Štrucl pisal računskemu sodišču, ministrstvu in NO

maj 4, 2018

Branko Štrucl iz Gibanja ZA Kidričevo je Računsko sodišče zaprosil za mnenje o uvedbi lokalne valute oz. vrednostnega bona sternthal. Prepričan je, da je tovrstna praksa občine Kidričevo in njenega podjetja Vzdrževanje in gradnje nezakonita.

Računsko sodišče se do navedb, ki jih je prejelo v obravnavo, ni natančno opredelilo. So pa podali osebno strokovno mnenje, ki jih ne zavezuje pri izvajanju revizij. „Javno finančni predpisi občinam ne dajejo pravne podlage za uvajanje lokalnih valut, prav tako uvajanja lastnih plačilnih sredstev ni mogoče uvrstiti med naloge iz 21. člena Zakona o lokalni samoupravi. Občine v ta namen ne morejo prevzemati obveznosti v breme proračuna, prav tako za opravljanje takšnih dejanj ne morejo pooblaščati drugih pravnih subjektov. Zakon o uvedbi evra določa, da so v Sloveniji zakonito plačilno sredstvo bankovci in kovanci, ki se imenujejo evro, iz česar po nasprotnem razlogovanju izhaja, da druga plačilna sredstva v Sloveniji niso zakonita,“ je med drugim v odgovoru navedel vrhovni državni revizor za lokalno samoupravo Aleksej Šinigoj.

Iz ministrstva za finance so Gibanju ZA Kidričevo odgovorili, da nimajo pristojnosti posegati v avtonomijo lokalne samouprave kot tudi ne v odpravo aktov v zvezi z izdajanjem lokalne občinske valute.

Več v Štajerskem Tedniku

Mojca Zemljarič

Vir: https://www.tednik.si/politika/10469-kidricevo-strucl-pisal-racunskemu-sodiscu-ministrstvu-in-no

Advertisements

Dovoz zemlje v Kidričevo da, a ne za kmetovanje na deponijah!

december 28, 2017

Pozdravljamo dovoz zemlje iz občine Hoče-Slivnica, za stalno ozelenitev tal in vzpostavitev tako imenovanega zelenega pokrova, ne pa za namen kmetovanja. Danes že sam župan Leskovar govori o degradiranih območjih, pred kratkim še slišati ni hotel o tem in je venomer poudarjal, da živimo v zdravem okolju. Celo trdil je, da ima dokaze za to, sedaj pa sam, brez vednosti Ministrstva za okolje, naroča okoljske raziskave. Naše mnenje je, da bi bilo območja, ki so kritično onesnažena, potrebno stabilizirali in nujno onemogočili prenos strupov v prehranjevalno verigo. Nikakor pa se ne strinjamo s kmetovanjem na deponiji rdečega blata in kurilniškega pepela, pomešanega z anodno maso, žlindro in drugimi kemijskimi strupi. Rdeče blato je Evropska komisija leta 2014 označila kot nevaren odpadek – rudniški odpadek.

Poleg aluminijevega in drugih kovinskih oksidov, kot so železov, svinčev oksid, vsebuje tudi natrijev lug ter fluorovodikovo kislino (pravi vodja oddelka za toksikologijo na inštitutu za varovanje zdravja, dr. Lucija  Perharič), zraven tega vsebuje še visoke koncentracije arzena, kroma, živega srebra, ki so vse rakotvorne spojine (mednarodna raziskava narejena leta 2010 ob veliki katastrofi izlitja tega blata na Madžarskem). Rdeče blato je prisotno, z vsemi svojimi strupenimi kemijskimi spojinami in toksičnimi težkimi kovinami, na obeh deponijah, saj so ga po zračnih cevovodih, s pomočjo črpalk, leta in leta pretakali.

Bivši Evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik je izjavil: »Vemo, da rdeče blato vsebuje rakotvorne spojine, vemo tudi kakšni so stranski produkti tega rdečega blata, gre za snovi, ki imajo posledice za zdravje ljudi in vpliv na naravo.« (oktober 2010)

Župana Leskovarja, pobudnika kmetovanja na teh deponijah, ki omenja predhodne raziskave tal, ki jih bodo naredili strokovnjaki, sprašujemo:

  1. Kateri parametri in kakšne geomehanske raziskave bodo izvedene?
  2. Katere posege v tla in nasip je Ministrstvo za okolje dovolilo?
  3. Ali župan sploh ve, da ima nevarno rdeče blato posebne fizikalne lastnosti, ki se ob pritisku fizične sile iz trdnega stanja spremeni v tekoče in to je trajen proces?

Od občine pričakujemo, da pripravi bolj podrobno analizo stanja okolja in celovit pregled nad obstoječimi povzročitelji onesnaženj, saj bo le tako možno pripraviti ustrezne ukrepe za sanacijo tega stanja. Morali bi tudi resno razmišljati o sanaciji več kot desetih gramoznic v katerih je več 100.000 kubičnih metrov v glavnem nevarnih odpadkov, škropiv idr. odpadkov.

O nameri kmetovanja na deponijah rdečega blata in pepela smo obvestili komisarja za okolje Evropske Unije, v kolikor se bo to res zgodilo pa imamo že vse pripravljeno, da vložimo prijavo zoper kršitelje zakona o varovanju okolja na Generalno policijsko upravo  z zahtevkom, da laboratorij, ki je v sestavi policije, naredi kemične raziskave tal in takoj prepreči resno nevarnost za ljudi in okolico.

Branko Štrucl,
Gibanje ZA Kidričevo


Gibanje Za Kidričevo prijavilo župana protikorupcijski komisiji

december 20, 2017

Krajani Strnišča pri Kidričevem so oblikovali civilno iniciativo, ki se bori proti novi obrtni coni v bližini naselja. Pridružilo se jim je tudi gibanje Za Kidričevo. Več, vodja Branko Štrucl:

Posnetek na: https://www.radio-ptuj.si/novice/regijske-novice/1960-gibanje-za-kidricevo-prijavilo-zupana-protikorupcijski-komisiji

Gibanje Za Kidričevo pa napoveduje tudi kazensko ovadbo zoper Leskovarja zaradi okoljske kriminalitete. Med drugim mu očitajo tudi deponijo gum v Lovrencu ter Center za nevarne odpadke. Župan Leskovar pa na obtožbe ne odgovarja, saj meni, da je Branko Štrucl, vodja gibanja Za Kidričevo že večkrat zoper njega vložil lažne prijave.

Majda Fridl

Vir: https://www.radio-ptuj.si/novice/regijske-novice/1960-gibanje-za-kidricevo-prijavilo-zupana-protikorupcijski-komisiji


Ptujski aktiv obsoja neupravičeno diskreditacijo novinarke

april 5, 2017

Ptujski aktiv Društva novinarjev Slovenije ostro obsoja namigovanja, ki jih je v pismu direktorici Televizije Slovenija Ljerki Bizilj in odgovornemu uredniku Televizije Maribor Zoranu Medvedu zapisal predstavnik Gibanja »Za Kidričevo« Branko Štrucl. Ta med drugim navaja, da naj bi novinarka Gabrijela Milošič v poročilu z njegove novinarske konference lagala, ter da zaradi sorodstvenih vezi z županom Kidričevega Antonom Leskovarjem ni upoštevala argumentov civilnega gibanja.

Takšna natolcevanja so povsem neprimerna, saj je novinarka svoje delo opravila korektno, vsebinsko podobno smo namreč iz novinarske konference poročali tudi ostali novinarji. Ker je gospod Štrucl svoje argumente predstavil zelo neprepričljivo, smo mu novinarska vprašanja postavljali vsi prisotni novinarji, zato izpostavljanje zgolj ene novinarke (ki pri tem niti ni prednjačila), razumemo le kot željo po osebnem obračunavanju s točno določenimi predstavniki medijev.

Gospod Štrucl je na vsa novinarska vprašanja sicer odgovoril, a na način, ki ni pojasnil naših dvomov v izrečeno, zato ne drži namigovanje, da je novinarka njegove argumente ignorirala. Ti so bili v večini primerov namreč nepovezani s postavljenimi vprašanji, zato jih tudi ni bilo moč upoštevati pri razlaganju problematike.

Opazka, da je novinarka pred novinarsko konferenco kramljala s predstavniki občine, je še ena v nizu, ki služi zgolj kot sredstvo neupravičene osebne diskreditacije. Pred novinarsko konferenco smo se z vodstvom občine  naključno srečali (vsaj) trije novinarji, saj so predstavniki občine tako kot mediji prišli na javno novinarsko konferenco. Pogovora med novinarji in vodstvom občine nihče ne more in ne sme problematizirati, sploh ko gre za uveljavljanje načela nepristranskega poročanja, saj je pridobivanje odziva »obtožene strani« ena izmed ključnih nalog novinarjev, določenih tudi v novinarskem kodeksu. Nihče izmed prisotnih gospoda Štrucla, kot protestno navaja sam, ni pustil čakati več kot pol ure, saj se je novinarska konferenca začela z le nekaj minutno zamudo, ki pa ni bila posledica prej omenjenega.

Z zapisanim želimo še enkrat opozoriti na to, da v Društvu novinarjev Slovenije – Aktivu Ptuj ne pristanemo na osebno obračunavanje posameznikov z novinarji, kar je po našem mnenju edini namen gospoda Štrucla. Če bi bilo drugače, bi namreč omenjeni lahko problematiziral tudi poročanje preostalih medijev, ki s(m)o prav tako izpostavili njegovo šibko argumentacijo ter tudi dejstvo, ki ga Branko Štrucl izpostavlja kot lažno – da je praktično edini član gibanja »Za Kidričevo«. Njegovo pisanje zato razumemo zgolj kot oseben napad na novinarko, ker mu njeno poročanje ni všeč.

Takšno zaničevanje novinarskega dela je nesprejemljivo, je pa to po mnenju Aktiva dober primer, ki potrjuje nujnost kritične presoje tega, kar novinarji slišimo na novinarskih konferencah.

Društvo novinarjev Slovenije – Aktiv Ptuj

Danijel Poslek, predsednik Aktiva

Vir: http://novinar.com/10293


Rojstvo sternthalerja z nekaj porodnimi bolečinami

marec 29, 2017

Štrucl zahteva revizijo in ustavno presojo

Gibanje ZA Kidričevo, v njegovem imenu Branko Štrucl, se z uvedbo občinskega vrednostnega bona sternthal nikakor ne strinja. Meni, da je izdajanje občinske valute z davkoplačevalskim denarjem nedopustno, saj da se na tak način financira zasebna podjetja, ki so blizu vodstvu občine.

Kot dodaja, lahko tovrstne poteze lokalnih skupnosti negativno vplivajo na konkurenčnost gospodarstva in spodbujajo politično korupcijo. »Odločno nasprotujemo projektom, kot je občinska valuta, ker smrdi po korupciji in je namenjena peščici ljudi ter interesom posameznikov iz županovega kroga. Kdo jim daje pravico, da bodo preko javnega občinskega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo mešetarili in financirali nekatera zasebna podjetja, ki so njim blizu,« sprašuje in opozarja Štrucl, ki je primer izdaje občinskega vrednostnega bona podal v ustavno presojo in revizijo računskemu sodišču. »Ko dobimo odgovor ustavnega sodišča in ko bo narejena revizija računskega sodišča, bomo začeli vlagati odškodninske zahtevke za povračilo vseh izdatkov, ki jih je občina imela z izdajo in tiskanjem občinske valute. Glavna osumljenca tega nezakonitega početja sta Anton Leskovar in Damjan Napast, ki sta celo prelisičila občinski svet, ki je te nezakonite sklepe sprejel,« poudarja Štrucl.

Finančno ministrstvo je občino Kidričevo opozorilo, da izdajanje valute ne sodi v delokrog njenih nalog in da za to tudi nima pravne podlage. Po tem pozivu so se na kidričevski občini odločili, da bo občinske vrednostne bone izdajalo podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, ki je v 100-odstotni občinski lasti.

Več v Štajerskem Tedniku

Vir: http://www.tednik.si/gospodarstvo/5027-kidricevo-rojstvo-sternthalerja-z-nekaj-porodnimi-bolecinami

Mojca Zemljarič


Sternthali so sporni

marec 24, 2017

Civilno gibanje Za Kidričevo gleda pod prste vodstvu občine. Po dvomih o zdravem življenjskem okolju so zdaj sporni boni

“Načrtovano izdajo za nas spornih občinskih vrednostnih bonov sternthalov smo člani gibanja Za Kidričevo predali v presojo ustavnemu sodišču, prejeli pa smo že tudi odgovor ministrstva za finance in s projektom seznanili Računsko sodišče RS,” pravi Branko Štrucl, vodja kidričevskega civilnega gibanja, ki pa vedno nastopa sam. Ta v zadnjih letih budno spremlja dogajanja na občini, na njihovo zahtevo pa so pred letom tod opravili tudi obširne analize tal, saj je vodja gibanja prepričan, da s sokrajani živi v nezdravem okolju. Opravljene analize strokovnjakov tega niso dokazale, a Štrucl meni, da so bili vzorci zemljine vzeti na “nepravih” mestih, čeprav je sam sodeloval pri vzorčenju. Zdaj naj bi bila sporna izdaja vrednostnih bonov, češ da občina nima zakonske osnove za kaj takega in “so boni poligon za koruptivna dejavnja”.

