Potrjen evropski denar za obvoznico v Kidričevem

18 decembra, 2019

Ministrstvo za infrastrukturo je s strani vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejelo odločitev o podpori projektu izgradnje obvoznice Kidričevo, katerega investicijska vrednost znaša 14,7 milijonov evrov.

Kot so sporočili z ministrstva za infrastrukturo, bo projekt v višini 6,67 milijona evrov sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj. Operacija je bila kot projektni predlog predhodno potrjena v okviru Dopolnitve št. 1 k Dogovoru za razvoj regij Podravske regije v juniju 2018.

Uresničuje se torej napoved direktorice DRSI Monike Pintar Mesarič, ki je letos jeseni v Lovrencu na Drav. polju, na odprtju novozgrajene infrastrukture, dejala, da je za leto 2020 predviden pričetek gradbenih del izgradnje obvoznice mimo Kidričevega in tovarne Talum. Na DRSI so takrat med drugim poudarili, da je predvideno, da se bo projekt sofinanciral s sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 6,6 milijona evrov in da bo predvidoma v pričetku decembra objavljen razpis za izvedbo del.

Nova cesta za boljšo povezavo med gospodarskimi središči

Trasa obvoznice je določena med glavno cesto G1-2/737 Šikole-Hajdina in regionalno cesto R2-432/1285 Majšperk-Kidričevo in poteka po vzhodni strani naselja Strnišče oz. zahodno od podjetja Talum. Nova cesta bo omogočila tudi boljšo povezavo med gospodarskimi središči, kar omogoča razvoj njihovih primarnih ali sekundarnih dejavnosti in ima pomemben indirekten vpliv na razvoj regije in uspešnost gospodarskih dejavnosti.

Na obvoznico, v skupni dolžini 4,2 kilometra, se priključuje večje število kategoriziranih in nekategoriziranih cest, med katerimi sta tudi priključka za podjetji Talum in Boxmark.

Kaj v prostor prinaša kidričevska obvoznica?

Gradnja obvoznice obsega: novo obvozno cesto v dolžini 3,952 km, ureditev šestih križišč, ureditev priključnih, servisnih in traktorskih cest, ureditev objektov (podvoz pod industrijskim tirom s kesonom in črpališčem ter podhod za živali), ureditev kolesarskega in peš prometa,ureditev odvodnjavanja, prestavitev oz. zaščita tangiranih vodov gospodarske javne infrastrukture ter krajinsko ureditev ureditvenega območja obvoznice.

Obvoznica bo tudi močno razbremenila promet v naselju, prav gotovo pa si bodo najbolj oddahnili prebivalci občine Hajdina, ki se bodo razbremenili tovornega prometa. V občini Kidričevo se bodo z izgradnjo obvoznice ustvarili tudi pogoji za širitev industrijske cone in možnost nastanka novih obrtnih con ob obvoznici.

1529144741_mv-obvoznica_kidric48devo

Vir: ministrstvo za infrastrukturo, občina Kidričevo

Vir: https://spodnjepodravje.si/potrjen-evropski-denar-za-obvoznico-v-kidricevem/

Napotilo: https://www.gov.si/novice/prejeta-odlocitev-o-dodelitvi-sredstev-za-projekt-obvoznica-kidricevo/


Bo strenthaler možno dvigniti tudi na bankomatu?

11 aprila, 2018

Kidričevska lokalna valuta sternthal je stara leto dni. Vrednostne bone izdaja in trži občinsko podjetje Vzdrževanje in gradnje. Pred letom dni so jih natisnili tisoč v skupni protivrednosti 10.000 evrov.

Župan Anton Leskovar poudarja, da je namen uvedbe lokalne valute potrošnja v domačem okolju – da denar ostaja doma. Vrednostni bon je možno unovčiti pri 27 ponudnikih v kidričevski občini, ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi: avtoservis, avtoličarstvo, računovodstvo, čebelarstvo, prodaja domačih izdelkov na kmetiji, frizerstvo, gostinstvo, mesarija, mizarstvo, glasbena šola, gradbeništvo, fotografska dejavnost, vrtnarija, zavarovalništvo, prevozi, kmetijska mehanizacija … Prvi mesec, ko so bili boni v obtoku (april 2017), so jih prodali 51. Najmanj so jih prodali v času poletnih počitnic, julija in avgusta. Septembra se je prodaja dvignila in bila v lanskem letu s 149 prodanimi boni najvišja. Največ bonov doslej so prodali letošnjega marca – 152. „Odziv občanov je zadovoljiv in sčasoma raste. Mogoče smo pričakovali več in hitrejše zanimanje.

Več v Štajerskem Tedniku

Vir: https://www.tednik.si/gospodarstvo/10234-kidricevo-bo-strenthaler-mozno-dvigniti-tudi-na-bankomatu

Mojca Zemljarič


V Kidričevem s sternthalom do samooskrbe

7 aprila, 2017

V Kidričevem na pri nas še neznano pot lokalne samooskrbe in krožnega gospodarstva s pomočjo vzporedne valute. Verjamejo v povezavo pridelovalcev s potrošniki

»Da ne bi zgolj govorili o pomenu kratkih nabavnih verig in podpori domačemu gospodarstvu, smo se v občini Kidričevo odločili za vpeljavo občinskega vrednostnega bona, da se na enem mestu poveže lokalna ponudba z domačim povpraševanjem.«

Pobuda je požela precej zanimanja ne samo med našimi občani, pač pa tudi širše. Smo namreč prvi, ki skušamo s konkretno akcijo udejanjiti idejo o lokalni samooskrbi. Ideja ni nova, preostala Evropa jo zelo dobro pozna in je namenjena nabavi blaga in storitev, ki jih potrebujemo na dnevni, tedenski ali mesečni ravni,” razlaga Damjan Napast, direktor občinske uprave Kidričevo in pobudnik uvedbe vrednostnega bona, ki so ga v Kidričevem, z malce nostalgije po starem krajevnem imenu, poimenovali sternthal.

Začetek za velikonočne praznike

Začetek vpeljave občinskega vrednostnega bona sovpada z velikonočnimi prazniki. V najnovejši številki občinskega glasila in na spletni strani občine je že najti seznam tistih, ki bodo za svoje storitve in izdelke sprejemali vrednostne bone, gospodinjstva v Kidričevem pa so že tudi prejela naročilnico za njihov nakup in jih lahko na sedežu občinskega javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo v pritličju občinske stavbe že kupijo.

“Bonov ne bo mogoče unovčiti za alkoholne pijače in tobačne izdelke ter za igre na srečo. Posameznik bo lahko letno kupil bone v protivrednosti 500 evrov. Nakup bonov s petodstotnim popustom omogočamo le občanom Kidričevega. Vsi drugi si lahko pridobijo bone brez popusta,” razlaga direktor občinske uprave, ki je prepričan, da bodo z uvedbo bona sternthal okrepili lokalno samooskrbo, skrajšali dobavne verige ter vzpostavili učinkovit koncept krožnega gospodarstva.

Z boni do večje povezanosti

Prav zaradi medsosedskega sodelovanja, iskanja storitev in blaga pri prvem sosedu oziroma na območju lokalne skupnosti so se za sodelovanje v projektu odločili v kmečki pekarni Janje Metličar iz Zgornjih Jablan: “Najtežje je uspeti v domačem okolju. Nas sicer kupci že poznajo, a prepričana sem, da se bo našel še kdo, ki bo stopil na samostojno podjetniško pot, ko bo videl, da lahko s podporo drug drugega tudi uspemo. Tak način prodaje in kupovanja pa pomeni tudi druženje, česar je na vasi vse premalo.”

Tako kot pri Metličarjevih bodo bone sprejemali in jih tudi sami kupovali ter z njimi nabavljali blago pri občinskih ponudnikih na kmetiji Žitnik v Starošincah. V projekt pa stopa še kar nekaj kmetij, tako da se bo mogoče oskrbeti tudi z mesom, mesnimi izdelki, oljem pa medom ali kdaj posedeti v okrepčevalnici Atila ali restavraciji Pan ter naročeno plačati z vrednostnimi boni.

Sosedje novost že poznajo

“Naši najštevilčnejši obiskovalci so domačini, zato smo se brez pomislekov odločili za poslovanje s sternthali,” pravijo gostinci. Sandra Čelan Krajnčič, ki ima v Šikolah frizerski salon, pravi: “Brez pomislekov sem se pridružila projektu, saj sem od nekdaj prepričana, da bi morali podjetniki podpirati drug drugega in delati v dobro naših ljudi. No, lepo pa je, če tudi ti podpirajo nas.” S sternthali bo v prihodnje v Kidričevem mogoče kupovati tudi rože, saj so se projektu pridružile tamkajšnje cvetličarne, na seznamu sodelujočih so tudi Mesnine Štajerske iz Spodnjega Gaja, Mizarstvo Tajhmajster iz Kidričevega, pa tudi zavod Nazaj na konja iz Starošinc.

“Da je mogoče z izdajo vrednostnih bonov veliko narediti za razvoj lokalnega gospodarstva in s tem ljudi še povezati ter jih nagovoriti k sodelovanju, smo se prepričali pri naših sosedih v Avstriji, s katerimi sodelujemo pri razvoju ekoregije. Gospodarski razvoj je namreč mogoč tudi brez nepotrebnega onesnaževanja okolja in dolgih transportov. Naši ljudje znajo marsikaj narediti, a kaj, ko tega pogosto ne vidimo. Zdaj, z uvedbo bonov, sem prepričan, da nam bo uspelo in se bo še kdo odločil za ta korak,” napoveduje Alexander S. Goljevšček iz zavoda Nazaj na konja.

Pojasnilo računskega sodišča

“Brez izvedbe revizije ne moremo komentirati poslovanja občine ali drugega uporabnika javnih sredstev, torej tudi ne izdaje vrednostnih bonov sternthalov. Prav tako se računsko sodišče še ni srečalo s tematiko, o kateri sprašujete. Trenutno izvajamo revizijo dela poslovanja Občine Kidričevo, katere cilj je izrek mnenja o pravilnosti v letu 2015. Računsko sodišče bo preučilo tudi možnost obravnave prejete pobude, ki se nanaša na izdajo vrednostnih bonov, sicer pa jo bo upoštevalo kot pobudo za uvedbo nove revizije,” so na naše vprašanje o izdaji vrednostnih bonov in nasprotovanju civilne iniciative Za Kidričevo pojasnili na računskem sodišču.

Vsak evro prav pride

Danica Meško, upokojenka, Strnišče: “Berem v Večeru, da bomo imeli bone, s katerimi bomo lahko kupovali. Meni se zdi to dobra odločitev, saj je tukaj pri nas veliko ljudi, ki kaj prodajajo, tudi frizerje in cvetličarje imamo pa kmete z domačo hrano. Ja, nekaj jih bom že kupila, saj vsak evro prav pride.”

Vir: http://www.vecer.com/s-sternthalom-do-samooskrbe-6255684

Objavljeno v Večeru, v petek, 7.4.2017

Slavica Pičerko Peklar


Sternthali so sporni

24 marca, 2017

Civilno gibanje Za Kidričevo gleda pod prste vodstvu občine. Po dvomih o zdravem življenjskem okolju so zdaj sporni boni

“Načrtovano izdajo za nas spornih občinskih vrednostnih bonov sternthalov smo člani gibanja Za Kidričevo predali v presojo ustavnemu sodišču, prejeli pa smo že tudi odgovor ministrstva za finance in s projektom seznanili Računsko sodišče RS,” pravi Branko Štrucl, vodja kidričevskega civilnega gibanja, ki pa vedno nastopa sam. Ta v zadnjih letih budno spremlja dogajanja na občini, na njihovo zahtevo pa so pred letom tod opravili tudi obširne analize tal, saj je vodja gibanja prepričan, da s sokrajani živi v nezdravem okolju. Opravljene analize strokovnjakov tega niso dokazale, a Štrucl meni, da so bili vzorci zemljine vzeti na “nepravih” mestih, čeprav je sam sodeloval pri vzorčenju. Zdaj naj bi bila sporna izdaja vrednostnih bonov, češ da občina nima zakonske osnove za kaj takega in “so boni poligon za koruptivna dejavnja”.

“Občina bonov res ne more izdati, zato to uradno pelje naše občinsko podjetje Vzdrževanje in gradnje. Po seznanitvi občanov s projektom je zdaj v teku poziv gospodarstvenikom, podjetnikom, obrtnikom in kmetom, da se pridružijo projektu in tako sodelujejo v podpori lokalnega gospodarstva. Kot že rečeno, bomo izdali bon v vrednosti desetih evrov, za katerega bo občan odštel 9,50 evra, razliko v vrednosti bo krila občina iz proračuna. S temi vrednostnimi boni bodo občani lahko trgovali v domačem okolju in z našimi lokalnimi ponudniki blaga in storitev. Boni so že stiskani, zdaj čakamo še na izdajo kovancev,” pravi Damjan Napast, direktor občinske uprave in pobudnik projekta, ki naj bi zaživel v začetku aprila.

Gibanje Za Kidričevo se je obrnilo tudi na finančno ministrstvo, to pa je v odgovoru, ki ga je podpisala ministrica mag. Mateja Vraničar Erman, zapisalo: “Menimo, da gre pri projektu izdaje vrednostnega bona za obliko subvencioniranja cen storitev oziroma blaga iz proračuna občine podjetjem oziroma občanom. Pri tem je treba upoštevati 153. člen ustave … To pomeni, da mora občina pri uvedbi ukrepov za spodbujanje lokalnega gospodarstva iz proračuna upoštevati tudi predpise in pravila, ki veljajo na področju državnih pomoči.”

Vir: http://www.vecer.com/iniciativa-za-kidricevo-proti-bonom-6252858

Slavica Pičerko Peklar


Občinski vrednostni bon Sternthal (za gospodarstvo)

17 marca, 2017

Povabilo k sodelovanju

Vljudno vas vabimo k projektu »OBČINSKI VREDNOSTNI BON STERNTHAL«, za katerega je Občinski svet Občine Kidričevo pooblastil občinsko javno podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje d.o.o.

Sistem delovanja omogoča vsakemu občanu, da na sedežu podjetja Vzdrževanje in gradnje kupi oz. naroči vrednostne bone s takojšnjim 5% popustom (100 Sterthalov= 95,00 EUR). Razliko v vrednosti, torej 5 % popust, pokriva javno podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o. Vrednostni boni so in bodo unovčljivi za storitve in blago pri  ponudnikih, ki imajo sedež in ponudbo v Občini Kidričevo.

Ponudnik storitve ali blaga bo po prejetem plačilu za storitev in blago z boni Sternthal, posredoval bone na javno podjetje, ki mu bo izplačalo protivrednost na TRR (100 Sterthalov= 100,00 EUR).

Z boni ni mogoče kupiti oz. jih unovčiti za alkoholne pijače in pijače, ki so jim dodane alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke ter za igre na srečo.

V zameno za sodelovanje v projektu »Bon Sternthal«, omogoča javno podjetje  fizičnim osebam  5% popust za koriščenje vaših storitev in nakup blaga, ter tudi dodatno promocijo vaše ponudbe in podjetja. Posamezna fizična oseba lahko  letno kupi bone v protivrednosti 500 EUR, za kar se bo vodila ustrezna evidenca. Boni bodo izdani v obliki bankovca in v obliki aluminijastega kovanca. Večino prometa se bo opravilo  z bankovci (10 Sternthal), saj bodo kovanci (1 Sternthal) kovani v omejeni  seriji. Nakup bonov s popustom omogočamo le občanom občine Kidričevo. Vsi ostali si lahko pridobijo bone brez popusta.

Vaše obveznosti za sprejemanje bonov oz. za vključitev  v projekt »Bon Sternthal« so:

  • na vaših blagajnah dodajte novo plačilno sredstvo »BON STERNTHAL« (Podobno kot imate urejeno v primeru sprejemanja plačil s plačilnimi karticami. Izdani račun je seveda potrebno davčno potrditi.)
  • izpolnite priloženo vlogo in jo vrnite na podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo,
  • določite svojo poslovno politiko do fizičnih oseb pri vračanju v evrih ali Sternthalih,
  • prinašajte prejete bone na javno podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo.

V upanju,  da z uvedbo  Bona Sternthal  okrepimo lokalno samooskrbo, skrajšamo dobavne verige ter z vašo pomočjo omogočimo učinkovit koncept krožnega gospodarstva, vas  vljudno vabimo, da se nam pridružite!

P.S.: Naš namen prikazuje spodnji video (v angleščini z možnostjo avtomatskega prevajanja)

Vir: http://www.kidricevo.si

Več na: http://www.mojaobcina.si/kidricevo/novice/gospodarstvo/povabilo-k–sodelovanju–obcinski-vrednostni-bon-sternthal-za-gospodarstvo.html?MLSe499d3534702fdb9f167dd12684e1a3a


Kidričevo uvaja lokalne bone sternthale

14 marca, 2017

V občini Kidričevo bodo podprli lokalno gospodarstvo in pridelovalce kar z vrednostnimi boni, poimenovanimi po dvorcu Sternthal. Do leta 1953 je bilo to tudi nemško krajevno ime današnjega Kidričevega

Napovedi, da bo občina Kidričevo izdala lokalno valuto, vrednostne bone, s katerimi bodo lahko poslovali njeni občani, se uresničujejo. Že ta mesec naj bi bilo mogoče kupiti vrednostne bone, z njimi pa kupovati pri lokalnih ponudnikih storitev, domačih trgovcih, tudi kmetih.
“Z izdajo lokalne valute, ki ni denar, ampak neke vrste vrednostni bon, ki omogoča petodstotni popust pri nakupih in plačilu storitev, želimo v občini spodbuditi razvoj domačega podjetništva. Ker občina ne more biti izdajatelj omenjenih bonov, smo dejavnost našega občinskega podjetja Vzdrževanje in gradnje doregistrirali tudi za to dejavnost in občani bodo lahko tam kupovali vrednostne bone. Za zdaj v vrednosti 10 evrov, za kar pa bodo odšteli 9,50 evra. Boni so že v tisku in kupiti jih bo mogoče že v prihodnjih dneh, ko bomo tudi začeli sklepati pogodbe o sodelovanju z vsemi podjetniki, obrtniki in drugimi poslovnimi partnerji, ki so pripravljeni sodelovati v tem našem projektu,” razlaga Damjan Napast, direktor občinske uprave v občini Kidričevo, ki je tudi pobudnik ideje.
O njej pravi: “V omenjenem poslovanju bodo lahko sodelovali le v naši občini registrirana podjetja, obrtniki in podjetniki. Vsem, tako njim kot občanom, smo zamišljeni način poslovanja v preteklih mesecih predstavili na več predstavitvah, zanimanje za sodelovanje obstaja in zdaj bomo naredili tudi prvi korak k njegovi uresničitvi.
Ali se bo tovrstno poslovanje tudi obneslo, pa bo pokazal čas. Vsekakor ponujamo občanom možnost nekoliko ugodnejših nakupov, ponudnikom pa bomo razliko v ceni pokrivali iz občinskega proračuna, kjer smo za ta namen tudi rezervirali nekaj tisoč evrov občinskega denarja.”

