Odgovori na vprašanja, podana na 6. redni seji občinskega sveta

Na 6. redni seji občinskega sveta Občine Kidričevo, ki je bila dne 21.5.2015 so bila podana vprašanja in pobude članov občinskega sveta.

Gospod Branko Valentan je povedal, da je vesel, da se bo naredila javna razsvetljava v Apačah. Predlagal je,da se čim prej uredijo tudi hidranti.

Ponovno je podal pobudo, da se v Gaju uredijo odplake skozi vas.

Odgovor: V kanal v Stražgonjci je speljana kanalizacija iz dela naselja Gaj. K sanaciji lahko pristopimo, ko bo Občina Slovenska Bistrica izgradila kanalizacijo, kar bo predvidoma do konca tega leta.

Gospod župan je povedal, da je že večkrat podal informacijo, da je popravilo hidranta stvar komunale.

Gospod Milan Strmšek je vprašal glede čistilne naprave v Apačah. V eni izmed številk Štajerskega tednika, je bilo zapisano, da čistilna naprava v Apačah ne deluje. Zanima ga, kaj se je dogajalo. Drugo ga znanima glede podvoza železnice v Jablanah. Pločnik je zgrajen znotraj cestišča, zato je cestišče oži.

Zanima ga, kako daleč smo s podpisi za cesto Pongrce – Šikole.

Četrto, v večjem dežju voda v Šikolah poplavlja cestišče za cesto v Pongrce in glavno cesto skozi Šikole.

Odgovor: Preverimo smo delovanje čistilne naprave in nismo zaznali napak pri delovanju. Prav tako se opravljajo redni monitoringi in prav tako ni zaznanih odstopanj.

Glede pločnikov pri podvozih je bil opravljen sestanek z nadzorom in investitorjem, ampak v tej fazi se projekt ne more več spreminjat (čakamo še na pisni odgovor).

Za vzporedno traktorsko pot imamo odprte še 3 parcele. Dve pripadata Skladu kmetijskih zemljišč (njihov odgovor še čakamo), ena fizični osebi iz Šikol.

Problem rešitve odvodnjavanja v Šikolah je mogoče rešit samo s fizičnim pregledom meteorne kanalizacije, za kar trenutno nimamo sredstev.

Gospod Marjan Petek je predlagal, da se v Apačah pregleda dom krajanov in kdaj se začne delati elektrika, saj se ta izklaplja.

Cesta, ki je asfaltirana proti njemu se je posedla in je veliko jam. Če je še garancija, se naj popravi pod garancijo.

Odgovor: V poletnih mesecih se bo uredila električna napeljava v domu.

Pozvali bomo izvajalca del, da čim prej sanira nastale posedke.

Gospod Stanislav Lampič je vprašal, glede na to, da bi se naj občinska uprava v juniju preselila, ga zanima, kaj bo s prostori bivše občine.

Kot drugo je prosil odbor za gospodarsko infrastrukturo, če so že določili prioriteto asfaltiranja in izgradnjo javne razsvetljave po občini in kje je možno videti.

Odgovor: Za prostore bivše občine bo v kratkem objavljen razpis.

Prioriteta asfaltiranja in izgradnja JR po občini je sledeča:

  1. javna pot PJ 665 511-dolžina 650m-širitev za okrog 1,5m – vrednost del 30.000 eurov
  2. nekategorizirana JP v Lovrencu-novogradnja dolžine 130m in javna razsvetljava-vrednost del 13.000 eurov
  3. cesta Njiverce pri zbirnem centru-novogradnja dolžine 100m in javna razsvetljava-vrednost del 13.125 eurov
  4. cesta Apače gmajna – obnova v dolžini 70m-vrednost del 8.000 eurov
  5. cesta JP 665 101 v Lovrencu-preplastitev v dolžini 270 in položitev elektro vodov v zemljo ter izvedba javne razsvetljave-vrednost del 18.900 eurov

Gospod Slavko Krajnc, je vprašal kako daleč je s projektom pogodbene pošte v Lovrencu na Dr. polju.

Drugo ga zanima, kdaj se bo začela košnja trave ob cesti.

Odgovor: Gospod župan je povedal, da kar se tiče pogodbene pošte, so bili interesenti.

Košnja trave se je začela danes.

Gospa Nuša Ferenčič je vprašala, kako je z zemljiščem pri igrišču v Lovrencu.

Odgovor: Gospod župan je povedal, da je ureditev tega zemljišča bilo prijavljeno na Fundacijo za šport, in po neuradnih informacijah so na razpisu uspeli.

Vir: http://www.kidricevo.si

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: