Država naj občino razglasi za degradirano območje

Vodja nestrankarskega gibanja Za Kidričevo Branko Štrucl je na četrtkovi tiskovni konferenci predstavil nekaj novih dej­stev in pisnih dokazil, ki naj bi govorila v prid njihovi zahtevi, da država razglasi občino Kidričevo za degradirano območje.

»Na direktoratu Ministrstva za okolje ugotavljajo, da so v občini Kidričevo tla onesna­žena, še bolj problematično pa je onesnaženje podtalnice. Zato menijo, da obstoječi po­datki dajejo jasen signal, da je treba za občino Kidričevo pripraviti podrobnejšo ana­lizo stanja okolja in celovit pregled nad obstoječimi pov­zročitelji onesnaženj, saj bo tako možno pripraviti ukrepe za sanacijo stanja in tudi nosilce izvajanja ukrepov. Na mini­strstvu zagotavljajo, da bodo upoštevali naše predloge in da bodo zaradi kompleksnosti problematike sklicali sesta­nek z vsemi relevantnimi de­ležniki, kjer bodo opredeljene nujne aktivnosti za pripravo vseh strokovnih izhodišč. Pri projektih okoljske problema­tike v občini pa bo sodelovala tudi naša strokovna komisija,« je povedal Štrucl.

Ob tem je zagotovil, da so vso dokumentacijo onesna­ževalcev, ki naj bi jih bilo v občini Kidričevo več kot de­set, pred kratkim posredovali Evropski komisiji za okolje ter generalnemu direktoratu EU za okolje. Ti naj bi jim zago­tovili, da naj bi bil ta primer razrešen do konca maja 2015, v tem času pa bodo pripravili zahtevke za motenje posesti in od vseh onesnaževalcev ter od države zahtevali vsakole­tno rento ali odškodnino. To naj bi namenili izključno za sanacijo stanja.

Kako lahko na de­gradiranem obmo­čju ustanavljajo ekoregijo?

Prav zaradi tega je za Štrucla moteče, da občina na degra­diranem območju ustanavlja ekoregijo: »Zanima nas, kaj poreče župan na ugotovitve ministrstva za okolje, saj trdi, da naše okolje ni onesnaženo. Celo za nekakšno ekoregijo se zavzemajo, kjer bi pridelo­vali ekološko pridelano hrano. Ti ljudje in podporniki projekta primerjajo majhno hribovito avstrijsko vas s 1400 prebivalci, sredi neokrnjene narave, z onesnaženo obči­no Kidričevo, kjer krajani že več desetletij živimo v zares onesnaženem okolju. Pri nas so vodnjaki prepolni tega rdečega blata, v katerem so rakotvorne spojine. Ti ljudje ne živijo v realnem svetu, saj na degradiranem območju ni mogoča ekološka pridelava hrane, zato v našem gibanju zahtevamo, da vse kompe­tence za podpise – po našem mnenju škodljivih pogodb – ki naj bi jih podpisali celo v času volilne kampanje, prepustijo novemu občinskemu svetu in županu. Prepričani smo namreč, da so ti projekti le v interesu kapitala, prepro­sti ljudje pa od njih ne bodo imeli nič,« je še dejal Štrucl, ob tem pa znova opozoril, da naj bi bili vodilni funkcionar­ji občine Kidričevo skupaj z županom vpeti tudi v več vrst korupcije, še posebej politič­ne korupcije, ki naj bi slonela na principu daj-dam.

Objavljeno v Štajerskem Tedniku, http://www.tednik.si/

Martin Ozmec

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: