vrtov, nasadov, zelenic, pranja avtomobilov ipd. je Komunalno podjetje Ptuj izdalo 21. julija. Medobčinska inšpekcija SOU v Spodnjem Podravje je inšpekcijske nadzore upoštevanja tega ukrepa izvajala v 16 občinah tega območja.

V vseh primerih ugotovljenih kršitev so bila izdana ustna in pisna opozorila. Ugotovljena je bila ena kršitev uporabe vode mimo vodomera, za kar se vodi prekrškovni postopek. Inšpektorji pa niso ugotovili uporabe vode iz hidrantov.
Svetnik DeSUS-a Stanislav Brodnjak je v svojem svetniškem vprašanju, ki se nanaša na že omenjeno omejitev porabe vode, kritično zapisal in opisal, da je ukrep omejitve porabe vode kot množičnega vzgojnega ukrepa, ki prizadene vse, tudi tiste, ki so korektni plačniki in imajo veselje ali potrebo po vzgoji zelenjave na lastnem vrtu, ker želijo jesti ekološko neoporečne povrtnine (nekaterim pomeni vrt tudi bistveni element lažjega preživljanja družine), najmanj nekorekten in neutemeljen.

Je pri prepovedih šlo za prikaz moči?

„Ne morem se znebiti vtisa, da želi nekdo (upam, da ne večinski lastnik) pokazati množici svojo moč in preko nje doseči močnejši pogajalski položaj pri bodočih naložbah ali celo sankcionirati vso prebivalstvo v 23 občinah (75 tisoč ljudi) zaradi premalo kooperativnosti ali separiranja občin pri nakupu lastniškega deleža Komunalnega podjetja,“ je posebej izpostavil mestni svetnik, za katerega bi bil primernejši ukrep prepoved polnjenja bazenov in travnikov, nikakor pa ne zalivanja vrtov. Sankcionirati pa bi bilo treba vse tiste, ki brez plačila in nedovoljeno iz javnega vodovoda namakajo polja. Ocenjuje, da je bistveno večji problem vodovoda, ki ga upravlja Komunalno podjetje Ptuj, izguba vode, ki dosega celo 30 %. Za to so odgovorni: vsa politika, vsi lastniki Komunalnega podjetja in vsi tisti, ki so sedeli v nadzornih svetih kot predstavniki občin in v svojih bazah niso znali najti podpore KP pri obnovah vodovodnega omrežja. Tako nikomur ni mar, da še vedno pijemo vodo iz azbestnih cevi in da v prazno odteče 30 % vode.

Zakaj Mariborski vodovod ni omejil porabe vode?!

Svetnikovo vprašanje je jasno: “Ali ni bil ukrep omejitve porabe vode nesorazmeren s hidrološkim stanjem v Podravju, Mariborski vodovod na primer omejitev ni razglasil? Ali je predpisovalec omejitev dovolj ocenil dvojni učinek škode – izpad prihodkov KP za okrog 10 odstotkov in na pridelkih na vrtovih, ki so izključno za zasebno rabo in velikokrat socialni korektiv za pridne ljudi?” Svetnika tudi zanima, kako so sankcionirani tisti, ki brez plačila ali dovoljenja jemljejo vodo iz hidrantov, in kdo jim hidrante odpira. „Mislim, da je temeljno načelo politike, polepšati in olajšati življenje občanov, ne pa jim ga oteževati ali celo povzročati škodo …,“ še ugotavlja Brodnjak v zvezi z ukrepom prepovedi uporabe vode v letošnjem poletju.

KP Ptuj: omejitev zaradi nevarnosti preseganja nitratov

V zelo obširnem odgovoru Komunalno podjetje Ptuj oziroma njegov direktor Janko Širec pojasnjuje, da pri višji porabi vode črpajo več vode iz plitvih vodnjakov, v takih primerih pa voda posledično vsebuje več nitratov in več pesticidov. Da bi preprečili, da bi nitrati presegli dovoljeno mejo, so izdali prepoved zalivanja s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja. K temu izvajalca oskrbe s pitno vodo zavezujejo tudi predpisi, dolžan je zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Pri večji porabi vode je poslabšanje kakovosti vode največje v prvi tlačni coni mesta Ptuj, na veji proti Borlu in na veji proti Slovenji vasi. Zato je razumljivo, da se prepoved uporabe vode za zalivanje izda prej, kot pride do preseganja dovoljenih vrednosti za nitrate. Upoštevati pa velja tudi dejstvo, da je globinske vode danes na razpolago manj, kot je je bilo pred leti.

Kakovost vode v plitvi podtalnici se še ne izboljšuje

Kakovost vode v plitvi podtalnici se kljub uredbi o vodovarstvenem območju, ukrepom kmetijske politike in izgradnje kanalizacije na Dravskem polju še (vedno) ni izboljšala. Poudarjajo, da pitna voda nikakor ne pride v stik z azbestnimi vlakni in zato nikakor ne more priti do okužbe pitne vode, kar pomeni, da pitje vode iz teh cevi ni škodljivo za zdravje.

Izgube tudi zaradi nekontroliranih odvzemov iz hidrantov

Izgube (30 %), ki jih svetnik navaja, pa naj ne bi bile točne, so pa posledica vgrajenih slabih PE- in PVC-cevi ter tudi nekontroliranih odvzemov iz hidrantov. V podjetju so prepričani, da je bil ukrep omejitve porabe vode pravilen. Če se za to ne bi odločili, bi se povečalo število okvar v poletnih mesecih (v juliju leta 2012 ta ukrep ni bil izveden in posledično je bilo več okvar na cevovodih), prav tako bi se povečalo število oporečnih vzorcev pitne vode, zato bi morali uporabniki pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja vodo prekuhavati, povišana bi bila vrednost pesticidov, koncentracija nitratov bi narasla čez dovoljeno mejo 50 mg/L. S tem, ko so se odločili za ukrep omejitve uporabe vode, so tudi lahko zagotovili nemoteno oskrbo s kakovostno pitno vodo vsem svojim odjemalcem. Glede nekontroliranih odvzemov vode iz hidrantov pa v KP Ptuj pojasnjujejo, da so le vzdrževalci hidrantnega omrežja in hidrantov. Vsak odvzem vode iz hidranta mora biti predhodno najavljen, gasilsko društvo mora zanj pridobiti soglasje. Brez soglasja izvajalca se voda iz hidrantov lahko odvzema samo za gašenje požarov in izvajanje drugih nalog ob naravnih in drugih nesrečah. Za nadzor in morebitno sankcioniranje so pristojne občinske inšpekcijske službe.

Spodnje Podravje, 30.9.2013

Majda Goznik

Vir: http://www.tednik.si/zakaj-je-bila-poleti-omejena-uporaba-pitne-vode

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: