Stari dom v nova stanovanja

Nekdanji zdravstveni dom v Kidričevem bo po celoviti rekonstrukciji ohranil videz, saj stoji v spomeniško zaščitenem območju, v njem pa bodo uredili 14 stanovanj, ki jih bodo namenili socialno ogroženim

Občina Kidričevo se je lotila obnove stavbe starega zdravstvenega doma, ki je od lanske pomladi sameval. Občina je namreč skupaj z Zdravstvenim domom Ptuj in zasebnim partnerjem poskrbela za novega, kjer so v pritličju sodobni prostori, namenjeni zdravstveni dejavnosti in dejavnosti fizioterapije, v nadstropju pa stanovanja. In kaj bo sedaj v stari stavbi?

Manjša stanovanja

Uredili bodo stanovanja, dnevni center za starejše, svoje prostore pa bo dobila tudi tukajšnja organizacija Rdečega križa. Kot pojasnjuje Mojca Meško s ki­dričevske občine bo gradnja, kot najugodnejši ponudnik je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje Markomark s Pobrežja, potekala fazno: “Najprej se bo začela ureditev skupnih prostorov s kletjo, ureditev pritličja in sanacija enega od obstoječih stanovanj v prvem nadstropju stavbe. V nadaljevanju bo potrebno urediti stanovanja v prvem in drugem nadstropju, v zadnji fazi pa bo stavba tudi energetsko obnovljena oziroma zaščitena.” Vrednost celotne rekonstrukcije starega zdravstvene­ga doma znaša 621 tisoč evrov, kar je toliko kot je občina v preteklosti na­menila za gradnjo novega zdravstvenega doma, izvajalec dela pa mora z deli končati konec avgusta 2016.

Kot razlaga Damjan Napast, di­rektor občinske uprave v Kidričevem bodo obstoječi poslovno stanovanjski objekt preuredili v manjše stanovanj­ske enote.

“Neto tlorisna površina objek­ta je dobrih tisoč kvadratnih metrov. Večino tega prostora bomo namenili za stanovanja, saj borno v pritličju ure­dili pet manjših bivalnih enot, ki bodo namenjene začasnemu reševanju sta­novanjskih potreb socialno ogroženih ljudi, tam bosta tudi pisarna Rdečega križa in pa večnamenski prostor za druženje starejših in socialno ogrože­nih. V prvem nadstropju bo v preno­vljeni stavbi kar sedem stanovanj, v drugem nadstropju še dve. Eno stano­vanje v tem delu stavbe je že naseljeno in se vanj ne bo posegalo, drugo, večje stanovanje, pa bomo obnovili,” napoveduje Meškova, ki dodaja, da pod­strešja ne bodo spreminjali in bo ostalo tudi po rekonstrukciji neizkoriščeno.

Na zunaj bo enak kot doslej

Ker gre v tem kidričevskem primeru rekonstrukcije starega bloka za objekt, ki se nahaja v spomeniško zaščitenem območju stavbe konstrukcijsko in ar­hitekturno ne bodo spreminjali, tako da bo njena zunanja podoba v celoti ohranjena. “Stari zdravstveni dom je del tako imenovane socialne gradnje iz petdesetih let prejšnjega stoletja in se nahaja znotraj spomeniško varo­vanega območja Kidričevega. Tudi z energetsko obnovo, ki zajema popol­no menjavo obstoječega stavbnega po­hištva, bomo videz stavbe, vključno z obnovljenim in novim funkcionalnim vhodom, ohranili;’ dodaja Anton Le­skovar, župan občine Kidričevo. Meni, da so z zdajšnjo rekonstrukcijo starega zdravstvenega doma prisluhnili potre­bam okolja in starejših, stanovanja, ki jih bodo uredili, pa bodo še kako do­brodošla v primerih deložacij, ko je potrebno občanom hitro pomagati.

Slavica Pičerko Peklar

Objavljeno v Večeru, v sredo, 9.9.2015

Vir: http://www.vecer.com/clanek/201509096140806

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: