Analize tal in podtalnice v Kidričevem

Ministrstvo za okolje in prostor prisluhnilo kidričevski civilni iniciativi, kar pomeni, da bodo na več lokacijah opravljene kemijske analize tal

“Na nedavnem sestanku s predstavniki ministrstva za okolje in prostor nas je direktorica direktorata za okolje, mag. Tanja Bolte, seznanila z odločitvijo, da bo ministrstvo financiralo vzorčenje tal in opravilo predlagane kemijske analize na več različnih lokacijah v občini Kidričevo. Mi smo že pohiteli, izbrali lokacije vzorčenj in pridobili soglasja od lastnikov teh zemljišč, saj tako občina kot dva zaseb­na lastnika zemljišč soglašata z našo pobudo. Na vzorčenju pa bodo priso­tni tudi naši člani,” je te dni zadovoljen Branko Štrucl, vodja Gibanja Za Kidri­čevo. Dodaja, da bo dr. Janja Turšič iz Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) pridobila podatke iz leta 2005, ko je Biotehniška fakulteta iz Ljubljane opravljala analize takrat vidno posu­šenega borovega gozda in so bile njive tako onesnažene, da so kmetje morali silažo s teh njiv takoj uničiti.

“Za vzorčenje tal na lokacijah v okolici šol in vrtcev smo se odloči­li predvsem zaradi naših otrok, ki so že danes ogroženi zaradi onesnaže­nosti, saj vemo, da so zaradi preveli­ke koncentracije trdnih delcev PM1O, ki so prisotni v zraku, bolj izpostavlje­ni strupenim snovem kot odrasli. Zato smo se v gibanju odločili, da od šestih vzorčenj tal naredimo štiri analize tam, kjer so naši otroci vsakodnevno prisotni, to je pri osnovnih šolah Ki­dričevo in Cirkovce, v neposredni bli­žini podružnične šole v Lovrencu na Dravskem polju ter v gramoznici Str­nišče, kjer je občina postavila učilnico v naravi, in to brez vsakršnih okolje­varstvenih analiz,” razlaga Štrucl. Po­udarja, da se bodo v gibanju še naprej zavzemali tudi za odstranitev centra nevarnih odpadkov v Kidričevem, saj jih k temu ne nazadnje zavezuje tudi 505 podpisnikov peticije.

“Sestanka na ministrstvu za okolje sta se udeležila vodja Gibanja Za Ki­dričevo Branko Štrucl in članica Sil­vestra Klemenčič. Naš dogovor je, da gibanje ministrstvu posreduje po­datke o lokacijah vzorčenja in prido­bi soglasja lastnikov, da take raziskave dovolijo opraviti. Ministrstvo bo fi­nanciralo opravljene analize tal, člani civilne iniciative pa bodo prisostvo­vali samim raziskavam, ki jih bosta izvedli dve slovenski instituciji,” po­jasnjujejo na ministrstvu za okolje. Dodajajo, da bo ARSO pridobil tudi informacije glede vzorčenja podtal­nice in vode iz vodnjakov na območju občine Kidričevo.

“Na zahtevo Gibanja Za Kidriče­vo je naša občina v začetku septem­bra izdala soglasje za vzorčenje tal v soseščini osnovnih šol in gramozni­ci Strnišče, kjer smo pred leti uredi­li učilnico v naravi,” dodaja Damjan Napast, direktor občinske uprave v občini Kidričevo, ki tako podpira napore civilne iniciative, da prebival­ci širšega območja Kidričevega izvedo, v kakšnem okolju živijo.

Slavica Pičerko Peklar

Objavljeno v Večeru, v torek, 15.9.2015

Vir: http://www.vecer.com/clanek/201509156142324

One Response to Analize tal in podtalnice v Kidričevem

  1. […] iniciative Za Kidričevo, ki se zavzema za razglasitev občine kot degradiranega območja: https://sterntal.wordpress.com/2015/09/15/analize-tal-in-podtalnice-v-kidricevem/, 24.2.2016. [25] Občina je za delovanje društva namenila 13000€. Vir: […]

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: