Obvestilo lastnikom gozdov in zemljišč ob občinskih cestah in javnih poteh v občini

Žledolom,  ki smo mu bili priča konec januarja in v začetku februarja, je povzročil veliko škode v gozdovih in na posameznih drevesih tudi na območju naše občine.

Na podlagi ogleda cest ugotavljamo, da  na več odsekih  ležijo polomljene veje in podrta drevesa, ki segajo v prosti profil občinskih cest in s tem ovirajo normalen pretok vozil. Posledično  zaradi padlih dreves prihaja tudi do nepotrebnih zapletov pri izvajanju zimske službe.

Odlok o občinskih cestah v  občini prepoveduje ogrožanje občinske ceste in prometa na njej, in sicer; prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil. Prav tako  prepoveduje ob občinskih cestah postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati ob cesti les, opeko in drugi material, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost.

Zato pozivamo lastnike gozdov in grmičevja ob občinskih cestah, da odstranijo vse polomljene veje, podrta drevesa, ki visijo na cesto in predstavljajo nevarnost za ljudi in promet na njej. Prav tako se naj obrežejo krošnje dreves in grmičevja, ki segajo v varovalni pas in ki na kakršen koli način ovirajo normalen pretok prometa po občinskih cestah in izvajanje zimske službe.

Posek polomljenih in prevrnjenih dreves je izredno nevarno opravilo, zato priporočamo, da se lastniki nepremičnin za samostojno izvedbo sečnje odločijo le, če so za to usposobljeni oziroma najamejo usposobljene gozdne delavce.

Prav tako občane opozarjamo, naj se v naslednjih dneh izogibajo območij s podrtim in polomljenim drevjem zaradi nevarnosti padanja drevja in vej. V prihodnje naj se izogibajo tudi deloviščem s sečnjo in spravilom poškodovanega drevja.

Pozivamo vas, da odstranitev polomljenih vej ter posek drevja in grmičevja ob občinskih cestah izvršite takoj, ko bodo vremenske razmere to dopuščale, oziroma najkasneje do konca aprila 2014.

Pred morebitno sečnjo dreves je potrebno obvestiti pristojnega revirnega gozdarja Zavoda za gozdove RS.

Medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju bo po izteku roka opravljala inšpekcijske nadzore občinskih cest.

V primeru ugotovitve kršitev bo ukrepala v skladu z Odlokom o občinskih cestah.

Medobčinska inšpekcija       

Vir: http://www.kidricevo.si

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava / Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava / Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava / Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava / Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: