Cesta, ki je zanetila prepire

Kidričevski svetniki se niso odločili, kje naj poteka povezovalna cesta skozi Pongrce, zahtevajo pa, da se pod obstoječim železniškim prehodom zgradi podhod

“Poldrugo leto pred načrtovanim zaključkom gradnje povezovalne ceste med Šikolami in Pongrcami ne gre razmišljati o spremembi njene lokacije. Ob železniški progi za cesto in vzporedno traktorsko pot ni prostora, od leta 2009 je v veljavi državni prostorski načrt (DPN), ki to cesto umešča na drugi konec vasi, ob hišo družine Rojko. Žal je zdaj povsem strokovni pogled na razmere prerasel v politično debato,” je na izredni seji občinskega sveta Kidričevega sredi tedna ugotavljal Dejan Jurkovič iz sektorja za železnice na ministrstvu za infrastrukturo in okolje in dodal, da se nikjer ob trasi železniške proge Pragersko-Hodoš ne srečujejo s težavami kot na območju občine Kidričevo. Sestanka so se udeležili tudi Gregor in Romana Rojko ter predstavniki skupine vaščanov, ki živijo ob žele­zniškem prehodu, ki ga bodo ukini­li, zaradi česar je treba v vasi zgraditi novo obvozno cesto. V času javne raz­prave, je spomnil Jurkovič, predlagani trasi ni nihče nasprotoval, Rojkovi so se takrat šele pripravljali na gradnjo in vprašanje brez odgovora ostaja, zakaj jih nihče, niti prejšnji lastnik zemlji­šča niti upravna enota in ne občina, ki sta jima izdali ustrezna dovoljenja za gradnjo, ni opozoril na sprejema­nje prostorskega načrta in načrtova­no gradnjo obvozne ceste.

Ne v škodo drugega

“Na eni strani imamo družino Rojko, na drugi družino Erhatič, in kakorkoli že se bomo odločili, ne smemo se odlo­čiti v slabo drugega,” je pozival Mirko Draškovič, predstavnik dela vasi Pon­grce, in zgodbo družine Rojko označil kot nesrečno, hkrati pa opozoril na prometno črno točko pri Erhatičevih. Da so za nastale razmere krivi na mi­nistrstvu, je prepričan kidričevski sve­tnik Milan Fideršek iz Zgornjih Jablan: “Ko ste začeli ljudem odgovarjati, da bi morda bilo mogoče cesto umestiti ob železniško progo, je završalo, zdaj te naše težave politiki izrabljajo za nete­nje političnih nesoglasij in naloga vas, ki ste vse skupaj zakuhali, je, da situ­acijo tudi rešite. V dobro ene in druge strani vasi.” Krivdo za spore, je prepri­čan svetnik Andrej Napast, je iskati v Ljubljani in v različnih birojih, ki so po sprejetju DPN morali cesto umestiti v prostor. “Ko ste oktobra lani na občino poslali dopis, iz katerega je bilo razbra­ti, da je mogoča tudi druga trasa ceste, se je začelo, kako naj se zdaj mi odlo­čimo, te druge variante pred leti sploh ni bilo v igri,” je opozarjal Napast, sve­tnik Marko Perger pa ugotavljal, da so “stvari ušle z vajeti” in bo del vasi Pongrce v vsakem primeru oškodo­van. “V času sprejemanja DPN nam je bilo rečeno, da gradnja ceste ob že­leznici ni mogoča zaradi predvide­ne gradnje drugega tira, zakaj je zdaj nekdo na dan privlekel možnost, ki pa je, kot pravite, ni mogoče uresni­čiti,” je spraševal Jože Medved, Sta­nislav Lampič pa predlagal, da se pri Rojkovih projektanti odločijo za kar največji mogoči odmik od hiše. “Naš namen resnično ni bil skregati kra­jane. DPN je sprejela vlada in tega ne morete kar tako spreminjati, zato se je resnično edino pametno pogovar­jati, kaj je največ mogoče narediti v nastali situaciji;’ je med vročo debato opozarjal Jurkovič, Dušan Ogrizek iz družbe Lineal pa poudaril, daje obsto­ječa cesta Rojkovim bliže, kot bo na­črtovana nova obvozna pot, ki se bo njihovemu zemljišču resnično povsem približala lena vogalu, v ovinku.

Zgodile so se napake

Razmišljanja o tem, kaj je mogoče in kaj ne, je prekinil Rajko Sterguljc iz Urbisa: “Nekaj je tehnično in nekaj postopkovno izvedljivo. Vaš občinski svet lahko poda pobudo za spremembe, a dejstvo je, da so se napake doga­jale pri izdaji gradbenega dovoljenja družini Rojko. Kdo in zakaj je ravnal, kot je, ni stvar današnjega pogovora, a zame ostaja odprto vprašanje, kako je upravna enota izdala soglasje za gra­dnjo brez soglasja Slovenskih železnic, saj gre za gradnjo znotraj njihovega 200-metrskega pasu.”

Kidričevski svetniki odločitve o tem, kje v Pongrcah naj poteka povezo­valna cesta, niso sprejeli, so pa sprejeli sklep o širini te, ki jo bo v predlagani širini menda še teže umestiti v pro­stor ob Rojkovih, postaviti bo treba še javno razsvetljavo in zgraditi podhod pod zdajšnjim železniškim prehodom.

Slavica Pičerko Peklar

Objavljeno v Večeru, v soboto, 1.2.2014

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2014020105998499

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava / Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava / Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava / Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava / Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: