OPN za obrtno cono Strnišče tik pred potrditvijo

17 februarja, 2020

Svetniki občine Kidričevo bodo ta teden potrjevali občinski prostorski načrt, ki med drugim vključuje urejanje obrtno-poslovne cone v zaledju naselja Strnišče.

Nova gospodarska cona bo zrasla na okoli 25 hektarjih zemljišč, za potrebe gradnje bodo posekali tudi gozd. Po zagotovilu lokalne skupnosti naj bi med naseljem Strnišče, kjer biva okoli sto krajanov, in bodočo obrtno cono uredili zeleno pregrado, najverjetneje nasip z zasaditvijo. S potrditvijo OPN bo sedaj izpolnjen eden od temeljnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno in infrastrukturno opremljanje območja. „Konec februarja bi OPN pravnomočno stopil v veljavo.

Več v Štajerskem Tedniku

Mojca Zemljarič

Vir: https://www.tednik.si/gospodarstvo/19570-kidricevo-opn-za-obrtno-cono-strnisce-tik-pred-potrditvijo


Potrjen evropski denar za obvoznico v Kidričevem

18 decembra, 2019

Ministrstvo za infrastrukturo je s strani vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejelo odločitev o podpori projektu izgradnje obvoznice Kidričevo, katerega investicijska vrednost znaša 14,7 milijonov evrov.

Kot so sporočili z ministrstva za infrastrukturo, bo projekt v višini 6,67 milijona evrov sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj. Operacija je bila kot projektni predlog predhodno potrjena v okviru Dopolnitve št. 1 k Dogovoru za razvoj regij Podravske regije v juniju 2018.

Uresničuje se torej napoved direktorice DRSI Monike Pintar Mesarič, ki je letos jeseni v Lovrencu na Drav. polju, na odprtju novozgrajene infrastrukture, dejala, da je za leto 2020 predviden pričetek gradbenih del izgradnje obvoznice mimo Kidričevega in tovarne Talum. Na DRSI so takrat med drugim poudarili, da je predvideno, da se bo projekt sofinanciral s sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 6,6 milijona evrov in da bo predvidoma v pričetku decembra objavljen razpis za izvedbo del.

Nova cesta za boljšo povezavo med gospodarskimi središči

Trasa obvoznice je določena med glavno cesto G1-2/737 Šikole-Hajdina in regionalno cesto R2-432/1285 Majšperk-Kidričevo in poteka po vzhodni strani naselja Strnišče oz. zahodno od podjetja Talum. Nova cesta bo omogočila tudi boljšo povezavo med gospodarskimi središči, kar omogoča razvoj njihovih primarnih ali sekundarnih dejavnosti in ima pomemben indirekten vpliv na razvoj regije in uspešnost gospodarskih dejavnosti.

Na obvoznico, v skupni dolžini 4,2 kilometra, se priključuje večje število kategoriziranih in nekategoriziranih cest, med katerimi sta tudi priključka za podjetji Talum in Boxmark.

Kaj v prostor prinaša kidričevska obvoznica?

Gradnja obvoznice obsega: novo obvozno cesto v dolžini 3,952 km, ureditev šestih križišč, ureditev priključnih, servisnih in traktorskih cest, ureditev objektov (podvoz pod industrijskim tirom s kesonom in črpališčem ter podhod za živali), ureditev kolesarskega in peš prometa,ureditev odvodnjavanja, prestavitev oz. zaščita tangiranih vodov gospodarske javne infrastrukture ter krajinsko ureditev ureditvenega območja obvoznice.

Obvoznica bo tudi močno razbremenila promet v naselju, prav gotovo pa si bodo najbolj oddahnili prebivalci občine Hajdina, ki se bodo razbremenili tovornega prometa. V občini Kidričevo se bodo z izgradnjo obvoznice ustvarili tudi pogoji za širitev industrijske cone in možnost nastanka novih obrtnih con ob obvoznici.

1529144741_mv-obvoznica_kidric48devo

Vir: ministrstvo za infrastrukturo, občina Kidričevo

Vir: https://spodnjepodravje.si/potrjen-evropski-denar-za-obvoznico-v-kidricevem/

Napotilo: https://www.gov.si/novice/prejeta-odlocitev-o-dodelitvi-sredstev-za-projekt-obvoznica-kidricevo/


Upor v Strnišču

11 decembra, 2017

Prispevek iz oddaje TV Slovenija, Tednik.

Krajanom Strnišča, naselja v Občini Kidričevo, je prekipelo. Izvedeli so namreč, da namerava občina dovoliti gradnjo obrtno-industrijske cone 150 metrov od roba vasi na kraju, kjer je zdaj gozd. Prejšnji teden so zato sklicali zbor krajanov in se soočili z županom Antonom Leskovarjem. Očitali so mu, da dela proti njim in v korist investitorjev, ter napovedali boj z vsemi dovoljenimi sredstvi.

Posnetek na: http://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174506520


Občinski vrednostni bon Sternthal (za gospodarstvo)

17 marca, 2017

Povabilo k sodelovanju

Vljudno vas vabimo k projektu »OBČINSKI VREDNOSTNI BON STERNTHAL«, za katerega je Občinski svet Občine Kidričevo pooblastil občinsko javno podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje d.o.o.

Sistem delovanja omogoča vsakemu občanu, da na sedežu podjetja Vzdrževanje in gradnje kupi oz. naroči vrednostne bone s takojšnjim 5% popustom (100 Sterthalov= 95,00 EUR). Razliko v vrednosti, torej 5 % popust, pokriva javno podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o. Vrednostni boni so in bodo unovčljivi za storitve in blago pri  ponudnikih, ki imajo sedež in ponudbo v Občini Kidričevo.

Ponudnik storitve ali blaga bo po prejetem plačilu za storitev in blago z boni Sternthal, posredoval bone na javno podjetje, ki mu bo izplačalo protivrednost na TRR (100 Sterthalov= 100,00 EUR).

Z boni ni mogoče kupiti oz. jih unovčiti za alkoholne pijače in pijače, ki so jim dodane alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke ter za igre na srečo.

V zameno za sodelovanje v projektu »Bon Sternthal«, omogoča javno podjetje  fizičnim osebam  5% popust za koriščenje vaših storitev in nakup blaga, ter tudi dodatno promocijo vaše ponudbe in podjetja. Posamezna fizična oseba lahko  letno kupi bone v protivrednosti 500 EUR, za kar se bo vodila ustrezna evidenca. Boni bodo izdani v obliki bankovca in v obliki aluminijastega kovanca. Večino prometa se bo opravilo  z bankovci (10 Sternthal), saj bodo kovanci (1 Sternthal) kovani v omejeni  seriji. Nakup bonov s popustom omogočamo le občanom občine Kidričevo. Vsi ostali si lahko pridobijo bone brez popusta.

Vaše obveznosti za sprejemanje bonov oz. za vključitev  v projekt »Bon Sternthal« so:

  • na vaših blagajnah dodajte novo plačilno sredstvo »BON STERNTHAL« (Podobno kot imate urejeno v primeru sprejemanja plačil s plačilnimi karticami. Izdani račun je seveda potrebno davčno potrditi.)
  • izpolnite priloženo vlogo in jo vrnite na podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo,
  • določite svojo poslovno politiko do fizičnih oseb pri vračanju v evrih ali Sternthalih,
  • prinašajte prejete bone na javno podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo.

V upanju,  da z uvedbo  Bona Sternthal  okrepimo lokalno samooskrbo, skrajšamo dobavne verige ter z vašo pomočjo omogočimo učinkovit koncept krožnega gospodarstva, vas  vljudno vabimo, da se nam pridružite!

P.S.: Naš namen prikazuje spodnji video (v angleščini z možnostjo avtomatskega prevajanja)

Vir: http://www.kidricevo.si

Več na: http://www.mojaobcina.si/kidricevo/novice/gospodarstvo/povabilo-k–sodelovanju–obcinski-vrednostni-bon-sternthal-za-gospodarstvo.html?MLSe499d3534702fdb9f167dd12684e1a3a


Kidričevo uvaja lokalne bone sternthale

14 marca, 2017

V občini Kidričevo bodo podprli lokalno gospodarstvo in pridelovalce kar z vrednostnimi boni, poimenovanimi po dvorcu Sternthal. Do leta 1953 je bilo to tudi nemško krajevno ime današnjega Kidričevega

Napovedi, da bo občina Kidričevo izdala lokalno valuto, vrednostne bone, s katerimi bodo lahko poslovali njeni občani, se uresničujejo. Že ta mesec naj bi bilo mogoče kupiti vrednostne bone, z njimi pa kupovati pri lokalnih ponudnikih storitev, domačih trgovcih, tudi kmetih.
“Z izdajo lokalne valute, ki ni denar, ampak neke vrste vrednostni bon, ki omogoča petodstotni popust pri nakupih in plačilu storitev, želimo v občini spodbuditi razvoj domačega podjetništva. Ker občina ne more biti izdajatelj omenjenih bonov, smo dejavnost našega občinskega podjetja Vzdrževanje in gradnje doregistrirali tudi za to dejavnost in občani bodo lahko tam kupovali vrednostne bone. Za zdaj v vrednosti 10 evrov, za kar pa bodo odšteli 9,50 evra. Boni so že v tisku in kupiti jih bo mogoče že v prihodnjih dneh, ko bomo tudi začeli sklepati pogodbe o sodelovanju z vsemi podjetniki, obrtniki in drugimi poslovnimi partnerji, ki so pripravljeni sodelovati v tem našem projektu,” razlaga Damjan Napast, direktor občinske uprave v občini Kidričevo, ki je tudi pobudnik ideje.
O njej pravi: “V omenjenem poslovanju bodo lahko sodelovali le v naši občini registrirana podjetja, obrtniki in podjetniki. Vsem, tako njim kot občanom, smo zamišljeni način poslovanja v preteklih mesecih predstavili na več predstavitvah, zanimanje za sodelovanje obstaja in zdaj bomo naredili tudi prvi korak k njegovi uresničitvi.
Ali se bo tovrstno poslovanje tudi obneslo, pa bo pokazal čas. Vsekakor ponujamo občanom možnost nekoliko ugodnejših nakupov, ponudnikom pa bomo razliko v ceni pokrivali iz občinskega proračuna, kjer smo za ta namen tudi rezervirali nekaj tisoč evrov občinskega denarja.”

Če kupiš za manj, bodo vračali evre

Sternthal, kot so poimenovali lokalno valuto oziroma bon, bodo občani lahko unovčili pri nakupih blaga in storitev pri lokalnih pridelovalcih hrane, pri plačilu različnih storitev, in če vrednost nakupa ne bo dosegla vrednosti bona, bodo nazaj dobili evre. “Z izdajo sternthalerja želimo doseči, da bi naši ljudje podprli domače, lokalno gospodarstvo in da denar ne bi odtekal iz občine. Naša ideja je, da bi ljudje stopili do prvega kmeta v svoji soseščini, se s hrano, ki jo potrebujejo in je ne pridelajo sami, oskrbeli doma, s čimer zmanjšamo tudi stroške prevoza, pomagamo pri zmanjševanju negativnih vplivov na okolje, saj transportnih poti ni več. Podobno je pri nakupih pri domačih trgovcih, iskanju storitev, od frizerskih do denimo tistih v kmetijstvu, ki je pri nas močno razvito. Tak način poslovanja podpirajo tudi lokalni ponudniki, kar se je izkazalo v preteklih pogovorih, res pa je, da izkušenj, vsaj slovenskih, na tem področju nimamo in da orjemo ledino, ki pa, mislim, bi morala obroditi sadove, saj gre na neki način za ekološko usmerjeno poslovanje, ki ga v naši občini močno podpiramo,” doda Napast.

Ob tem pa še, da zakonskih osnov za izdajo lokalne valute resda ni, prav zato so sklenili izdajo vrednostnih bonov zaupati občinskemu javnemu podjetju. “Obstajale bodo seveda tudi omejitve, saj s temi boni ne bo mogoče kupovati tobačnih izdelkov, alkoholnih pijač ali loterijskih srečk. Mogoče pa bo z njimi plačevati tudi storitve, kot so denimo frizerske, bone unovčiti pri pekih, mesarjih, pač pri vseh domačih podjetnikih, ki se bodo odločili za sodelovanje. Z njimi bomo sklenili posebne pogodbe in bodo razliko v vrednosti nakupa prejeli iz občinskega proračuna,” doda direktor kidričevske občinske uprave.

Podpora domačim pridelovalcem in potrošnikom

Alexander S. Goljevšček, predsednik kidričevskega društva za sonaravni razvoj Eko regije Ravno polje, ki se povezuje s sosednjimi na avstrijskem Štajerskem, izdajo domače valute podpira, saj, kot pravi, pozna dobre primere iz prakse: “Vem za kar nekaj podobnih primerov spodbujanja lokalnega gospodarstva, ki je že vzpostavljeno in dobro deluje v tujini, tako Avstriji kot Nemčiji. Tako denimo majhna avstrijska občina Langenegg s komaj nekaj več kot tisoč prebivalci mesečno opravi za kar 10 tisoč evrov tovrstne menjave. S tem občani pripomorejo k razvoju domačega gospodarstva, ohranjajo delovna mesta, še več, nastajajo nova, saj ljudje ugotavljajo, da se jim tovrstno poslovanje preprosto splača, finančno izide, obenem pa veliko naredijo v prizadevanjih za ohranitev zdravega okolja, saj se izognejo nepotrebnim prevozom, vplivom na okolje, ne nazadnje tudi transportnim stroškom.”
Jeseni, ko smo občane Kidričevega ob prvi napovedi izdaje vrednostnih bonov spraševali, ali so pripravljeni sodelovati v projektu, so sicer malo dvomili, ali bo ideja tudi realizirana, rekli pa, da bodo, če bodo na ta način deležni cenejših storitev in nakupov, rade volje sodelovali.

Tako se dela!

Franc Planinšek, podjetnik in kmet iz Pleterij, Lovrenc na Dravskem polju: “Poznam idejo in jo pozdravljam. Menim namreč, da bi morali sami več narediti za razvoj domačega podjetništva in podpreti tudi lokalne pridelovalce hrane. Tako pa tukajšnji kmetje več prodamo na večjih mestnih tržnicah in v trgovinah kot na domačem dvorišču. Mi bomo zagotovo pristopili k projektu in našim ljudem omogočili ugodnejše nakupe, tudi popravilo kmetijske mehanizacije. Že v preteklosti smo se včasih srečevali s tovrstnim poslovanjem, saj so k nam prihajali delavci denimo ptujske Perutnine s svojimi boni.”

Vir: http://www.vecer.com/kidricevo-uvaja-lokalne-bone-sternthale-6320943

Slavica Pičerko Peklar


Zanimanje za poslovno cono v Njivercah je

22 decembra, 2016

Občini Hajdina in Kidričevo načrtujeta vzpostavitev poslovne cone ob avtocestnem priključku Zgornja Hajdina in Njiverce. Kidričevski svetniki so podrobni prostorski načrt za cono že potrdili, hajdinski bodo to gradivo imeli na mizi še ta teden.

Gre za poslovno cono, ki bo namenjena obrtnim, skladiščnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim ter tudi spremljajočim storitvenim in servisnim dejavnostim, piše v gradivu, ki so ga prejeli svetniki.

V coni, ki obsega 14,77 ha, je predvidena izgradnja 19 objektov. Polovico zemljišč ima v lasti Cestno podjetje Ptuj. »Povpraševanje po zemljiščih je, tako da straha, da zemljišča ne bi bila prodana, ni.

Več v Štajerskem Tedniku

Mojca Vtič

Vir: http://www.tednik.si/gospodarstvo/3753-kidricevo-zanimanje-za-poslovno-cono-v-njivercah-je


»Slovenija v Evropi«

22 septembra, 2015

Evropska poslanka Patricija Šulin in poslanka DZ RS Suzana Lep Šimenko vabita na pogovorni večer »Slovenija v Evropi« – Gospodarstvo med EU, Slovenijo in lokalno skupnostjo, v četrtek, 24. septembra 2015, ob 19.00 uri, Dvorana dvorca Šterntal, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

V prvem delu pogovornega večera bo evropska poslanka SDS/EPP Patricija Šulin predstavila delovanje Evropske unije, svoje delo v izbranih odborih in delegacijah, evropskih sredstvih in priložnostih članstva Slovenije v EU.

Poslanka SDS v Državnem zboru RS Suzana Lep Šimenko bo spregovorila o trenutni finančni in gospodarski situaciji v Sloveniji, o priložnostih za Slovenijo in trenutnih aktualno političnih dogodkih.

Gost okrogle mize Anton Leskovar, župan občine Kidričevo bo spregovoril o priložnostih in nevarnostih lokalnih skupnosti ter sodelovanju lokalne skupnosti z gospodarstvom. Drugi del pogovornega večera bo namenjen razpravi in izmenjavi mnenj.

Pogovornemu večeru sledi neformalno druženje in pogostitev.

Na dogodek povabite vse, ki jih omenjena tematika zanima.

Vljudno vabljeni!

Vir: http://www.kidricevo.si