“Občina bonov res ne more izdati, zato to uradno pelje naše občinsko podjetje Vzdrževanje in gradnje. Po seznanitvi občanov s projektom je zdaj v teku poziv gospodarstvenikom, podjetnikom, obrtnikom in kmetom, da se pridružijo projektu in tako sodelujejo v podpori lokalnega gospodarstva. Kot že rečeno, bomo izdali bon v vrednosti desetih evrov, za katerega bo občan odštel 9,50 evra, razliko v vrednosti bo krila občina iz proračuna. S temi vrednostnimi boni bodo občani lahko trgovali v domačem okolju in z našimi lokalnimi ponudniki blaga in storitev. Boni so že stiskani, zdaj čakamo še na izdajo kovancev,” pravi Damjan Napast, direktor občinske uprave in pobudnik projekta, ki naj bi zaživel v začetku aprila.

Gibanje Za Kidričevo se je obrnilo tudi na finančno ministrstvo, to pa je v odgovoru, ki ga je podpisala ministrica mag. Mateja Vraničar Erman, zapisalo: “Menimo, da gre pri projektu izdaje vrednostnega bona za obliko subvencioniranja cen storitev oziroma blaga iz proračuna občine podjetjem oziroma občanom. Pri tem je treba upoštevati 153. člen ustave … To pomeni, da mora občina pri uvedbi ukrepov za spodbujanje lokalnega gospodarstva iz proračuna upoštevati tudi predpise in pravila, ki veljajo na področju državnih pomoči.”

Vir: http://www.vecer.com/iniciativa-za-kidricevo-proti-bonom-6252858

Slavica Pičerko Peklar


Pozabite Evre, Kidričani bomo plačevali s šterntalerji

februar 20, 2017

Še ena spletka župana Leskovarja, ki s pomočjo svojega političnega valjarja uresničuje lastne predvolilne želje, z nekakšno občinsko valuto. Čeravno mu zakon ne dopušča tega, si je zlomka izmislil, da bo to valuto plasiral preko javnega podjetja, kot da to podjetje ni v lasti občine. Čeprav nisem krajan Kidričevega, seveda še ena od njegovih laži, v Gibanju ZA Kidričevo sprašujemo občinski svet, kdo jim daje pravico, da bodo z našim davkoplačevalskim denarjem sofinancirali nekatera zasebna podjetja, ki so njim blizu, ko vidimo, da po drugi strani zvišujejo cene v vrtcu, komunalne storitve in tako dalje.

Javno podjetje Vzdrževanje in gradnje, ki je v lasti občine, bo mešetarilo z našim davkoplačevalskim denarjem na račun občinske valute, prisotna bo politična korupcija, kot takrat ko je bil zaradi korupcije prav župan Leskovar kaznovan z globo, ki mu jo je naložila KPK v letu 2014.

Lokalna valuta je uvedena v dveh občinah Slovenije. Občinski veljaki Kidričevega omenjajo le Avstrijo in Nemčijo, zamolčijo pa dejstvo, da se obe lokalni valuti v Sloveniji razlikujeta po tem, da ju ne izdaja občina ali podjetje, ki je v njeni lasti, ampak numizmatiki s pomočjo nekaterih njihovih podjetij.

Navaden občan Kidričevega ponovno ne bo imel nobene koristi od te valute, kot od teh zavoženih projektov smučanja na vodi, učilnice v naravi, kjer je območje tako onesnaženo, da se starejši ne bi smeli niti zadrževati blizu tega območja, kaj šele otroci. Ustanavljajo nekakšno Eko regijo, kjer je več 10 hektarjev obdelovalne zemlje popolnoma zasičene z nevarnimi odpadki, kot so odpadni pepel , rdeče blato pomešano z žlindro, lugi in ostalimi strupi, kjer se ne bi smela proizvajati hrana niti za živali , kaj šele ljudi. In kdo je bil glavni lobist pri odpadnih gumah in velik zagovornik širjenja centra nevarnih odpadkov?

Da ne bo pomote, v gibanju ZA Kidričevo nismo proti vsemu, nasprotno, podpiramo projekte, ki so celo hvale vredni, npr. zdravstveni dom, dvorec, kanalizacija, obnova cest, obnova stanovanj, ki so bili zasnovani že v prejšnjih mandatih, v času drugih županov, odločno pa nasprotujemo projektom, ki smrdijo po korupciji, ki si jih večina prebivalcev ne bo mogla privoščiti in so namenjeni le peščici ljudi ter interesom posameznikov iz ‘županovega kroga’. Predvsem pa smo proti vlaganju v projekte preden izvedemo prepotrebno sanacijo okolja in poskrbimo za zdravje ljudi.

Branko Štrucl,
vodja gibanja ZA Kidričevo

Odgovor ministrstva za finance (PDF)