Ekoregija Kidričevo – po avstrijskem vzoru

junij 9, 2014

Po avstrijskem zgledu naj bi v občini Kidričevo začeli razvijati ekoregijo, v kateri bodo ekološko pridelovali hrano, varčevali z energijo in pri odpadkih ter skrbeli za mobilnost

V občini Kidričevo, ki bi jo vsaj člani gibanja Za Kidričevo radi umestili med ekološko degradirana območja, bodo začeli aktivnosti za ustanovitev ekoregije, kar je povezano z odločitvijo občinskih svetnikov in ustanovitvijo nestrankarskega gibanja, ki naj bi povezalo vse sodelujoče v projektu. “Po vzoru avstrijskih partnerjev iz ekoregije Kaindorf, ki so nam pripravljeni pomagati s svojimi sedemletnimi izkušnjami, razmišljamo o ustanovitvi društva. Na nas pa je, da sami prepoznamo področja, na katerih bi bilo treba najprej ukrepati. Zagotovo sta to v našem primeru mobilnost in kmetijstva z izboljšanjem humusne sestave tal. Daleč smo že na področju ravnanja z odpadki, tudi mi lahko veliko naredimo pri izboljšanju zavesti potrošnikov, da začnejo kupovati hrano iz domačega okolja in pri tem uporabljajo okolju prijazne nakupovalne vrečke,” ugotavlja Anton Leskovar, župan občine Kidričevo, ki je na pobudo Aleksandra S. Goljevščka iz fundacije Nazaj na konja, ki deluje v bližnjih Starošincih, te dni skupaj s člani občinskega sveta prisluhnil predstavnikom avstrijske ekoregije Kaindorf.

Splača se delovati okolju prijazno

“Ekoregijo, ki zdaj združuje sedem občin s skupno blizu sedem tisoč prebivalci, smo ustanovili pred sedmimi leti. Prvim dvomom o našem početju je sledila podpora in ta čas delujemo na kar osmih področjih. Smo politično neodvisna organizacija, naš cilj pa je povezati gospodarstvo z lokalno skupnostjo in doseči, da naši ljudje začnejo razmišljati in tudi delovati okolju prijazno. Zato da sodelujejo v projektu, jih tudi nagrajujemo, tako šolarje, ki se v šole vozijo s kolesi, kot tiste, ki uporabljajo ekološke nakupovalne vrečke, in to celo večkrat in se odločajo za nakup domačih proizvodov. Uspelo nam je doseči izredno konkurenčne cene denimo električnih skuterjev, zdaj ga skoraj ni, ki ne bi sodeloval v ukrepih, ki vodijo k zmanjšanju porabe energije, varčujemo pri porabi električne energije, pri ogrevanju, javni razsvetljavi, veliko smo naredili na področju ravnanja z odpadki, še posebno zadovoljni pa smo, ker skupaj s kmetijci izboljšujemo humusno sestavo tal,” pravi Rainer Dunst iz ekoregije Kaindorf na avstrijskem Štajerskem. Razlaga še, da v projektu sodelujoče občine za delovanje društva oziroma izvedbo projektov namenijo 10 evrov na vsakega prebivalca letno, člani društva, posamezniki, pa temu namenijo še dodatnih 10 evrov letne članarine, društvo letno razpolaga z blizu 350 tisoč evri. “V preteklih letih smo izvedli 250 večjih projektov, ki jih je finančno podprlo naše gospodarstvo, seveda pa smo aktivni tudi pri pridobivanju evropskih sredstev. Povezani v društvo in ekoregijo smo na tovrstnih razpisih uspešnejši, kot bi bile posamezne občine,” dodaja Dunst. Člani ožje skupine sodelujočih v ekoregiji Kaindorf dodajajo, da so se, po njihovem vzoru, odločili svojo ekoregijo ustanoviti v Veliki Gorici pri Zagrebu, kjer so pozornost za zdaj namenili predvsem mobilnosti.

Po vzoru avstrijskih izkušenj

“Morda se sliši čudno, a avstrijski partnerji so pripravljeni svojo izkušnje deliti z nami in za to ne pričakujejo kakega plačila, temveč stavijo na regionalno povezovanje. Nekaj domačih izkušenj že imamo, zagotovo pa je zgovoren podatek, da jim je v petih letih uspelo zmanjšati porabo goriva pri obdelovanju kmetijskih površin, pri pridelavi žit so popolnoma opustili uporabo pesticidov in dosegli celo večji pridelek, povečujejo vsebnost humusa v zemlji, vse te spremembe pa temeljijo na dodatnem usposabljanju kmetijskih pridelovalcev. Zanimiv je tudi njihov pogled na mobilnost, kjer širijo mrežo polnilnic za e-vozila, ki jih je mogoče kupiti po subvencionirani ceni, tovrstnih, ljudem prijaznih projektov pa je še kar nekaj. Odmevna je denimo njihova 24-urna kolesarska dirka, ki se je zadnja leta udeležujejo tudi kolesarji iz Slovenije, še pomembnejše pa je, da postaja kolesarjenje vse bolj priljubljeno med mladimi in je, prav zaradi večje uporabe koles, v ekoregiji začelo delati kar nekaj kolesarskih servisov, kar pomeni nova delovna mesta,” razlaga Goljevšček in dodaja, da je med ljudmi priljubljeno tudi simbolično nagrajevanje za sodelovanje v posameznih projektih.

Da gre za zanimiv trajnostno naravnan razvojni projekt, ki bi ga kazalo razvijati tudi v domačem okolju, so menili kidričevski svetniki in predlagali, da se predstavi tudi v širši lokalni skupnosti, potem pa bodo oblikovali posebno projektno skupino, ki bo začela aktivnosti za ustanovitev ekoregije na območju Kidričevega. Morda celo s širšim okoljem.

Objavljeno v Večeru, v soboto, 7.6.2014

Slavica Pičerko Peklar

Advertisements

Pnevmatike bo odstranjeval Saubermacher

oktober 25, 2013

Na Inšpektoratu za okolje so v torek izbrali izvajalca, ki bo iz jame pri Lovrencu na Dravskem polju v občini Kidričevo odstranil okoli 3 tisoč ton odloženih izrabljenih pnevmatik. Za odvoz pnevmatik je bilo izbrano podjetje Saubermacher Slovenija, ki bo posel opravilo za dobrih 192 tisoč evrov, končni prevzemnik bo cementarna Lafarge v sosednji Avstriji. Odvoz pnevmatik naj bi se, kot so sporočili z inšpektorata za okolje, pričel takoj po podpisu pogodbe z izvajalcem, kar naj bi se zgodilo prihodnji teden, ker mora izvajalec pnevmatike odstraniti v mesecu dni.

V podjetju Albin Promotion, ki bi kot zavezanec za odvoz pnevmatik sle­dnje moral po pravnomočni odločbi inšpekcije za okolje odstraniti, pričakuje­jo, da Saubermacherju pnevmatik ne bo treba odvažati, saj jih že nekaj tednov v Avstrijo vozijo sami: “Družba Albin Promotion izvršuje odločbo inšpekcije, s katero ji je bilo naloženo, da mora odstraniti pnevmatike, del odločbe, s katero ji je bilo naložen odmik pnevmatik od vodov elektroomrežja, pa je Albin Pro­motion že izvršil,” je povedal pravni zastopnik podjetja Albin Promotion Robert Preininger, ki je ob tem izpostavil še dejstvo, da prav o tem teče tudi upravni spor, saj je po njegovem mnenju odločba, ki nalaga podjetju Albin Promotion odstranitev pnevmatik, nezakonita: »Pnevmatike so bile pripeljane na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja ministrstva, kasnejša odprava tega grad­benega dovoljenja pa je bila posledica formalne napake v postopku, ki je bila posledica hude malomarnosti upravnega organa,« še pripomni Preininger. Ker pritožba ne zadrži izvršitve, je odločbo treba spoštovati, pa pravijo na inšpek­toratu, kjer so prepričani, da je podjetje imelo več kot dovolj časa, da pnevma­tike odstrani, in ker tega ni storilo, bodo to na njegove stroške storili s pomočjo inšpekcijske izvršbe.

tkt

Objavljeno v Večeru, v petek, 4.10.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013100405962239


Saubermacher že odvaža odpadne pnevmatike

oktober 22, 2013

Podjetje Saubermacher Slovenija že teden dni opravlja odvoze 3000 ton odpadnih avtomobilskih pnevmatik iz lovrenške gramoznice in jih prevaža na predelavo v sosednjo Avstrijo; posel, ki naj bi ga opravili v 45 dneh, je vreden dobrih 192.000 evrov.

Vse kaže, da se je problematika odlagališča odpadnih pnevmatik v nekdanji gramoznici v Lovrencu vendarle pričenja reševati. Med okoliškimi prebivalci, kjer je že več let čutiti nezadovoljstvo zaradi odlaganja velikih količin gume v nekdanji gramoznici, prisoten pa je bil tudi strah pred morebitnim novih požarom, je čutiti rahlo olajšanje. Med njimi je namreč vladal strah, tudi zato, ker so bile njihove zahteve na agenciji RS za okolje za vzpostavitev monitoringa za preverjanje kakovosti podtalnice in zraka v neposredni bližini deponije do sedaj vedno neuspešne. Še vedno pa med njimi odmeva velik požar, ki je leta 2008 izbruhnil na omenjeni deponiji odpadnih gum, zaradi česar so prebivalci večkrat zahtevali sanacijo deponije. In ker tega lastnik pnevmatik doslej ni opravil sam, se je po nekaj letih država odločila, da bo to delo opravila sama, na stroške lastnika.

Inšpektorat za kmetijstvo in okolje je preko javnega razpisa izbral izvajalca del; podjetje Saubermacher Slovenija, ki naj bi odvoz 3000 ton pnevmatik opravilo za dobrih 192.000 evrov v roku 45 dni. Kot so pojasnili na okoljskem inšpektoratu, je na njihov naslov pravočasno prispelo pet ponudb, ki so jih oddala podjetja Saubermacher Slovenija, Ekorel, Sme-tra, Javne službe Ptuj in GMG Elmont. Ker na oddajo posla v predvidenem času ni bilo pritožb, je odločitev postala pravnomočna. Na omenjenem inšpektoratu so tudi pojasnili, da bodo izrabljene pnevmatike oddane v predelavo v Avstrijo. Na vprašanje, zakaj je razpis namenjen odstranitvi 3000 ton gum, medtem ko jih je na odlagališču skoraj 50.000, so pristojni že avgusta pojasnili, da za kaj več trenutno ni denarja. Zato je težko napovedati, kdaj bi lahko bila sanacija omenjene deponije v celoti končana. In čeprav se v podjetju Albin Promotion po pisanju dnevnika Večera z ukrepom inšpektorata ne strinjajo, je podjetje Saubermacher v začetku prejšnjega tedna pnevmatike že pričelo odvažati v Avstrijo.

Kidričevo, 21.10.2013

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/saubermacher-ze-odvaza-odpadne-pnevmatike


Namesto Afrike Avstrija

september 12, 2013

Odpadne pnevmatike z deponije pri Lovrencu na Dravskem polju bodo le odpeljali

Medtem ko na Inšpektoratu RS za kmetijstvo in okolje iščejo najugodnejšega ponudnika, ki bi iz jame pri Lovrencu na Dravskem polju v občini Kidričevo odstranil okoli tri tisoč ton odloženih pnevmatik, se je v začetku tedna odstranjevanja ponovno lotil zakupnik bivše gramoznice, polne pnevmatik. Podjetju Albin promotion so izvoz v Afriko prek italijanskega posrednika prepovedali, ker slednji ni imel potrebnih dovoljenj, zato bo okoli tri tisoč ton celih pnevmatik sedaj predalo avstrijski družbi Ecotech Energy Environment.

Za predajo pnevmatik avstrijske­mu partnerju so se odločili predvsem zaradi cene, saj jih bo to stalo bistve­no manj, kot so na razpisu inšpektora­ta s tem poslom želeli zaslužiti trgovci z odpadki, pravi prokurist in lastnik podjetja Albin Brencl in doda: “Raču­namo, da bo celoten strošek odvoza celih gum nekje okrog 130 tisoč evrov, ponudbe, ki so prispele na javni razpis inšpektorata, pa so bistveno višje.” Kot so sporočili z inšpektorata, se je na razpis prijavilo pet podjetij, Saubermacher Slovenija, Ekorel, Smetra, Javne službe Ptuj in GMG Elmont, odvoz tri tisoč ton pnevmatik v predelavo ali termično obdelavo z izrabo energije pa so ovrednotilo na 192.000 do 300.000 evrov. Ta strošek bo, ker gre za izvršbo po tretji osebi, sprva bremenil državni proračun, kasneje pa ga bo moralo po­kriti podjetje Albin promotion, če ne bo s sklepom drugače odločeno. Zato si Brencl želi pnevmatike čim prej od­straniti in tako preprečiti nadaljeva­nje izvršbe. Vsaj za zdaj namreč tudi okoljski inšpektor Vladimir Kaiser, ki je z odločbo podjetju odstranitev na­ložil, transportu pnevmatik v Avstrijo

ne nasprotuje, je pa že sprožil poizve­dovanje o tem, kakšna dovoljenja ima avstrijski prevzemnik. Sicer pa se bo odvoza pnevmatik lotil takoj, ko bo izbran najugodnejši med petimi po­nudniki, pa čeprav ima Albin promoti­on že sklenjeno pogodbo z avstrijskim prevzemnikom. Z začetim odvozom in obljubo, da bodo pnevmatike v nekaj letih odstranjene, je Slovenija prepre­čila nadaljnje ukrepanje Evropske komisije, ki je naši državi zaradi de­ponije pnevmatik že v marcu izrekla drugi opomin. Izpolnjevanje te zaveze bodo pozorno spremljali, so sporočili iz Bruslja.

Tomaž Karat

Objavljeno v Večeru, v četrtek, 12.9.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013091205954747