Odgovori na podana vprašanja članov občinskega sveta na 22. redni seji

Gospod Marjan Bezjak  je podal dve pobudi. Prva se tiče pokopališča Lovrenc, kjer predlaga, da bi posodobiti ozvočenje, imeti bi morali sekcijsko ozvočenje.

Drugo pa je pokopališče Cirkovce. S strani svojcev je prišla pobuda, da bi odstranili dotrajane ciprese ob cesti. Te ciprese kazijo izgled pokopališča. Pripomba je bila tudi na čiščenje ob  rezu cipres, saj  se to ne počisti in veliko teh odpadkov ostane na pokopališču.

Predlog za pokopališče Lovrenc bomo realizirali v proračunu 2014. Za pokopališče Cirkovce je odbor za pokopališča pripravil plan za leto 2014, kjer se predvideva odstranitev cipres in postavitev kamnite ograje.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Danilo Lendero je seznanil, da se ob kanalizacijskih kanalih lušči oziroma odstopa asfalt, in to na cesti, ki smo je v Apačah sedaj obnavljali. V Apačah sredi pločnikov  raste trava, kar bo potrebno pogledati. Cesta na čistilno napravo od kapele, je  v stanju, da skoraj ni prevozna. Ponikalnica ne požirajo vode ob deževju.

V letu 2014 še ne moremo pristopit k sanaciji ceste proti čistilni napravi. Najprej bomo poskrbeli za priključitev občanov na kanalizacijsko omrežje. Ob sanaciji prekopov bomo poiskali rešitev za meteorne vode.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Zoran Žunko je vprašal, kdaj se bo asfaltirala cesta v Stražgonjca, ali se bo cesta asfaltirala spomladi. Ob prekopih cest se izvajalci  sedaj izgovarjajo eden na drugega, od katerega je posamezni prekop.  Če se ne bodo asfaltirale sedaj, je vprašanje, kdo bo to urejal pozimi, ko bodo ti izvajalci odšli. Vprašal je tudi, kdaj se bo naredilo 900 m kanalizacije, ki je izpadla.

Gospod župan je povedal, da ne ve, kako je prišlo do tega, da se je del kraja izpustilo iz projektov. Obljubil je, da se bo ta del kanalizacije naredil prej, ko bodo izvajalci zapustilo to območje, potem bodo šli drugam. Izdelujejo se projekti. Podoben problem je tudi v Apačah, ko so izpadle štiri hiše, ki so najbliže čistilni napravi.

Gospod Franc Planinšek je predlagal, da bi v prekope sproti vsipali beton, spomladi pa se to odstrani in asfaltira.

Vsi prekopi bodo zakrpani še v letu 2013.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Milan Strmšek je povedal, da je nadzor pri kanalizaciji plačan. Imamo tudi notranji nadzor. Prekopi pa so vedno stara zgodba. Vse to je v pogodbi zapisano.

Za pokopališče Cirkovce je povedal, da imamo  odbor, ta je sprejel tudi program, kako bodo urejali pokopališče.

Povedal je tudi, da je odvodnjavanje  pločnikov v Šikolah proti Gaju zamašeno.

Gospod Branko Valentan je povedal, da ni zadovoljen z odgovori, ki jih je prejel. V nadaljevanju je vprašal. Ob izgradnji cesti bi bilo potrebno narediti ponikalnice, saj je bojijo, da bo na cesti stala voda. Vprašal je, zakaj se cesta ne preplasti do Lovrenca.

Predlagal je, da se v Športnem parku Apače postavijo klopi.

Dela pri urejanju banki so bila narejena katastrofalno. Bankine so se trgale globoko, potem pa se je malo gramoziralo.

Pri strganju bankin se je odstranilo toliko stare bankine, da je nivo obnovljene bankine približno 1-3 cm pod nivojem asfalta in da se lahko zagotovi nagib bankine od asfalta za približno 5-10°, kar omogoča odtekanje meteorne vode iz cestišča.

Odgovor pripravil: Andrej Intihar

Vprašal je  glede pokrovov kanalizacije v Apačah, kateri se še vedno niso popravili.

Pridobili smo si ponudbo za zamenjavo pokrovov. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva bo možno pokrove zamenjati šele v letu 2014.

Odgovor pripravil: Herbert Glavič

Glede zdravstvenega doma zadeve tečejo kot je treba. Potreben bo razgovor glede kadra. Če na tem področju ne bo prišlo do sprememb, bo stanje isto kot do sedaj.

Opravljen je bil razgovor z direktorico in je zagotovila izboljšanje kadra v novem ZD.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Vprašal je, kdo je imel za občinski praznik pogostitev  v šotoru in komu so bila sredstva nakazana.

Glede izobešanja zastav je imel pripombo, da se zastave ne izobešalo. Ko je bil hišnik doma krajanov v Apačah gospod Vajsbaher je ta zastave izobešal. Okolica doma je tudi zanemarjena, saj ob domu raste trava.

Gospod župan je povedal, da je občina podpisala pogodbo z Društvom nogometna šola Kidričevo, predsednica je Simona Gaiser. Tudi sredstva so bila nakazana na to društvo.

Gospod Jožef Medved je vprašal, kdaj se začno odvažati gume iz gramoznice v Lovrencu.

Glede pisanja v časopisu da je bil dvorec v Kiričevem pridobljen v času župana gospoda Holca ne drži, saj je bil pridobljen v času župana gospa Murka.

Gospod Danijel Zajc je vprašal, glede izgradnje vodovoda v Apačah.

Gospod župan je povedal, da je problem. Po delitveni bilanci nam je Komunala Ptuj dolžan 230.000 evrov. Bomo pa tudi to uredili.

Naročilnica je bila izdana Komunalnemu podjetju Ptuj in bo zadeva realizirana v najkrajšem možnem času.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Kar pa se tiče odvoza gum, je gospod župan  povedal, da ve samo toliko kot se prebere v časopisu. Zadevo pelje gospod Vladimir Kaiser, inšpektor.

Gospod Danilo Lendero je vprašal ali se bo v križišče Tovarniške in Lovrenške cesta opravilo sedaj samo rušenje hiše ali se premika kaj naprej. Rešiti bi morali tudi  problem z vodo in kanalizacijo za teh pet hiš.

Gospod župan je povedal, da je izgradnja krožišča  projekt države. Letos so zagotovljena sredstva za rušitev hiše, v letu 2014 sredstva za ta projekt niso planirana, v letu 2015 so zopet planirana sredstva za izgradnjo krožišča.

Gospod Marjan Bezjak je predlagal, da bi vsak svetnik s strani občine dobil zastavo, da bi jo ob prazniku izobesil.

Gospod župan je povedal, da lahko vsak, ki želi zastavo izobesiti , le to dobi na občinski upravi.

Vir: http://www.kidricevo.si

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava / Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava / Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava / Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava / Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: