5. Redna seja občinskega sveta

Četrtek, 26. 3. 2015, v sejni sobi Dvorca Sternthal

Dnevni red:

1. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in Poslovni načrt izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 3
2. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod
3. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju
– skrajšan postopek
4. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Kidričevo – skrajšan postopek
5. Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2014
6. Zaključni račun podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o. za leto 2014
7. DIIP Cesta Jablane
8. Predlogi odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo:
a. Predlog sklepa o prodaji nepremičnine, parc. št. 240/9, k.o. Cirkovce
b. Predlog sklepa o prodaji nepremičnine, parc. št. 838 k.o. Sp. Jablane
c. Predlog sklepa o prodaji nepremičnine, parc. št. *224, *225, k.o. Apače
d. Predlog sklepa o oddaji nepremičnine, parc. št. 448, k.o. Sp. Jablane v najem
e. Predlog sklepa o znižanju najemnine za poslovni prostor v Apačah
f. Predlog sklepa o sporazumni razveljavitvi prodajne pogodbe št. 478-9/2012
g. Predlog sklepa o prenosu v javno dobro
9. Sklep o višini subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo – oskrba s pitno vodo v občini Kidričevo
10. predlogi komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
a. predlog za imenovanje članov ustanovitelja v nadzorni svet Vzdrževanje in gradnje Kidričevo
b. predlog imenovanja članov v krajevni odbor Apače
c. predlog imenovanja članov v krajevni odbor Cirkovce
č. predlog imenovanja članov v krajevni odbor Jablane
d. predlog imenovanja članov v krajevni odbor Kidričevo
e. predlog imenovanja članov v krajevni odbor Kungota pri Ptuju
f. predlog imenovanja članov v krajevni odbor Lovrenc na Dravskem polju
g. predlog imenovanja članov v krajevni odbor Mihovce – Dragonja vas
h. predlog imenovanja članov v krajevni odbor Njiverce
i. predlog imenovanja članov v krajevni odbor Starošince
j. predlog imenovanja članov v krajevni odbor Stražgonjca – Gaj
k. predlog imenovanja članov v krajevni odbor Strnišče
11. Predlog podelitve občinskih priznanj
12. Vprašanja in pobude

Vir: http://www.kidricevo.si/

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: