Mar bistriška komunala res bolje gospodari od ptujske?

avgust 2, 2019

Občina Kidričevo zaradi domnevnega netransparentnega dela in dvomljivega prikazovanja stroškov Komunalnega podjetja (KP) Ptuj nasprotuje zvišanju cen oskrbe s pitno vodo.

Uporabnike na območju kidričevske občine s pitno vodo oskrbujeta dve komunalni podjetji: ptujsko in slovenjebistriško. Iz povedanega na seji občinskega sveta v minulem tednu je moč sklepati, da je župan Anton Leskovar s poslovanjem bistriške komunale zelo zadovoljen, s poslovanjem ptujske pa nekoliko manj.

Vodarina dražja, omrežnina ne

Zato so tudi občinski svetniki novo ceno vodarine za KP Slovenska Bistrica potrdili brez pripomb in s pohvalami, medtem ko so za KP Ptuj potrdili le višjo ceno vodarine, ne pa tudi omrežnine. Vodarina je prihodek, ki v celoti ostane koncesionarju (komunali) in pokriva stroške distribucije. Omrežnina v večjem delu pripada občinam, saj predstavlja tudi najemnino za infrastrukturo; lastnice vodovodnih sistemov so občine. Modeli, katere stroške koncesionarji pokrivajo iz katerih virov, so očitno različni. Bistriška Komunala stroške okvar (defektov) na sistemu pokriva iz svojega dela vodarine, ptujska iz občinskega dela – omrežnine.

Več v Štajerskem Tedniku

Vir: https://www.tednik.si/gospodarstvo/16670-kidricevo-mar-bistriska-komunala-res-bolje-gospodari-od-ptujske

Mojca Zemljarič

Advertisements

Petdeset milijonov evrov za obnovo

julij 18, 2019

Skoraj četrtina načrpane pitne vode se izgubi, ogrožajo jo nitrati in pesticidi, zato je obnova ptujskega vodovodnega sistema nujna. Ostaja vprašanje, kako jo financirati.

Uresničitev projekta celovite obnove vodovodnega sistema v spodnjem Podravju je še kako odvisna od evropskega proračuna, in kot so ugotavljali župani na svojem zadnjem kolegiju, tudi integralnega državnega. Sami kar 50 milijonov vredne investicije ne bodo zmogli, ustavlja se že pri sofinanciranju izdelave potrebne projektne dokumentacije. Naj to financirajo vse občine, v kolikšnem deležu oziroma po kakšnem ključu? Po burni razpravi, ko je Anton Leskovar, župan občine Kidričevo, ponovno poudaril, da “tega ključa, pa kakršenkoli že bo, ne bom podprl” in da bo njegova občina zavračala vse račune ptujskega komunalnega podjetja, so njegovi kolegi in kolegice vendarle odločili, da bodo izdelavo projektne dokumentacije sofinancirali po porabi pitne vode.

Za idejno zasnovo 180 tisočakov

Komunalno podjetje Ptuj, ki skrbi za oskrbo s pitno vodo v 23 občinah na širšem ptujskem območju, je doslej za idejno zasnovo projekta in potreben hidravlični izračun plačalo 180 tisoč evrov. Kot pravi Janko Širec, direktor komunalnega podjetja, bo izdelava vse potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja stala vsaj milijon evrov. “Projekt obsega posodobitev vodovodnega omrežja v dolžini 250 kilometrov, zgraditi bo treba še dva globinska vodnjaka in še kar nekaj objektov, kot so vodohrani, da bo oskrba z zdravo pitno vodo tudi zares zagotovljena vsem,” pravi Širec. Idejno zasnovo so pripravili v podjetju Lineal, ki pa mu zdaj župani očitajo, da razmer na terenu ni dovolj dobro preverilo. Ker je vodovodna gradnja v preteklem finančnem obdobju izpadla, v spodnjem Podravju upajo, da bo projekt vendarle sprejet kot tisti, ki ga kaže podpreti z evropskimi kohezijskimi sredstvi. “Mi bomo naredili vse, da bo projekt celovite obnove vodovodnega omrežja v spodnjem Podravju tak, da z njim uspemo, vendar pogajanja, ki potekajo na politični ravni, še niso niti stekla,” opozarja Mojca Šibila Drobnič iz Znanstvenoraziskovalnega središča Bistra Ptuj. Da bi na pogajanja v Bruselj morali tudi predstavniki spodnjepodravskih občin in ne zgolj državni pogajalci, meni direktor Bistre Štefan Čelan.

Razlike tudi znotraj regije

“Skrajni čas je, da ukrepamo, po zadnjem onesnaženju na Primorskem je jasno, da se bo tudi Rižanski vodovod, oziroma občine, ki jih ta oskrbuje s pitno vodo, potegoval za evropska in državna sredstva. Glede na izkušnje, ki kažejo, da je zahodna regija uspešnejša pri črpanju denarja in s tem povezanem razvoju, pa je na nas, da skupaj zahtevamo, kar nam gre,” poziva Branko Marinič, župan občine Videm. Franc Pukšič, župan Destrnika, je opozoril na razlike, ki se pojavljajo tudi znotraj regije. Da je treba izpeljati projekt vodovodne modernizacije, meni tudi županja Cirkulan Antonija Žumbar, ki opozarja, da financiranje po številu priključkov ne bi bilo pošteno, saj je delež teh v njihovi občini zaradi velikega števila počitniških hišic velik. Da so morali najeti milijon evrov kredita za izgradnjo in posodobitev vodovodnega omrežja na svojem območju, je kolege spomnil Anton Butolen, župan Žetal, in obenem dodal: “Pa niti ne pomislim, da zdaj ne bi skupaj financirali projekta, ki je v dobro vseh nas.”

Z modernizacijo vodovodnega sistema želijo v spodnjem Podravju izboljšati kakovost pitne vode. Ta namreč ponekod še vedno teče po azbestno-cementnih ceveh. Poleg tega bi z obnovo bistveno zmanjšali izgube na vodovodnem omrežju in tako dosegli večjo ekonomičnost, zagotovili pa tudi večjo kvaliteto vode.

Stroški večji od cene vode

V Komunalnem podjetju Ptuj so to pomlad predlagali zvišanje cen oskrbe s pitno vodo, saj s trenutnimi cenami stroškov ne morejo več pokrivati. Večina občin se je s tem strinjala, le v občinah Kidričevo in Starše novih cen doslej še niso potrdili. Te naj bi začele veljati z julijem, a to zdaj ne bo mogoče. Zdajšnja cena za kubični meter vode znaša 0,7151 evra, po novem naj bi 0,7931 evra. Omrežnina za vodovodni priključek je zdaj 3,9 evra, po novem bi bila 5,3 evra. Gospodinjstva ta čas za deset kubičnih metrov porabljene vode plačujejo 12,14 evra, po novem naj bi 14,58 evra.

Vir: https://www.vecer.com/petdeset-milijonov-evrov-za-obnovo-10039767

Slavica Pičerko Peklar


Komunalno podjetje Ptuj: Kupčkanja in pretresi na bregovih Drave

junij 20, 2017

Kdo bodo novi člani nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj in katera občina bo uveljavila večji vpliv, je kadrovsko vprašanje, ki razburja pred skupščino družbe

Kdo bodo novi člani nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj, je vprašanje, ki te dni zaposluje ptujsko politiko, saj kaže, da občine z desnega brega Drave niso enotne glede že objavljenega predloga, da jih zastopa Valerija Šamprl, direktorica občinske uprave v občini Hajdina.

[…]

Anton Leskovar, župan občine Kidričevo: “Mi bomo šli na skupščino s svojim predlogom, torej, da desni breg Drave v nadzornem svetu komunale zastopa naš direktor občinske uprave Damjan Napast. To se nam zdi povsem legitimno, podprlo nas je deset občin, saj ne želimo, da zgolj štiri občine krojijo našo skupno komunalno prihodnost.”

Slavica Pičerko Peklar

Prispevek v celoti na: http://www.vecer.com/komunalno-podjetje-ptuj-kupckanja-in-pretresi-na-bregovih-drave-6272493


Dva globinska vodnjaka za ceno enega

marec 23, 2017

Župani občin spodnjega Podravja pozdravljajo namero Komunalnega podjetja Ptuj, da ta pri črpališču Skorba zgradi dva globinska vodnjaka, a sprašujejo, ali se to finančno izide. Za gradnjo polovica letne omrežnine

Komunalno podjetje (KP) Ptuj bo v Skorbi, na zemljišču, ki je v njeni lasti in kjer že deluje vodno črpališče, zgradilo še dva globinska vodnjaka, vsaj enega že do poletja, da se izogne poletnim motnjam oskrbe z zdravo pitno vodo. Čeprav so v ptujski komunali, ki je v lasti tukajšnjih občin, sprva napovedovali izgradnjo enega globinskega vodnjaka, so raziskave na terenu in opravljeni finančni izračuni pokazali, da je mogoče za ceno enega 200-metrskega zgraditi dva vodnjaka, ki bosta v globino segala po 150 metrov.

Do denarja z omrežnino

Župani s Ptujskega, ki so preteklo jesen poskrbeli za soglasje občinskih svetov, da komunalno podjetje del omrežnine nameni za gradnjo globinskega vodnjaka, bodo zdaj morali soglasje dopolniti z aneksom, da soglašajo z gradnjo dveh globinskih vodnjakov. Zakaj taka odločitev, razlaga Janko Širec, direktor KP Ptuj: “Raziskave, ki smo jih v preteklih mesecih opravili na terenu, in pa finančni izračuni so pokazali, da bi gradnja globinskega vodnjaka globine 200 metrov stala toliko kot vrtanje dveh vrtin do globine 150 metrov. Tehnologija vrtanja je namreč različna, z vsakim metrom globine tudi zahtevnejša in dražja, pokazalo pa se je tudi, da z enim vodnjakom ne bi načrpali dovolj neoporečne pitne vode. Zato zdaj predlagamo, da zgradimo dva globinska vodnjaka s kapaciteto osmih do devetih litrov vode na sekundo, kar je skupaj blizu 16 oziroma 18 litrov vode na sekundo. Z enim, globljim vodnjakom, bi na sekundo lahko načrpali le 12 do 14 litrov vode. Gradnja dveh globinskih vodnjakov nas bo stala dobrih 200 tisoč evrov.” Župani so predlog direktorja Širca sicer pozdravili, naredili bodo, kar je treba, da bodo v lokalnih skupnostih zdaj razširjeni projekt potrdili, nikakor pa niso mogli izogniti razpravi o ceni investicije, saj je, kot razmišljajo, skoraj neverjetno, da bi gradnja dveh vodnjakov stala toliko kot izkop enega.

“Mene zelo zanimajo cene te investicije, saj imam občutek, da nas hočejo pripeljati žejne čez vodo,” je na zadnjem kolegiju županov spodnjega Podravja pa tudi na preteklih sejah dvomil o čistih računih ptujske komunale Anton Leskovar, župan Kidričevega, ki investicijo sicer pozdravlja. Kot jo Anton Butolen, župan Žetal, ki pa prav tako meni, da bi župani morali imeti podrobnejši vpogled v finančne izračune skupne naložbe. Da bi bilo izvajalca investicije najbolje izbrati z javnim razpisom, je predlagal Rajko Janžekovič, župan Dornave, in čeprav so župani s Ptujskega razpravi o gradnji dveh vodnjakov namenili kar nekaj časa, so to naposled podprli, komunalnemu podjetju pa naložili, da v prihodnje vendarle pripravi specifikacijo del z navedbo cen.

Globinski vodnjaki s filtri

Hkrati z gradnjo novih globinskih vodnjakov pa v ptujski komunali nadaljujejo nameščanje filtrov za železo in mangan na že obstoječih globinskih vodnjakih, povsod tam, kjer opažajo onesnaženje vode. “S filtri bomo zdaj opremili vodnjaka v Podvincih in pa tistega v Skorbi, kar nas bo stalo še dodatnih blizu 300 tisoč evrov,” napoveduje Širec in dodaja, da celoten sistem oskrbe z vodo na Ptujskem premore sicer enajst globinskih vodnjakov. Največ, kar šest, jih sestavlja centralno črpališče v Skorbi, kjer bodo zdaj zgradili še dva globinska vodnjaka in ju opremili s filtri, preostalih šest globinskih vodnjakov deluje v Novi vasi pri Ptuju, Lancovi vasi, v Desencih, Podvincih ter Gerečji in Župečji vasi. “Namestitev omenjenih filtrov je nujna, saj je voda na plitvi podtalnici Dravskega polja pogosto onesnažena s pesticidi in nitrati,” razlaga direktor ptujske komunale, ki dodaja, da letno z omrežnino zberejo kak milijon evrov, denar pa sicer vračajo, kot najemnino, občinam, zdaj ga bodo, vsaj polovico, zadržali za napovedano gradnjo dveh globinskih vodnjakov. Kot dodajajo v ptujski komunali, je vodovodno omrežje, ki se je začelo graditi v 60-ih letih preteklega stoletja, vse bolj dotrajano, zato se povečujejo tudi vodne izgube, ki dosegajo že tretjino načrpane vode. Na 1100 kilometrih vodovodnih cevi je še vedno 60 kilometrov azbestno-cementnih, ki pogosto pokajo, tako imajo letno kakih 500 tovrstnih lomov. Dotrajani so tudi vodohrani, ki so stari tudi 40 let, toliko je star tudi cevovod čez Dravo, ki bi ga bilo treba nujno zgraditi na novo, saj se lahko sicer hitro pojavijo težave z oskrbo vode med desnim in levim bregom Drave. Da bi letno potrebovali vsaj 36 milijonov evrov za obnovo ptujskega dela vodovoda, ugotavljajo v ptujskem komunali, če bi hoteli poskrbeti za obnovo vodovodnega sistema v vsem spodnjem Podravju, pa vsaj 80 milijonov evrov.

Vir: http://www.vecer.com/dva-globinska-vodnjaka-za-ceno-enega-6252106

Slavica Pičerko Peklar


Onesnaženje vodovoda na Ptuju

marec 25, 2016

Prispevek informativne oddaje TV Slovenija, Slovenska kronika, o težavah z vodo v ptujskem vodovodu, s katerega med drugimi vodo dobavlja tudi Občina Kidričevo.

Posnetek na: http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-slovenska-kronika/174395999


Kako si bodo občani povrnili preveč plačane stroške ogrevanja

oktober 24, 2014

Nova cena ogrevanja še ni znana, »cena ogrevanja bo prvi in verjetno še drugi mesec nove kurilne sezone ostala enaka, saj mora nov izvajalec za novo pridobiti še soglasje resornega ministrstva. Po nam dosegljivih informacijah pa bo nova cena v povprečju ostala enaka, spremenilo se bo samo razmerje med fiksnim in variabilnim delom,« je na vprašanje, ali se bo z novim koncesionarjem morda spremenila tudi cena ogrevanja, povedal direktor občinske uprave Napast.

Hladni dnevi so pred vrati, prebivalci blokovskega naselja v Kidričevem pa še vedno ne vedo, kdo jih bo ogreval in po kakšni ceni. Dosedanjemu koncesionarju Komunalnemu podjetju (KP) Ptuj je namreč pogodba potekla 30. septembra, novi koncesionar Eltec Petrol pa še vedno čaka na podpis pogodbe za opravljanje te dejavnosti.

Na problematiko ogrevanja več kot pol stoletja starega naselja so nas opozorili zaskrbljeni krajani, prejeli pa smo tudi elektronsko pismo, v katerem nas občanka prosi, naj poskušamo izvedeti, kaj se dogaja in zakaj je prišlo do menjave koncesionarja za ogrevanje:

»Skrbi nas, ker se morajo tisti prebivalci, ki imajo na KP preplačilo stroškov, sami angažirati in izpolniti ustrezen zahtevek, če želijo, da jim bodo povrnili preplačan denar. Problem je tudi, da nas o zamenjavi ponudnika, po novem je to Eltec Petrol, ni obvestila ne Občina Kidričevo, ne KP, od katerega bi pričakovali več poštenosti, saj bi lahko “preplačnikom” sami poslali kakšno obvestilo. Sama sem sicer z njimi govorila po telefonu in dobila odgovor, da se zavedajo svoje napake, a bodo denar vrnili le tistim, ki jim bodo poslali omenjen »zahtevek«. Sicer pa krivijo tudi občino Kidričevo, da bi nas morala o tem obvestiti.”

Zapletati se je začelo že pred lansko kurilno sezono

Na občini Kidričevo se z zapleti okrog koncesije za opravljanje gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja naselja po besedah direktorja občinske uprave Damjana Napasta ubadajo že dobro leto dni: »Z ogrevanjem naselja Kidričevo se je resno zapletlo že pred začetkom lanske kurilne sezone. KP namreč ni hotel začeti sezone ogrevanja zaradi, kot so zatrdili, vsakoletnega izkazovanja izgube na tem področju in neurejenega pogodbenega razmerja. Takrat smo sklenili začasno pogodbo o opravljanju dejavnosti še do 30. septembra 2014. Vmes pa je svet občine Kidričevo sprejel ustrezne odloke in na občinski upravi smo objavili razpis za podelitev koncesije za opravljanje te dejavnosti za 15-letno obdobje. Na ta razpis sta se prijavili podjetji Eltec Petrol, d. o. o., in Javne službe Ptuj, d. o. o. Po temeljiti presoji je bilo za najugodnejšega ponudnika izbrano podjetje Eltec Petrol. Zaradi pritožbe in usklajevanja pogodbe se bo podpis pogodbe verjetno zgodil še ta teden, v vmesnem času pa imamo z novim koncesionarjem sklenjen dogovor, da bo v primeru hladnejšega vremena morebitno ogrevanje potekalo brez zapletov.«

Zakaj občina (še) ni obvestila javnosti

Napast je ob tem še pojasnil, da javnosti ne morejo obvestiti o izbiri novega koncesionarja, dokler z njim ne bo podpisana pogodba: »Sicer pa je bodoči izvajalec Eltes Petrol že 10. oktobra po vhodih v stanovanjske bloke izobesil obvestila, v katerih jih seznanjajo, da z ogrevalno sezono 2014/2015 prevzemajo v upravljanje sistem daljinskega ogrevanja naselja Kidričevo, pričetek ogrevanja in čas ogrevalne sezone pa je odvisen od zunanjih temperatur v prehodnih obdobjih leta.«

Dodal je še, da bodo občane, ki so preplačali ogrevanje, šele ob podpisu pogodbe obvestili, da lahko z zahtevkom zahtevajo vračilo preplačil. Če bodo denar vrnili le tistim, ki bodo poslali zahtevek, pa Napast ni znal odgovoriti, češ da je to stvar poslovne politike KP.

Komunala: uporabnike bi morala obvestiti Občina, zahtevek je ustaljena praksa

Direktor KP Ptuj Janko Širec pa je zaplet pojasnil tako: »Pogodbene obveznosti med KP Ptuj in Občino Kidričevo so se končale 30. septembra letos. Lastnik infrastrukture, ki je razpisal javni razpis o menjavi koncesionarja in ga tudi izbral, je dolžan o izbiri in spremembi koncesionarja obvestiti tudi končne odjemalce. Glede obveščanja odjemalcev nam je bilo od Občine posebej naročeno, da odjemalcev ne obvešča Komunalno podjetje Ptuj, temveč sama Občina.«

Glede načina povračila preplačanih stroškov pa je Širec pojasnil: »Višina preplačil za ogrevalno sezono 2013/2014 je bila znana že v juniju letos. Nekateri odjemalci so že takrat izpolnili zahtevek za izplačilo preplačanih sredstev. To je že ustaljena praksa, ki se je izvajala več let in ni novost na tem področju. Vsi tisti, ki zahtevka za izplačilo niso izpolnili, pa so svoja preplačana sredstva namenili poplačilu ostalih morebitnih obveznosti do družbe oziroma za poplačilo fiksnega dela stroškov ogrevanja, ki se je zaračunaval še v juliju, avgustu in v septembru 2014. Sam postopek vračila preplačanih sredstev ni zapleten, izpolniti je treba le obrazec, na katerem uporabniki navedejo svoje ime in priimek ter številko TRR, kamor jim sredstva tudi nakažemo.«

Kidričevo, 23.10.2014

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/kako-si-bodo-obcani-povrnili-prevec-placane-stroske-ogrevanja


Kljub nasprotovanju potrdili 3. letošnji rebalans in proračun za prihodnje leto

december 11, 2013

Svetniki občine Kidričevo so kljub nasprotovanju opozicije potrdili še tretji rebalans letošnjega proračuna, ki je zaradi nerealiziranih ali nižjih cen investicij in neuspelih prijav na razpisih nižji za okoli 1,6 milijona evrov; potrdili pa so tudi proračun za prihodnje leto, vreden 8 milijonov evrov.

S tretjim rebalansom letošnjega proračuna so v občini Kidričevo znižali prihodke za dobrih 1,6 milijona evrov. Za kar 2,9 milijona pa so znižali investicijske odhodke, saj je izpadel projekt programske opreme mobilne aplikacije, znižali pa so tudi sredstva za ureditev infrastrukture po komasaciji, za ureditev cest v naselju Apače, za revitalizacijo gramoznice Strnišče, za obnovo dvorca Šterntal, za energetsko sanacijo šol, za sekundarno kanalizacijo Cirkovce–Stražgonjca ter za projekt Eko-inovacije.

Po tretjem rebalansu, ki so ga potrdili minuli teden, je tako v občinskem proračunu planiranih 6,8 milijona evrov prihodkov in 7,3 milijona evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj so znižali na 437.614 evrov. Ob tem je župan Anton Leskovar poudaril, da z rebalansom uresničuje svojo napoved, da dodatnega zadolževanja v letošnjem letu ne bo; prihodki in odhodki pa se po njegovem znižujejo na račun investicij za posamezne projekte, ki so jih prijavili na razpise za sredstva iz državnih in evropskih virov, vendar z njimi niso uspeli ali pa še niso znani rezultati. Ker nekatere investicije še niso zaključene, so sredstva za dokončanje del prenesli v naslednje leto, poleg tega pa so z rebalansom dodali še plačilo 250.000 evrov odškodnine podjetju Meltal. Čeprav je realizacija proračuna nekoliko nižja, pa se po županovih besedah po občini izvajajo številna dela, kar ljudje zagotovo opazijo.

Opozicija nezadovoljna in kritična

V opoziciji pa seveda še zdaleč niso bili zadovoljni. Kot je poudaril vodja opozicijske LDS Zoran Žunko, je tako nizka realizacija proračuna odraz zelo slabega dela občinske uprave in župana, ki mu je zabrusil: »Če bi vi sedaj sedeli na tem mestu kot jaz, kot ste sedeli pred leti, potem bi župana zagotovo raztrgali. Dejstvo pa je, da ste zaradi slabega dela brisali preveč postavk, kar je nedopustno in škodljivo, tako za občino, kot za občane.«

Pridružil se mu je tudi Jože Medved (NSi), ki je poudaril, da je žalostno predvsem dejstvo, da za skoraj 3 milijone znižujejo obseg investicij in župana vprašal: »Ne vem, zakaj sploh pripravljate tako velik proračun, če ga potem znižujete. Z boljšim delom občinske uprave in tebe župan ter z bolje pripravljenimi projekti bi moralo biti veliko bolje, tako pa samo zavajate občane in si kupujete mir med ljudmi.«

Župan Leskovar je očitke odločno zavrnil in dodal: »Ko sem jaz sedel na vašem mestu sem imel pripravljene argumente, vi pa jih nimate. Sicer pa imamo na občini pripravljenih prek 20 projektov, ki čakajo le na ugodne razpise.«

Nezadovoljen je bil tudi Branko Valentan (LDS), ki ga je najbolj motilo, da so za drugo fazo ureditve Cirkovc preveč zlahka dodatno namenili prek 500.000 evrov, v Apačah pa niso mogli urediti niti krajšega odsek ceste, ki ga obljubljajo že več let.

Županu v bran je pomirjujoče stopil podžupan Milan Strmšek (SLS), ki je ugotovil, da nikoli ni vse idealno, ter svetnike pozval k strpnosti, Zoran Žunko pa je ponovil že znan očitek, da v opoziciji niso bili nikoli o obveščeni o nobeni pomembni odločitvi, da so jih k razpravi o vsebini proračunov ali pomembnejših odločitev vabili vedno le po tem, ko so se v vladajoči koaliciji že vse dogovorili, ter jih vprašal, kako so lahko kljub temu enostavno pozabili na izgradnjo 300 m kanalizacije v smeri proti Gaju. Kljub vroči razpravi je vladajoča koalicija s preglasovanjem dosegla, da je bil tretji rebalans proračuna sprejet.

Komunala in občina spet »z roko v roki«

V drugem branju so dokončno potrdili tudi občinski proračun za leto 2014, ki na prihodkovni strani načrtuje skoraj 7,9 milijona, ali za 943.000 evrov več kot v prvem branju, ter za skoraj 9 milijonov odhodkov, pri čemer predvidevajo tudi zadolževanje za okoli 1,2 milijona evrov, vendar ga po besedah župana Leskovarja verjetno ne bo, saj naj bi dosegli znižanje cen posameznih projektov. Osrednje naložbe leta 2014 bodo predvsem nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Cirkovcah ter nadaljevanje obnove dvorca Šterntal in dokončanje novega Zdravstvenega doma.

Dodati velja, da sta Komunalno podjetje Ptuj in občina Kidričevo vendarle dosegla dogovor o daljinskem ogrevanju naselja Kidričevo, o čemer so v petek že podpisali tudi posebno pogodbo, tako da so lahko sedaj občani, kar se problematike ogrevanja tiče, brez skrbi in lahko v kratkem za ogrevanje že pričakujejo zamujene položnice.

Kidričevo, 9.12.2013

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/kljub-nasprotovanju-potrdili-3-letosnji-rebalans-in-proracun-za-prihodnje-leto