Z lokalnimi izdelki na trgovske police

Župana Starš Bojan Kirbiš in Kidričevega Anton Leskovar sta februarja z avstrijskimi župani podpisala partnersko pogodbo o sodelovanju Ekoregije Ravno polje z Ekoregijo Kaindorf.

Občini sta v aktivnostih av­strijske ekoregije zaznali priložnost za prenos dobre prakse v domače okolje, tako se je usta­novilo društvo Ekoregija Ravno polje. Ekoregija je s podpisom partnerskega sporazuma dobila strokovno podporo in dovolje­nje, da se projekte avstrijske eko­regije izvede tudi pri nas. Obe občini sta v svojem proračunu za delovanje ekoregije predvideli dva evra na občana, kar skupaj znese približno 20.000 evrov.

Že lani je ekoregija pripravila dve aktivnosti, in sicer predava­nje o izboljšanju humusne se­stave tal in njegovih pozitivnih učinkih ter študijski izlet v Eko­regijo Kaindorf z ogledi dobrih praks.

Letos tudi nakup e-skuterjev

»Letos so predvidene aktivno­sti na področju e-mobilnosti, to­rej postavitev e-polnilnic, nakup e-skuterjev, morda tudi kakšnega e-vozila, in povečanje dostopno­sti do proizvodov lokalnih proizvajalcev za potrošnike v večjih trgovinah, to pomeni, da bi bile police z domačimi proizvodi, povratno embalažo, spodbujali borno opuščanje plastičnih vreč in nadomeščanje teh z vrečami iz obnovljivih materialov,« je aktivnosti predstavil Alexander S. Goljevšček iz društva Ekore­gija Ravno polje. Dodal je, da je osnovni cilj ekoregije dvig zavesti o osebni odgovornosti sleherne občanke in občana za trajnostno naravnano življenje in ustvarjanje dohodka v lokal­nem okolju.

Eden izmed pomembnejših projektov, glede na intenzivnost kmetijstva na tem območju, bo spodbuditi kmete k obnovi humusne sestave tal. Torej da se kmetovalce izobrazi o ustre­znem gnojenju, zmanjšanju števila invazivnih posegov v kmetijsko zemljišče, ozelenitvi kmetijskih površin s postopnim odpravljanjem monokultur. V av­strijski ekoregiji so že vidni prvi rezultati ukrepa, od leta 2007 do 2012 se je število strojnih ur zmanjšalo za 50 %, še večje je bilo zmanjšanje porabe goriva. Pri pridelavi žit so popolnoma opustili uporabo pesticidov in dosegli večji pridelek. Humus v zemlji pa so uspeli povečati s 3 % na 5-6 %. Vse navedene spremembe pa Ekoregija preko svojih programov tudi finančno podpira in tako dodatno spod­buja kmetovalce k pozitivnim spremembam, je povedal Golje­všček.

Seveda pa se dejavnost eko­regije pri kmetijstvu ne ustavi. Tako se v okviru mobilnosti spodbuja razvoj kolesarskih mrež in prehod na vozila na elek­trični pogon. Na področju ogre­vanja za prebivalce pripravljajo izračune in projekte sanacije ob­stoječih stanovanjskih objektov, prav tako pa si prizadevajo ener­getsko učinkovite sisteme javne razsvetljave, ob tem jih ponoči tudi izklapljajo in s tem dosegajo prihranke v višini 60 %.

In kje naj bi Ekoregija dobila sredstva za izvedbo projektov? Kot je povedal kidričevski žu­pan, morajo del denarja za de­lovanje ekoregije prispevati ob­čine, sicer pa se bodo osredoto­čili na pridobivanje evropskega denarja, tudi s povezovanjem z madžarsko, hrvaško in avstrijsko ekoregijo.

Objavljeno v Štajerskem tedniku, v torek, 16.2.2016

Mojca Vtič

Vir: http://www.tednik.si/

One Response to Z lokalnimi izdelki na trgovske police

  1. […] 24.2.2016. [20] Poročilo o podpisu v Štajerskem tedniku: https://sterntal.wordpress.com/2016/02/23/z-lokalnimi-izdelki-na-trgovske-police/, 24.2.2016, in v Kleine Zeitung: Neue Kooperation verbessert das Klima […]

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: