Načrt dela krajevnih odborov za obdobje 2015-2018

Krajevni odbor Mihovce-Dragonja vas:

– obnova fasade na cerkvi v Mihovcah v sodelovanju z občani,
– razširitev ovinka v Mihovcah pri hišni številki 59,
– asfaltiranje ceste od Vaškega doma Mihovce do Potočnika (cca. 80m),
– preplastitev ceste od Medved Maksa proti Lenki oz. cesti Mihovce – Cirkovce,
– ureditev javne razsvetljave v križišču od Lenke navznoter,
– ponovna postavitev mejnikov na cesti Mihovce-Cirkovce in Mihovce-Lovrenc (mejniki so bili z gradacijo odkopani in jih je potrebno ponovno postaviti).

Krajevni odbor Kidričevo:

– omejitev hitrosti na Mladinski ulici od tržnice proti Kajuhovi ulici,
– odstranitev nevarnih dreves in zasaditev novih,
– popravilo rolet na Dvorani Kidričevo,
– ureditev parkov pred bloki – obnova oz. postavitev klopi,
– obnova javne razsvetljave,
– zagotovitev parkirišč po naselju Kidričevo,
– postavitev plastičnega ležečega policaja pri Mladinski ulici 6 na poti v park,
– umestitev prehoda čez cesto pri novem zdravstvenem domu,
– postavitev gugalnice z zaščito pred padcem za otroke starosti od enega do treh let v parku Mladosti.

Krajevni odbor Jablane:

– ureditev krožišča v Jablanah za umiritev prometa,
– ureditev jaška pri Kajzerju,
– položitev optike do kmečkega turizma,
– razširitev ceste od starega križa do železniške postaje,
– ureditev javne razsvetljave v Jablanah,
– obnovitev igral v Jablanah,
– postavitev ograje ob igrišču v Jablanah,
– razširitev ceste od Medveda do gasilskega doma,
– ureditev odvodnjavanja na ovinku levo za Sp. Jablane (pri Korezu),
– ureditev ceste proti Serdinšeku (na meji med Zg. in Sp. Jablanami),
– ureditev (asfaltiranje) ceste proti Kolenkotu (poškodovanje ceste zaradi kanalizacije),
– krpanje lukenj na cesti od železniške postaje do križnega znamenja.

Krajevni odbor Strnišče:

– asfaltiranje ceste v Strnišču od hišne št. 17 naprej (4 hiše),
– ureditev kanalizacije pri Nevenki Ivančič in naprej,
– obnova javne razsvetljave,
– ureditev pešpoti od stare postaje do dvorca Sternthal,
– ureditev lastništva športnega parka v Strnišču,
– ureditev trim steze,
– postavitev prometnega znaka za slepo ulico.

Krajevni odbor Cirkovce:

– obnova cest po izgradnji podvoza – obe vpadnici v Cirkovce,
– razširitev ceste od krožišča do kapele,
– ureditev sprehajalne poti do potoka,
– izgradnja novega mostu,
– vzdrževanje poljskih cest,
– gradiranje poljskih cest,
– redno vzdrževanje novega trga in krožišča,
– sodelovanje krajevnega odbora in občanov pri prireditvah (postavitev prvomajskega drevesa, postavitev hišk in odra (24. maj – binkoštno jutro v organizaciji PD Cirkovce), 2016. leta – 85. obletnica folklornega društva PD Cirkovce, …),
– ureditev muzeja za 85. obletnico folklore PD Cirkovce,
– postavitev skulpture za 85. obletnico folklore PD Cirkovce,
– postavitev protihrupne ograje ob železniški postaji,
– ureditev ceste ob železniški postaji,
– vzpostavitev panoramskega pogleda Cirkovc na internetni strani (kamera) – t.i. Lifestream.

Krajevni odbor Kungota pri Ptuju:

ureditev prečrpališča v Kungoti pri Ptuju,
ureditev trga v centru Kungote pri Ptuju,
– postavitev ograje okrog igral,
– zamenjava oken v domu krajanov Kungota pri Ptuju,
– ureditev kostanjevega drevoreda – zasaditev dreves,
– položitev elektrike v zemljo,
– ureditev javne razsvetljave v Kungoti pri Ptuju,
– pleskanje doma krajanov Kungota pri Ptuju,
– montiranje žlebov na cerkvi v Kungoti pri Ptuju (kraja treh žlebov),
– ureditev posedanja kanalizacijskih jaškov pri Mohorku.

Krajevni odbor Njiverce:

– položitev električnih kablov v zemljo in ureditev javne razsvetljave po ulici Cesta v Njiverce,
– položitev električnih kablov (in drugih) v zemljo, ureditev javne razsvetljave in nova asfaltna preplastitev ceste po ulici Cesta na Hajdino,
– izgradnja asfaltirane ceste in ureditev javne razsvetljave – parc. št. 884/9 k.o. Gerečja vas pri zbirnem centru Kidričevo,
– izgradnja kanalizacije oz. čistilne naprave za hiše Oršulić, Burjan, Podgoršek (Ob železnici).

Krajevni odbor Stražgonjca-Gaj:

– preplastitev ceste od krožišča v Stražgonjci (od Goričana) proti Gorici,
– pregled vseh cest, ki jih je poškodovala Komunala Slovenska Bistrica,
– ureditev kanalizacije od mosta proti Sp. Gaju,
– ureditev javne razsvetljave od mosta proti Sp. Gaju,
– obnova strešne kritine na vaškem domu v Stražgonjci,
– ureditev kužnega znamenja pred mostom,
– ureditev ceste med kapelo in Levo,
– poravnava dveh dvignjenih jaškov na pešpoti v Sp. Gaju pri ge. Modec (od avtobusne postaje proti Finguštu).

Krajevni odbor Apače:

– ureditev cestišča proti Lancovi vasi,
– ureditev avtobusnega prevoza za prevoz otrok v šolo po cesti proti Selam,
– večkratna postavitev radarja za omejitev hitrosti od Robiča do Širovnika,
– obnova elektrike v Domu krajanov Apače,
– ureditev javne razsvetljave v smeri proti Trnovcu,
– ureditev kanalizacije (kjer manjka),
– ureditev javne razsvetljave pri Colnariču v smeri Kolarov kot,
– ureditev ceste od kapele do gmajne,
– ponovna postavitev hidrantov (povoženi hidranti),
– postavitev svetlobnih tabel za omejitev hitrosti (Vozite prehitro!),
– postavitev prometnega znaka za prepoved tovornega prometa nad 5 oz. 8 ton na cesti od Lancove vasi proti Apačam,
– ureditev kanalizacije na Tovarniški oz. Lovrenški cesti.

Krajevni odbor Starošince:

– ureditev kanalizacije v Starošincah,
– elektrifikacija,
– razširitev vodovoda,
– ureditev javne razsvetljave,
– položitev optike,
– ureditev pešpoti od Žitnika do GD,
– ureditev varne pešpoti v Starošincah ter zasaditev dreves,
– zasaditev okrasnega drevja za protivetrno zaščito vasi (zmanjšanje kvalitete življenja zaradi vetra – izsuševanje in odnašanje zemlje),
– razširitev ceste (ozko grlo – zmanjšana varnost v prometu) Čelofiga – Frangež,
– razširitev ceste (Čelofiga – Frangež speljati do meje z Občino Starše) – malo naprej od piramide,
– ureditev sicer že sanirane jame (črpanje iz nje za zalivanje ni mogoče, je pa govora o drugih možnostih, ki jih bo KO Starošince pripravil v najkrajšem možnem času).

Krajevni odbor Lovrenc na Dr. polju:

– zamaknitev ceste za ureditev avtobusne postaje v Pleterjah,
– naris talnih označb na pešpoti v Pleterjah glede prepovedi vožnje kolesarjev,
– ureditev centra Lovrenca na Dr. polju,
– ureditev zemljišča za nogometnim igriščem v Lovrencu na Dr. polju,
– obnova javne razsvetljave,
– ureditev ceste od Pleterj do Lovrenca na Dr. polju,
– odstranitev delovnega stroja v Župečji vasi,
– ureditev športnega igrišča v Pleterjah,
– razširitev ceste v Sp. Pleterjah,
– ureditev športnega parka (nekdanji tenis prostor),
– asfaltiranje ceste do Menonija,
– asfaltiranje ceste do Koreza,
– asfaltiranje ceste z javno razsvetljavo do Kosa,
– asfaltiranje ceste za Serdinšekom,
– preplastitev t.i. Sarajeva,
– izgradnja individualnih čistilnih naprav v Lovrencu na Dr. polju,
– razširitev ceste pri Medvedovih,
– ureditev ceste od Soršaka naprej – vojaška vozila naredila jarke,
– ureditev vodovoda do Fuksa,
– ureditev meteornih vod od kapele proti Rezarju,
– preplastitev ceste proti transformatorju v Župečji vasi,
– ureditev javne razsvetljave proti Pšajdu,
– ureditev javne razsvetljave v Zg. Pleterjah pri Gajštu,
– preplastitev ceste od kapele v spodnjem Lovrencu na Dravskem polju (od Lamperger Anice) do glavne ceste.

Krajevni odbor Pongrce:

– zaradi poplavne ogroženosti stanovanjskih objektov v Pongrcah od železnice do kapele v Pongrcah je potrebno povečati presek cevi na mostu pri kapeli iz sedanjega premera 120 cm na najmanj 140 cm, kolikor je sicer predpisan najmanjši presek za ta potok. S cevmi premera 140 cm so narejeni vsi drugi propusti od železnice do kapele, mostovi na tej relaciji pa so še precej večjega preseka,
– sprememba imena vasi iz Pongrc v staro uveljavljeno ime Pongerce (kot je razvidno iz starih dokumentov in zgodovinskih zapisov o vasi Pongerce),
– ureditev pločnikov skozi vas (predlog, da se razširi cestišče za širino pločnika; ta se potem z pasom trave loči od cestišča),
– postavitev klopi in posaditev sadnega drevja na novi sprehajalni poti na cesti od Pongrc proti Šikolam.

Vir: http://www.kidricevo.si

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: