Župečani končno dobili prostor za druženje

30 septembra, 2019

Med prebivalci Župečje vasi so se v zadnjih letih pojavljala številna vprašanja in težave, saj smo kljub majhnosti potrebovali prostor za druženje. Problem je nastal  predvsem pred volitvami, ob postavitvi majskega drevesa ter ob organizaciji tradicionalnega Žegnanja konjev. Občina Kidričevo nam je obljubila finančna sredstva in dovoljenja, celotno postavitev in delo pa smo Župečani izvedli sami.

Z delom smo začeli konec februarja, ko smo pripravili temelje za našo brunarico in vse potrebno, da smo 2. marca že lahko postavili lesen skelet brunarice ter pokrili streho. Nadaljevali smo z namestitvijo zunanjega opaža (brune) in montažo stavbnega pohištva. Zadnji teden marca pa smo že napeljali elektriko in vodovod, končali z izravnavo sten in stropa, uredili okolico in položili tlakovce ter pričeli s polaganjem keramike. V začetku aprila smo brunarico prebarvali in uredili notranje prostore, tako da smo konec aprila, ko je v Župečji vasi potekal blagoslov konjev, lahko brunarico že prvič koristili. Brunarica, velikosti 40 m², je sestavljena iz sejne sobe in kuhinje, sanitarij, skladišča ter pokrite terase.

Uradno otvoritev in predajo ključa smo 30. junija 2019 združili skupaj s praznikom svetega Rešnjega telesa in krvi ter tradicionalno telovsko procesijo okoli vasi. Na uradni otvoritvi je gospod župnik brunarico najprej blagoslovil, nato pa je sledil kratek kulturni program, beseda gostov in okrepčilo, ki so ga pripravile vaške gospodinje.

Vaščani se zahvaljujemo županu in Občini Kidričevo, ki je prisluhnila vsem našim željam in predlogom ter nam omogočila izvedbo tega projekta. Prav tako se zahvaljujemo tistim Župečanom, ki so nesebično darovali svoj čas, energijo in voljo ter se od jutra do večera trudili, da se lahko danes ponosno pohvalimo in se skupaj družimo v  novi vaški brunarici, kjer snujemo načrte in ideje za prihodnost.

Monika Predikaka

Vir: https://www.mojaobcina.si/kidricevo/novice/obvestila/ostalo/zupecani-koncno-dobili-prostor-za-druzenje.html


Urejajo vaški prostor

17 aprila, 2019

Krajani Župečje vasi v občini Kidričevo v središču kraja urejajo pokrit leseni prostor velikosti 40 m2. Zadnjo soboto v marcu so okrog objekta polagali tlakovce in posejali travo.

Župečja vas je edino naselje v občini Kidričevo, kjer nimajo gasilskega, pa tudi ne vaškega ali kulturnega doma. Ker so v minulih dveh letih imeli težavo najti prostor za izvedbo volitev, so se s pomočjo občine Kidričevo lotili gradnje lesenega objekta, ki bo služil kraju. V objektu bodo sejna soba, priročna kuhinja, sanitarije in pokrita terasa. Urejajo ga na vaški gmajni v bližini cerkve. Nakup materiala za gradnjo financira občina (okoli 25.000 evrov), za izvedbo del so poskrbeli krajani sami. Objekt so postavili v mesecu dni. Ta čas se gradnja bliža h koncu, predvidoma bo končana še v tem mesecu. Objekt so v prvi vrsti zgradili zato, da bo v njem volišče.

Več v Štajerskem Tedniku

Vir: https://www.tednik.si/druzba/15209-zupecja-vas-urejajo-vaski-prostor

Mojca Zemljarič


18. žegnanje konj

20 maja, 2015

Župečja vas, 2015

Posnetek žegnanja konj iz dne 26.4.2015, Župečja vas

Produkcija: Ravno polje TV

Vir: http://www.kidricevo.si/


17. žegnanje konj v Župečji vasi

21 avgusta, 2014

Vir: http://www.kidricevo.si


Po komasacijah težave s poljskimi potmi

23 julija, 2014

Na območju občine Kidričevo so izvedli komasacije na 1700 hektarjih kmetijskih zemljišč, zdaj preglavice z (ne)urejenimi poljskimi potmi

“Glejte, tisti na občini, ki načrtujejo gradnjo poljskih poti na komasacijskem območju Dravskega polja na območju katastrskih občin Pleterje, Župečja vas in Lovrenc, najverjetneje sploh niso šli na teren, saj bi sicer tudi sami videli, kje in kako je te ceste, ki vodijo naše kmetovalce do njihovih polj, treba urediti. Tako pa se zdaj dogaja, da se sicer po uspešno izvedenih komasacijah do svojih njiv vozimo po popolnoma neurejenih poteh. Z avtomobili po teh z visoko travo zaraščenih cestah, ki že ob prvem dežju postanejo popolnoma neprevozne, blatne, sploh ni mogoče. Je pa treba vedeti, da kmetje ne gremo na njive vedno le s traktorji, občasno je treba tja iti zgolj pogledat, kako posajeno raste, a z avtomobili preprosto ne gre, peš ali s kolesi je predaleč,” je povedal Franc Planinšek, predsednik odbora za kmetijstvo v občini Kidričevo. S svojim nestrinjanjem s predlaganimi agromelioracijami na območju Dravsko polje III je razburil občinsko vodstvo, sam pa je prepričan, da bi lahko ureditev poljskih poti na območju izvedenih komasacij bolje načrtovali in za njihovo izvedbo dobili tudi več državnega in evropskega denarja.

“Še danes ne morem razumeti, kako smo pred leti spustili iz rok več kot 100.000 evrov, ki smo jih že dobili za ureditev prvega dela poljskih poti, zdaj bomo ob 30.000 evrov nepovratnih evropskih sredstev sklada za razvoj podeželja, čeprav sem prepričan, da bi lahko odgovornim v državi in Evropi z umnim načrtovanjem dokazali, da vse te ceste na komasacijskem območju potrebujemo. Z zapiranjem nekaterih železniških prehodov dobiva namreč kar nekaj poljskih poti pomembnejšo vlogo. Res je, da je nekaj teh na 1700 hektarjev velikem območju komasacij dobro urejenih, v glavnem pa gre za slabo urejene in vzdrževane poljske poti, mnoge od teh po opravljeni zložbi zemljišč še sploh niso bile urejene, za vsaj minimalno prevoznost teh pa skrbimo kar lastniki zemljišč sami,” razlaga Planinšek in dodaja, da je nekaj cest na območju komasacijskih območjih Dravsko polje I in Dravsko polje II vendarle urejenih, kot je treba, so dovolj široke tudi za večje kmetijske stroje in primerno gramozirane. “Moti me, ker našega odbora ne kličejo na skupne sestanke, mi nimamo možnosti sodelovati pri snovanju občinskih projektov, ki so vezani na kmetijstvo, zato pa potem nastajajo nejasnosti,” omenja eden večjih kmetovalcev v občini Kidričevo.

»Komasacija Dravsko polje III je bila izvedena na 575 hektarjih, obe prejšnji komasaciji pa obsegata skupaj dobrih 1100 hektarjev, na tem območju so poljske poti že urejene. Agromelioracija Dravsko polje III je bila razdeljena na dve fazi, zdajšnja druga faza zajema agromelioracijska dela in poljske poti, ki jih na prvo fazo nismo mogli prijaviti, ker občina še ni bila lastnica poljskih poti. Odločba o novi razdelitvi je bila izdana šele v marcu letos, iz projekta pa so bila izvzeta ze­mljišča, ki niso upravičena do sofi­nanciranja. To so zemljišča z območja obvoznice in kategorizirane poljske ceste. Skupna dolžina poljskih poti, ki smo jih uredili v prvi fazi, je skoraj devet kilometrov, pred nami je še ure­janje skoraj štirih kilometrov poljskih poti,« razlaga Damjan Napast, direktor občinske uprave Kidričevo, in dodaja, da so si s člani občinskega odbora na kmetijstvo že lani, ko so se začele pri­prave za pridobivanje soglasij, ogleda­li teren in popisali ceste, ki so potrebe obnove, in da nesoglasij zato pač niso pričakovali.

Kmalu urejene vse poljske ceste

“Za nami je ureditev poljskih poti na komasacijskem območju Dravskega polja I in II. Skupna vrednost te investicije je bila dobrih 170.000 evrov, večino investicijskega denarja smo prejeli iz državnih oziroma evropskih skladov, kot občina smo prispevali zgolj 30.000 evrov, kar je bilo dovolj za plačilo davka na dodano vrednost. Ureditev dostopnih poti na komasacijskem območju Dravsko polje III naj bi stala 103.000 evrov, vendar smo zdaj, po pregledu projekta ministrstva za kmetijstvo in okolje, projekt nekoliko zmanjšali in izvzeli ureditev nekaterih poljskih poti, tudi tisto ob načrtovani obvozni cesti skozi Kidričevo. Vrednost načrtovanih del je tako 73.000 evrov, a bomo s tem denarjem uredili vse ceste, ki jih naši kmetje potrebujejo za dostop do svojih polj,” razlaga Mojca Meško s kidričevske občine in dodaja, da pred leti niso iz rok spustili 100.000 evrov, pač pa je izbrani izvajalec del vse načrtovano opravil za manj denarja.

Objavljeno v Večeru, v sredo, 23.7.2014

Slavica Pičerko Peklar

Vir: http://nov.vecer.com/clanek.aspx?id=201407236046070


16. Žegnanje konj v Župečji vasi

13 maja, 2013

15. žegnanje konjev v Župečji vasi

18 maja, 2012

22.4.2012

Vir: http://vimeo.com/kidricevo