Vsak konec vasi ima svoj pogled na cesto

Zaradi zaprtja železniškega prehoda v Pongrcah je treba tam urediti novo cestno povezavo. V državnem prostorskem načrtu je predvidena ureditev ceste ob potoku, del krajanov zdaj zagovarja gradnjo ob železnici

Krajani Pongrc in okoliških vasi, ki živijo ob železniški progi Pragersko-Ormož, se – čeprav je bil državni prostorski načrt že sprejet, z njim pa v njihovo okolje umeščena nova obvozna cesta, ki jo je v Pongrcah treba zgraditi zaradi skorajšnjega zaprtja tamkajšnjega železniškega prehoda – še vedno dajejo z vprašanjem, kje naj cesta poteka. Pred dvema tednoma, v začetku leta, smo tako predstavili težave družine Rojko, ob hiši katere poteka trasa predvidene cestne obvoznice. V času, ko so potekali postop­ki sprejemanja državnih prostorskih načrtov, so se Rojkovi šele pripravlja­li na gradnjo, in čeprav so pristojni za izdajo potrebnih gradbenih dovoljenj morali vedeti za načrtovane državne posege v prostor, so družini želena so­glasja izdali, še več, občina Kidriče­vo jim je hišo dovolila postaviti bliže cesti, ki naj bi s posodobitvijo postala glavna krajevna pot, celo neke vrste obvoznica od železniškega postaja­lišča Šikole naprej proti Lovrencu na Dravskem polju. Da Rojkovi takega ravnanja uradnikov ne razumejo, je razumljivo, prav tako kot nestrinjanje drugega dela vasi, da bi cesto, kot pre­dlagajo nekateri, od Šikol v Pongrce uredili kar ob železniški progi.

“Mi ne bomo zbirali podpisov, ra­zumemo nekatere pomisleke tistih, ki nasprotujejo gradnji obvozne ceste ob potoku, a dejstvo je, da so umestitev ceste v naše okolje načrtovali na dr­žavni ravni in tam ugotovili, da bi bila predlagana in za zdaj sprejeta trasa za vse najugodnejša rešitev. Če bi se zdaj odločili za gradnjo ceste ob železnici (že ta negativno vpliva na kakovost našega življenja, a to smo sprejeli, saj smo vedeli, kje gradimo hiše), bi to za nas pomenilo, da bi cesta potekala vsaj poldrugi meter više od našega dvori­šča, kar bi nam otežilo dostop na cesto. Ograja, ki so jo ob naši strani železni­ške proge že postavili, pa bi še doda­tno povečevala hrup s ceste,” razlaga Sebastian Erhatič iz hiše, ki je najbli­že železniški progi. “Res je, da bo, če bo obveljal državni predlog gradnje, naša ulica poslej bolj mirna, prometa po njej skoraj ne bo, a to ni naš glavni argument, s katerim se zavzemamo za gradnjo obvozne ceste ob potoku. Če obvelja sprejeti načrt gradnje, to pomeni dolgoročno prometno reši­tev z možnostjo ureditve obvoznih poti tja proti Cirkovcam in Lovrencu,” dodaja Erhatič, ki poudarja, da so vaški odbori iz Šikol, Pongrc, Stražgonjce in Jablan soglašali s sprejetim državnim prostorskim načrtom in se je začelo zapletati, ko so v ospredje stopili pri­vatni interesi lastnikov zemljišč, ki bi jih ti lahko prodali, pa je zanje zato po­membno, kje bo potekala nova obvozna cesta skozi Pongrce.

Da ne gre pričakovati spremem­be prostorskega državnega načrta pri gradnji ceste skozi Pongrce, so konec preteklega leta pojasnjevali tudi na ministrstvu za infrastruktu­ro in dodali, da je večina zemljišč za gradnjo ceste ob potoku odkuplje­na in bi bila sprememba prostorskih načrtov preveč dolgotrajen posto­pek, evropsko financiranje posodo­bitve železniške proge pa zahteva, da je to urejeno do leta 2015. V Pongrcah in okoliških vaseh pa se, kot nam je zaupal vaščan, ki že leta spremlja z železniško in cestno gradnjo pove­zano dogajanje v vasi, zdaj začenja­jo nove aktivnosti, saj naj bi se sredi tedna pri odgovornih v državi sestali predstavniki občine Kidričevo, vaške­ga odbora, pa tudi nekateri krajani, ki bodo poskušali tistim v Ljubljani do­kazati “svoj prav”. Na skupno dobro in javni interes pa se v takih zgodbah tako vedno pozablja, so prepričani tisti, ki menijo, da bi bilo mogoče že z nekoliko večjim odmikom od hiše ob potoku tam cesto urediti, kot je na­črtovano v obstoječih prostorskih načrtih.

Slavica Pičerko Peklar

Objavljeno v Večeru, v torek, 21.1.2014

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2014012105994548

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava / Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava / Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava / Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava / Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: