Kdo bo grel Kidričane?

Ta čas je daljinsko ogrevanje v Kidričevem v rokah Silkema kot dobavitelja energije ter Komunale Ptuj kot kupca energije in upravljavca omrežja. Bo v prihodnje za topla stanovanja skrbelo občinsko podjetje?

Na jutrišnji seji občinskega sveta naj bi svetniki občine Kidričevo odločili, kdo bo v prihodnje v tej občini skrbel za oskrbo s toplotno energijo. “Ta čas še ne vemo, kakšna bo odločitev. Pred odločitvijo moramo sprejeti občinski odlok in koncesijo podeliti našemu javnemu podjetju ali se odločiti za podaljšanje pogodbe s Komunalo Ptuj,” je povedal Damjan Napast, direktor občinske uprave občine Kidričevo. Na podlagi 18 let starega sklepa takratnega občinske­ga sveta gospodarsko javno službo na področju ogrevanja izvaja Komu­nalno podjetje Ptuj. “Pred 15 leti je bila podpisana tripartitna pogodba, kjer nastopajo podjetje Silkem kot dobavitelj energije, Komunala Ptuj kot kupec te energije in upravljavec omrežja ter Občina Kidričevo kot la­stnica omrežja,” je pojasnil Napast. Na sistem daljinskega ogrevanja je v Ki­dričevem priključenih 429 stanovanj, kar pomeni celotno naselje Kidriče­vega. “Odgovora na vprašanje, zakaj v vseh teh letih nikoli ni bila podeljena koncesija za ogrevanje, ne poznam, dejstvo pa je, da se je v zadnjih letih v Komunali Ptuj menjalo kar nekaj direktorjev. Tako smo denimo lansko leto od tega podjetja prejeli dopis, v katerem so izrazili zanimanje za na­daljnje opravljanje te dejavnosti v Ki­dričevem, v začetku letošnjega leta pa nas je presenetil dopis Komunale Ptuj, ko nas je ta pozvala, naj podpiše­mo pogodbo, s katero bi občina zago­tovila sredstva, ki bi pokrila izgubo, ki nastaja pri opravljanju omenjene dejavnosti. Mi takšne pogodbe seveda ne moremo podpisati, saj je nezakonita. V vseh letih ogrevanja je Komu­nala Ptuj prikazovala bilančno izgubo na našem delu ogrevanja, so pa do ne­davnega v naši občini opravljali še ne­katere druge dejavnosti, kar pa se je v zadnjih dveh letih precej zmanjšalo,” razlaga direktor kidričevske občinske uprave.

Svetniki občine Kidričevo so o pro­blematiki ogrevanja že nekajkrat razpravljali, na zadnji občinski seji pa prišli do zaključka, da se po koncu le­tošnje ogrevalne sezone s Komunalo Ptuj razidejo in da “občina poskrbi za drugačen način oziroma izvajalca daljinskega ogrevanja”. “V za­dnjem dopisu nas je vodstvo ptujskega komunalnega podjetja seznanilo z odločitvijo, da naj bi sodelovanje preki­nili že konec letošnjega leta. To je za nas nesprejemljivo, saj v tako kratkem času ne moremo poskrbeti za oskrbo s toplotno energijo v lastni režiji. Edina rešitev, ki se zdi v nastalih razmerah sprejemljiva in ki bo omogočila dol­goročno nemoteno oskrbo s toplotno energijo, se po vsem, kar se dogaja, zdi podelitev koncesije lastnemu javnemu podjetju;’ je dodal Napast in poudaril, da vodstvo občine Kidričevo pospe­šeno išče najustreznejšo rešitev ter da bi bila prekinitev pogodbe s Komu­nalo Ptuj ob koncu ogrevalne sezone ena ustreznejših, a kot rečeno, odločili bodo svetniki na četrtkovi seji kidričevskega občinskega sveta.

Na težave z ogrevanjem so opozo­rili tudi v nestrankarskem gibanju Za Kidričevo, ki ga vodi Branko Štrucl. Ta je prepričan, da sta za nastalo proble­matiko kriva župan in občinski svet s svojim javnim podjetjem Vzdrževa­nje in gradnje in da je njuna odgovor­nost, da zagotovita nemoteno oskrbo s toplotno energijo. “Z družbo Silkem naj se že enkrat za vselej dogovorijo o ceni energije, ki mora biti poštena do nas občanov in v kateri bo upošteva­no tudi dejstvo, da je omenjeno pod­jetje eno največjih onesnaževalcev v naši občini;’ še zahtevajo v nestran­karskem gibanju.

Dolžni že okrog 140 tisoč evrov

Dolg občanov Kidričevega za ogrevanje je okrog 140 tisoč evrov. Občina je imela že preteklo leto skupaj s Komunalo Ptuj z dolžniki razgovore in je iskala možnosti za poplačilo dolgov. Na občini pripravljajo tudi pravilnik o denarni pomoči socialno šibkim, ki bo začel veljati v začetku prihodnjega leta.

Slavica Pičerko Peklar

Objavljeno v Večeru, v sredo, 4.12.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013120405981094

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: