Medved kidričevski svetnik

10 decembra, 2018

Na enem od volišč, v Stražgojnci, je prišlo do napake pri vpisu glasov. Občinska volilna komisija se je odločila za ponovno štetje glasovnic in ugotovila, da je Anton Medved upravičeno vložil ugovor.

V 17-članskem občinskem svetu občine Kidričevo bo prihodnja štiri leta Anton Medved, SLS, iz Stražgonjce, je na današnji konstitutivni seji sveta odločilo šestnajst svetnikov in tako sledilo ugotovitvam občinske volilne komisije, da je imenovani svetnik tisti, ki mu z 58 prejetimi glasovi volivcev pripada svetniško mesto. Kot smo že poročali, se je izkazalo, da so na volišču v Stražgonjci, kjer je volilnemu odboru predsedovala članica SLS, 35 preferenčnih glasov narobe pripisali kandidatki Nini Jakolič, prav tako članici SLS, v občinski svet pa se je tako po prvih zbranih rezultatih lokalnih volitev uvrstil njihov strankarski kolega Jožef Smolinger z 49 glasovi volivcev. Medved je napako opazil, ko je videl oba zapisnika volilnega odbora in je na enem omenjenih 35 glasov zapisanih ob njegovem imenu, na drugem pa ob imenu kandidatke, ki je bila zapisana takoj za njim. S svojo ugotovitvijo je Medved seznanil občinsko volilno komisijo v Kidričevem, a ker je ugovor posredoval prepozno, so zdaj o njegovem mandatu odločali na prvi seji novoizvoljenega občinskega sveta.

Dan pred prvo sejo občinskega sveta v novi sestavi se je na izredni seji sestala tudi občinska volilna komisija, ki ji predseduje Natalija Horvat Medved, in člani so ugotovili, da je prišlo do napake v enem od zapisnikov. Odločili so se za ponovno štetje glasovnic in ugotovili, da je dovolj glasov za izvolitev v občinski svet prejel Anton Medved. “Ker iz obstoječih zapisnikov nismo mogli vedeti, kateri je pravilen, smo se odločili za ponovno štetje glasovnic, temu je prisostvoval tudi predstavnik liste SLS. In ugotovili smo, da je resnično prišlo do napake,” pravi Horvat Medvedova, ki je obenem občinsko vodstvo in svetnike pozvala, naj na prihodnjih volitvah skrbno premislijo, koga bodo imenovali v volilne odbore, saj so jih letos sestavili z veliko težavo, obenem pa predlagala, da naj izkoristijo možnost spremljanja volitev. Občino Kidričevo že tretji mandat vodi župan Anton Leskovar, SDS. Ta stranka ima v občinskem svetu tudi največ svetnikov, kar sedem, štiri svetnike ima SLS, tri NSi, dva SD in enega Desus. V občinskem svetu je osem novih svetnikov, šest je žensk.

Slavica Pičerko Peklar

Vir: https://www.vecer.com/medved-v-kidricevski-svetnik-6624922


Napaka volilnega odbora je Medveda skoraj prikrajšala za svetniški stolček

10 decembra, 2018

Volilna komisija na volišču v Stražgonjci je na dan volitev naredila napako pri zapisniku. Namesto da bi 35 preferenčnih glasov pripisala kandidatu Antonu Medvedu, je te glasove pripisala Nini Jakolič, ki je bila naslednja na listi SLS. To je za Medveda pomenilo, da se v občinski svet ne uvrsti. Kandidat je podal pritožbo na volilno komisijo, vendar je ni oddal v predvidenih rokih, zato so usodo njegovega mandata reševali na prvi, ustanovni seji.

Precej običajna in velikokrat ponovljena praksa volilnih odborov je bila na volišču v Stražgonjci tokrat opravljena površno. Ko so se na volilno nedeljo ob 19. uri vrata volišča zaprla, je tričlanska komisija preštela glasove in pripravila zapisnik v dveh izvodih. Pri tem se je zgodila napaka, in sicer je predsednica na enem od zapisnikov 35 preferenčnih glasov pripisala Antonu Medvedu, na drugem zapisniku pa kandidatki Nini Jakolič. Oba sta kandidirala na listi SLS. Medved je bil na listi na 8. mestu, Jakoličeva pa na 9. mestu. Ker sta bila zapisana drug pod drugim, je predsednica volilnega odbora spregledala črto in glasove zapisala prenizko. Volilni odbor je volilni komisiji predal napačen zapisnik, in sicer tistega s preferenčnimi glasovi za Jakoličevo, glasovnice pa zapečatil. Na spletnem portalu Državne volilne komisije so zato objavili seznam novih svetnikov, na katerem ni bilo Antona Medveda. Namesto njega se je nanj uvrstil Jožef Smolinger.

Ker je Medved vedel, da je preferenčne glasove dobil, saj je šlo za volišče v njegovi vasi, se je pritožil na volilno komisijo, vendar prepozno, zato je komisija pritožbo zavrnila.

Več v Štajerskem Tedniku

Vida Božičko

Vir: https://www.tednik.si/tednik/13509-kidricevo-napaka-volilnega-odbora-je-medveda-skoraj-prikrajsala-za-svetniski-stolcek


Protest kmetov pri črpališču Skorba

16 februarja, 2015

Kmetje, ki kmetujejo na vodovarstvenih območjih in je njihova pridelava zaradi sprejetih ukrepov močno omejena, napovedujejo proteste, saj ne morejo biti edini, ki varujejo podtalnico

“Kmetje ne moremo več čakati križemrok, saj odgovorni v državi sprejemajo nerazumne ukrepe, še posebno skrb vzbujajoči pa so zadnji, povezani z ukrepom kmetijsko-okoljskih podnebnih plačil (KOPP) in se nanašajo na vodovarstvena območja. Pred osmimi leti sprejeta uredba o vodovarstvenih območjih je še vedno nedorečena, kmetje smo na teh območjih močno omejeni v pridelavi, še vedno ni urejeno vprašanje odškodnin za izpad prihodka. Tudi naša zahteva, da se gre v zamenjavo kmetijskih zemljišč, ni padla na plodna tla. Vrtimo se v začaranem krogu in za prvi korak iz tega bomo v petek, 20. februarja, organizirali protestni shod pri vodnem črpališču v Skorbi pri Hajdini,” napoveduje Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije, in poudarja, da shod, na katerega se bo več sto kmetov pripeljalo s traktorji in cisternami, organizirajo člani civilne iniciative s Ptuja, iz Maribora, Gornje Radgone in Ljubljane.

“Za zdaj gnojnice ne bomo razlivali, a če nam odgovorni v državi, v prvi vrsti kmetijski minister Dejan Židan, ne bodo prisluhnili, bomo proteste stopnjevali in prav kmalu se lahko zgodi, da bomo gnojnico razlivali ne le po naših poljih, ampak tudi po cestah in še kje,” napoveduje Medved.

Kmetje, ki imajo obdelovalno zemljo tudi na vodovarstvenih območjih, si zadnjih osem let prizadevajo za njeno zamenjavo, za kar bo treba, dodaja Milan Unuk, generalni sekretar Sindikata kmetov in kmetovalec z Dravskega polja, spremeniti tudi zakonodajo, ki bo lastnikom kmetijske zemlje na vodovarstvenih območjih dajala prednost pri zakupu nadomestnih kmetijskih zemljišč in jim zagotavljala ustrezno odškodnino za izpad dohodka od kmetovanja. Zdaj se dogaja, poudarjajo nezadovoljni kmetje z Dravskega polja in sosednjih vodovarstvenih območjih, da mora kmet, ki ima denimo hektar obdelovalne zemlje na prvem vodovarstvenem območju, tudi na vseh drugih svojih njivskih površinah uporabljati le tista fitofarmacevtska sredstva, ki jih sme uporabljati na območju nahajališč pitne vode. “To je popolna degradacija, nikjer v Evropi nimajo tako stroge zakonodaje. Mi bomo v petek jasno in glasno terjali, kar smo zahtevali že na svojem prvem protestu novembra 2011 v Šikolah, in sicer, da imamo lastniki vodovarstvenih zemljišč prednost pri zakupu kmetijskih zemljišč, zahtevamo odškodnine zaradi izpada dohodkov, prav tako bomo zahtevali takojšnje izplačilo odškodnin iz leta 2009 ter možnost prodaje ali zamenjave kmetijskih zemljišč,” poudarja Milan Unuk, ki je enako kot več sto kmetov zaradi strogih pravil kmetovanja zaradi uvedbe vodovarstvenih območij prepričan, da pod takšnimi pogoji slovensko kmetijstvo ne more konkurirati evropskemu, in to že pomeni – konec domače kmetijske pridelave.

Slavica Pičerko Perklar

Objavljeno v Večeru, v soboto, 14.2.2015

Vir: http://www.vecer.com/clanek/201502146095691


Obvozna cesta ob potoku

3 februarja, 2015

Krajani Pongerc ob železniški progi Ptuj-Pragersko se že leta dajejo v zvezi z obvozno cesto skozi vas, zdaj je, kot pravijo na direkciji za infrastrukturo, odločeno – cesta v Pongercah bo ob potoku

“V skladu s sprejetim Državnim prostorskim načrtom ( DPN) za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko-Hodoš je predvideno, da se nivojski prehod Pongerce ukine po izgradnji nove povezovalne ceste. Za to rešitev imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izbranega izvajalca dela,” na vprašanje, ali je dokončno sprejeta trasa obvozne ceste v Pongercah, odgovarjajo na Direkciji RS za infrastrukturo. “Res je, da tej varianti – gradnji povezovalne ceste ob Framskem potoku, kar je predvideno že desetletje – nasprotujeta zakonca, ki sta pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo hiše ob povezovalni cesti po javni razgrnitvi DPN, tej cesti nasprotujejo tudi člani tamkajšnje civilne iniciative, obstaja pa tudi skupina ljudi, ki se zavzema za gradnjo ceste ob potoku, kot je to sprejeto v državnih dokumentih,” pojasnjujejo na ministrstvu za infrastrukturo, kjer dodajajo, da so ob koncu preteklega leta proučili tudi predlog sindikata kmetov, ki je nazadnje predlagal, da bi nivojski prehod ohranili, “a smo ugotovili, da bi bila hranitev nivojskega železniškega prehoda Pongerce v nasprotju z našo zakonodajo, saj je sosednji nivojski prehod Šikole oddaljen le 359 metrov in je urejen v skladu s predpisi. V tem primeru bi resno ogrozili črpanje evropskih sredstev za celoten projekt, takšnim spremembam pa prav tako ni naklonjena Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.”

Domačini dokazujejo svoj prav

“Potem ko je načrtovano zaprtje železniškega prehoda v Pongercah dodobra razdvojilo naše ljudi, ker ena stran vasi dokazuje, da je boljša izgradnja obvozne ceste, druga pa, da ob potoku poljska pot že itak obstaja in jo je tako treba le razširiti in urediti kot obvozno cesto, smo skupaj stopili tudi kmetje. Razmislili smo, kakšna rešitev bi bila za nas najustreznejša, in spoznali, da bi bilo še najbolje ohraniti obstoječi železniški prehod, s tem pa tudi zdajšnjo cesto skozi našo vas. Mogoča bi bila tudi izgradnja ceste tik ob železniški progi, kar bi pomenilo, da odstopamo od ceste ob potoku. Res je, da so tam že bila odkupljena za širitev ceste potrebna kmetijska zemljišča, a so kmetje pripravljeni denar vrniti. Zanje obstoječa, sicer za zdaj neurejena cesta pomeni najkrajšo pot z enega konca vasi na drugega oziroma na njihova polja,” razlaga Anton Medved, predsednik sindikata kmetov. Pravi, da se v krajevne spore o gradnji obvozne ceste niso želeli vključevati, saj bi v njihovem dejanju sokrajani lahko hitro videli zavzemanje za lastne interese, a ker se v vasi že leta ne morejo zediniti, se jim je zdelo prav, da sovaščanom predstavijo svojo varianto.

Za vse je kriva – politika

“Zdaj, ko smo to storili v dobri veri, da bomo pripomogli k rešitvi spora, nam nekateri očitajo politikantstvo, zavzemanje za lastne interese ime­nujejo kmečki lobi, a v resnici smo javno spregovorili tisti, ki borno ob­vozno cesto, pa kjerkoli že bo poteka­la, če železniškega prehoda resnično ni mogoče ohraniti, največ uporabljali;” dodaja Medved. Kot kaže, kmečko za­vzemanje za cesto ob železnici oziro­ma ohranitev zdajšnjega železniškega prehoda ne bo obrodilo sadov, saj, kot je razumeti odločitev na državni ravni, je zaprtje sicer zavarovanega prehoda neizbežno, tako kot je jasno tudi, da državnega prostorskega načrta ne mi­slijo več spreminjati. Pred letom so o obvozni cesti razpravljali tudi svetni­ki občine Kidričevo in spomnili, da iz­brani trasi ob Framskem potoku, kjer si je v tem času hišo zgradila druži­na Rojko, najprej ni nihče nasproto­val. Svetniki se o trasi ceste, ki bi, če bi se odločili za gradnjo ob železniški progi,potekala v neposredni bližini družine Erhatič, niso hoteli razjasniti. “Kdaj in komu so stvari ušle iz rok, se ne ve, dejstvo je, da so predlagano re­šitev pred davnimi leti potrdili vaški odbori Jablan, Pongerc, Šikol in Straž­gonjce, po sprejetju DPN pa se je začelo zapletati, saj je ob Framskem potoku, kjer naj bi cesta potekala, bila dovolje­na gradnja družinske hiše, bila pa so tudi odkupljena zemljišča za gradnjo ceste,” so lanskega januarja ugotavljali kidričevski svetniki, ki končne odlo­čitve niso hoteli sprejeti. Obveljal bo torej državni prostorski načrt, ki mu živeči ob železniški progi ne naspro­tujejo in je one ob Framskem potoku stisnil ob cesto, ki si je ne želijo.

Slavica Pičerko Peklar

Objavljeno v Večeru, v torek, 3.2.2015

Vir: http://nov.vecer.com/clanek/201502036092700