Če kupiš za manj, bodo vračali evre

Sternthal, kot so poimenovali lokalno valuto oziroma bon, bodo občani lahko unovčili pri nakupih blaga in storitev pri lokalnih pridelovalcih hrane, pri plačilu različnih storitev, in če vrednost nakupa ne bo dosegla vrednosti bona, bodo nazaj dobili evre. “Z izdajo sternthalerja želimo doseči, da bi naši ljudje podprli domače, lokalno gospodarstvo in da denar ne bi odtekal iz občine. Naša ideja je, da bi ljudje stopili do prvega kmeta v svoji soseščini, se s hrano, ki jo potrebujejo in je ne pridelajo sami, oskrbeli doma, s čimer zmanjšamo tudi stroške prevoza, pomagamo pri zmanjševanju negativnih vplivov na okolje, saj transportnih poti ni več. Podobno je pri nakupih pri domačih trgovcih, iskanju storitev, od frizerskih do denimo tistih v kmetijstvu, ki je pri nas močno razvito. Tak način poslovanja podpirajo tudi lokalni ponudniki, kar se je izkazalo v preteklih pogovorih, res pa je, da izkušenj, vsaj slovenskih, na tem področju nimamo in da orjemo ledino, ki pa, mislim, bi morala obroditi sadove, saj gre na neki način za ekološko usmerjeno poslovanje, ki ga v naši občini močno podpiramo,” doda Napast.

Ob tem pa še, da zakonskih osnov za izdajo lokalne valute resda ni, prav zato so sklenili izdajo vrednostnih bonov zaupati občinskemu javnemu podjetju. “Obstajale bodo seveda tudi omejitve, saj s temi boni ne bo mogoče kupovati tobačnih izdelkov, alkoholnih pijač ali loterijskih srečk. Mogoče pa bo z njimi plačevati tudi storitve, kot so denimo frizerske, bone unovčiti pri pekih, mesarjih, pač pri vseh domačih podjetnikih, ki se bodo odločili za sodelovanje. Z njimi bomo sklenili posebne pogodbe in bodo razliko v vrednosti nakupa prejeli iz občinskega proračuna,” doda direktor kidričevske občinske uprave.

Podpora domačim pridelovalcem in potrošnikom

Alexander S. Goljevšček, predsednik kidričevskega društva za sonaravni razvoj Eko regije Ravno polje, ki se povezuje s sosednjimi na avstrijskem Štajerskem, izdajo domače valute podpira, saj, kot pravi, pozna dobre primere iz prakse: “Vem za kar nekaj podobnih primerov spodbujanja lokalnega gospodarstva, ki je že vzpostavljeno in dobro deluje v tujini, tako Avstriji kot Nemčiji. Tako denimo majhna avstrijska občina Langenegg s komaj nekaj več kot tisoč prebivalci mesečno opravi za kar 10 tisoč evrov tovrstne menjave. S tem občani pripomorejo k razvoju domačega gospodarstva, ohranjajo delovna mesta, še več, nastajajo nova, saj ljudje ugotavljajo, da se jim tovrstno poslovanje preprosto splača, finančno izide, obenem pa veliko naredijo v prizadevanjih za ohranitev zdravega okolja, saj se izognejo nepotrebnim prevozom, vplivom na okolje, ne nazadnje tudi transportnim stroškom.”
Jeseni, ko smo občane Kidričevega ob prvi napovedi izdaje vrednostnih bonov spraševali, ali so pripravljeni sodelovati v projektu, so sicer malo dvomili, ali bo ideja tudi realizirana, rekli pa, da bodo, če bodo na ta način deležni cenejših storitev in nakupov, rade volje sodelovali.

Tako se dela!

Franc Planinšek, podjetnik in kmet iz Pleterij, Lovrenc na Dravskem polju: “Poznam idejo in jo pozdravljam. Menim namreč, da bi morali sami več narediti za razvoj domačega podjetništva in podpreti tudi lokalne pridelovalce hrane. Tako pa tukajšnji kmetje več prodamo na večjih mestnih tržnicah in v trgovinah kot na domačem dvorišču. Mi bomo zagotovo pristopili k projektu in našim ljudem omogočili ugodnejše nakupe, tudi popravilo kmetijske mehanizacije. Že v preteklosti smo se včasih srečevali s tovrstnim poslovanjem, saj so k nam prihajali delavci denimo ptujske Perutnine s svojimi boni.”

Vir: http://www.vecer.com/kidricevo-uvaja-lokalne-bone-sternthale-6320943

Slavica Pičerko Peklar


Pozabite Evre, Kidričani bomo plačevali s šterntalerji

20 februarja, 2017

Še ena spletka župana Leskovarja, ki s pomočjo svojega političnega valjarja uresničuje lastne predvolilne želje, z nekakšno občinsko valuto. Čeravno mu zakon ne dopušča tega, si je zlomka izmislil, da bo to valuto plasiral preko javnega podjetja, kot da to podjetje ni v lasti občine. Čeprav nisem krajan Kidričevega, seveda še ena od njegovih laži, v Gibanju ZA Kidričevo sprašujemo občinski svet, kdo jim daje pravico, da bodo z našim davkoplačevalskim denarjem sofinancirali nekatera zasebna podjetja, ki so njim blizu, ko vidimo, da po drugi strani zvišujejo cene v vrtcu, komunalne storitve in tako dalje.

Javno podjetje Vzdrževanje in gradnje, ki je v lasti občine, bo mešetarilo z našim davkoplačevalskim denarjem na račun občinske valute, prisotna bo politična korupcija, kot takrat ko je bil zaradi korupcije prav župan Leskovar kaznovan z globo, ki mu jo je naložila KPK v letu 2014.

Lokalna valuta je uvedena v dveh občinah Slovenije. Občinski veljaki Kidričevega omenjajo le Avstrijo in Nemčijo, zamolčijo pa dejstvo, da se obe lokalni valuti v Sloveniji razlikujeta po tem, da ju ne izdaja občina ali podjetje, ki je v njeni lasti, ampak numizmatiki s pomočjo nekaterih njihovih podjetij.

Navaden občan Kidričevega ponovno ne bo imel nobene koristi od te valute, kot od teh zavoženih projektov smučanja na vodi, učilnice v naravi, kjer je območje tako onesnaženo, da se starejši ne bi smeli niti zadrževati blizu tega območja, kaj šele otroci. Ustanavljajo nekakšno Eko regijo, kjer je več 10 hektarjev obdelovalne zemlje popolnoma zasičene z nevarnimi odpadki, kot so odpadni pepel , rdeče blato pomešano z žlindro, lugi in ostalimi strupi, kjer se ne bi smela proizvajati hrana niti za živali , kaj šele ljudi. In kdo je bil glavni lobist pri odpadnih gumah in velik zagovornik širjenja centra nevarnih odpadkov?

Da ne bo pomote, v gibanju ZA Kidričevo nismo proti vsemu, nasprotno, podpiramo projekte, ki so celo hvale vredni, npr. zdravstveni dom, dvorec, kanalizacija, obnova cest, obnova stanovanj, ki so bili zasnovani že v prejšnjih mandatih, v času drugih županov, odločno pa nasprotujemo projektom, ki smrdijo po korupciji, ki si jih večina prebivalcev ne bo mogla privoščiti in so namenjeni le peščici ljudi ter interesom posameznikov iz ‘županovega kroga’. Predvsem pa smo proti vlaganju v projekte preden izvedemo prepotrebno sanacijo okolja in poskrbimo za zdravje ljudi.

Branko Štrucl,
vodja gibanja ZA Kidričevo

Odgovor ministrstva za finance (PDF)