Festival idej

3 decembra, 2014

V Cirkovcah poteka drugi festival idej.

Program (PDF)

Vabljeni!


Kulturno društvo Idila Cirkovce na Dravskem polju

11 februarja, 2014

Radijska delavnica znancev radia Maribor v Vili Amalia v Cirkovcah.

Tokratna Radijska delavnica znancev se je dogajala v Cirkovcah na Dravskem polju in je bila vsebinsko namenjena slovenskemu kulturnemu prazniku. Improvizirani studio so pripravili v cirkovškem kulturnem hramu z imenom Vila Amalia. Gostje oddaje so bili tamkajšnji zagnani kulturniki in župan občine Kidričevo Anton Leskovar. Oddajo pripravlja Tone Petelinšek.

Posnetek na: http://ava.rtvslo.si/predvajaj/kulturno-drustvo-idila-cirkovce-na-dravskem-polju/ava2.174259316/

Vir: http://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-delavnica-znancev/174259316


Druženje v Vili Amalija

3 januarja, 2014

V Cirkovcah Kulturno društvo Idila odprlo prostor za ustvarjalno druženje in kulturo

Pri železniškem postajališču v Cirkovcah je pred mesecem svoja vrata odprla Vila Amalija, skorajda čarobna hiša vaške učiteljice Amalije Skočir, kjer se družijo in ustvarjajo člani Kulturnega društva Idila. »Kulturna hiša tete Malčke« ponuja prijetno urejene prostore ustvarjalcem na področju glasbene in video produkcije, likovnikom in literatom.

»Kulturno življenje v Cirkovcah je resnično pestro in bogato, saj so dober glas o našem ljudskem izročilu v svet že davno ponesli folklorni plesalci pa glasbeniki in pevci, zdaj smo člani društva Idila hišo ob železnici preuredili še v vilo kulturnega dogajanja, k sodelovanju pa povabili prijatelje iz prosvetnega društva in skupaj poskrbeli za pestro decembrsko dogajanje, ki ga bomo nadaljevali tudi v tem letu,« pravi Miran Urih, vodja pravkar končanega Festivala idej. »To našo hišo, kjer smo uredili tudi profe­sionalni studio, smo poimenovali po nekdanji učiteljici Amaliji, izredno dobri ženski, ki je veliko naredila za kulturno dogajanje v teh naših krajih, a ni nikdar stopila v ospredje, nam pa je prepustila tudi svojo bogato knji­žno zbirko,« razlaga Urih, zadovoljen z odzivom javnosti na njihove prve prireditve. »Začeli smo s kreativni­mi delavnicami za otroke pa tudi za starejše, vabili na etno grški večer, na literarnem večeru gostili Toneta Par­tljiča, prisluhnili potopisnemu pre­davanju profesorja Davorina Uriha, pripravili likovno razstavo in zimski  slikarski ekstempore,« omenja Tina Urih, producentka festivala, ki ima skupaj s sestro Sašo, akademsko sli­karko, še polno malho idej o tem, kaj se bo v kulturni hiši tete Malčke, kot cirkovški kulturniki radi poimenuje­jo Vilo Amalijo, v prihodnje še doga­jalo.

»Decembrski festival idej je šele začetek našega delovanja, a v hiši se nas je vedno zbralo nekaj deset ljudi. Prav veliko nas hiša tete Malčke tudi ne more sprejeti pod svojo streho, a ko bo vreme lepo, se bomo družili tudi na vrtu,« razlagajo Urihovi, ki so prepri­čani, da je poleg kulturnega dogaja­nja, namenjenega večjim množicam, potrebno tudi druženje v manjših sku­pinah. »Lepo je, ko glasbenik posedi ob naših obiskovalcih, z njimi poklepeta o svojem delu pa potem vstane, zaigra in se med njim in poslušalci vzposta­vi neka prijetna duhovna vez. Tudi li­terarni večeri v skoraj intimni družbi so nekaj prav posebnega. Prvi obiski naših prireditev so pokazali, da ljudje potrebujemo tudi tovrstno osebno do­življanje kulture. Prav je, da se čim več dogaja v večjih vaških dvoranah, šol­skih telovadnicah in večnamenskih prostorih, a kot vidimo, so dobrodo­šla tudi srečanja, kot jih bomo organi­zirali v naši Vili Amaliji,« pravi Miran Urih iz cirkovškega Kulturnega dru­štva Idila.

»Prvi festival idej je presegel naša pričakovanja, saj so različni dogodki privabili tako mlade kot starejše obi­skovalce. Ljudje so se do nas sprehodili kar peš, pa niso prihajali samo doma­čini, temveč se je našel tudi kdo, ki se je pripeljal z vlakom,« se prvih odzi­vov na kulturno dogajanje v Vili Ama­liji veseli Tina Urih ter napoveduje dogajanja polno letošnje leto. »Za vsa­kega se bo kaj našlo, zdaj pripravlja­mo program predavanj, literarnih in glasbenih večerov, radi bi predstavi­li dela naših sovaščanov. Veliko jih je, ki imajo kaj povedati in pokazati, pa zanje skoraj ne vemo. Zdaj jim bomo ponudili možnost predstavitve in skupaj z njimi domačine pa tudi oko­ličane povabili, naj sodelujejo z nami,« napoveduje Tina Urih, ki pravi, da jim je prvi odziv na njihovo delovanje dal nov polet.

Objavljeno v Večeru, v petek, 3.1.2014

Slavica Pičerko Peklar

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2014010305989436